singing nghĩa là gì

/´siηiη/

Thông dụng

Danh từ

Nghệ thuật của ca sĩ
to teach singing
dạy hát
singing lessons
những bài học kinh nghiệm hát
Sự hát, hành vi hát; giờ hát
I heard singing next door
tôi nghe phổ biến hát trong nhà mặt mày cạnh

Chuyên ngành

Đo lường & điều khiển

dao động liên tiếp ko mong chờ muốn

Giải quí EN: A term for a continuous, unwanted oscillation in a system or component due to tát excessive positive feedback. Giải quí VN: Một thuật ngữ cho 1 xấp xỉ liên tiếp ko ước muốn nhập một khối hệ thống hoặc phần tử bởi phản hồi tích cực kỳ quá to.

Bạn đang xem: singing nghĩa là gì

singing margin
số dư của xấp xỉ liên tiếp ko mong chờ muốn
singing point
điểm tạo nên xấp xỉ liên tiếp ko mong chờ muốn

Điện tử & viễn thông

điểm rú
sự bùi nhùi dao động

Kỹ thuật công cộng

tiếng rít

Giải quí VN: Sự xấp xỉ tự động hóa ngoàiýy mong muốn ở âm tần bởi hiện tượng kỳ lạ hồi tiếp tín hiệu năng lượng điện kể từ.

tác fake

Xem thêm: spent + to v

Tìm tăng với Google.com :

NHÀ TÀI TRỢ

Xem thêm: cách làm dê tái thính