Sau Dấu Gạch Chéo Có Cách Không

     

MỤCLỤC

Meresci> Kĩ thuật soạn thảo tàiliệu khoa học > Quy tắc nhập liệu> Dấu câu và kí hiệu
Giớithiệu giáotrình Tácgiả Kiểmtra đầu vào Phần1. Các bước triển khaimột đề tài nghiên cứu khoa học Phần2. Phương pháptìm kiếm tài liệu tham khảo khoa học Phần3. Khai thácthông tin từ tài liệu khoa học Phần4. Phươngpháp viếttài liệu khoa học Phần5. Kĩ thuật soạn thảotài liệu khoa học Kiểmtra đầu ra Phảnhồi kết quả Thư mục

Phần5. Kĩ thuật soạn thảo tài liệu khoa học

Quytắc nhập liệu
Dấucâu và kí hiệu

Quytắc nhập liệu

Dấu câu và kí hiệu

Đối với dấu câu và các kíhiệu, vấn đề quan trọng nhất trong kĩ thuật nhập liệu làcó hay không có khoảng trắng trước và saudấu hay kí hiệu được dùng. Hiện nay chưa có vănbản nào quy định thống nhất và có hệ thống trongcả nước về việc này. Bảng dưới đây được mô tả dựatrên việc tham khảo và tổng hợp những quy tắc đã sửdụng phổ biến trong nhiều loại tài liệu khác nhau trongnước, có đối chiếu với các bộ tiêu chuẩn hoặc quytắc phổ biến trên thế giới.Bạn đang xem: Sau dấu gạch chéo có cách không

Có hai loại khoảng trắng trong một văn bản nói chung:

Khoảng trắng (bình thường): kí tự rỗng, tạo ra một khoảng trống trên văn bản khi in ra giấy. Khoảng trắng dính: là khoảng trắngnhưng không bị tách rời khỏi từ hoặc số liền trước khixuống hàng ở cuối câu. Cần dùng khoảng trắngnày khi muốn kéo kí hiệu ở cuối dòngtrên xuống dòng dưới cùng với kí tự haykí số liền trước, thay vì dùng lệnh/phímngắt dòng (trên máy tính: nhấn Shift + Enter)hay xuống dòng (nhấn phím Enter).
*

Dấu, kí hiệu Tên gọi Cách trước Cách sau
, Phẩyvăn bản Không Khoảng trắng
, Phẩy số thập phân Không Không
.

Bạn đang xem: Sau dấu gạch chéo có cách không

Bạn đang xem: Sau dấu gạch chéo có cách không

Chấmvăn bản Không Khoảng trắng
. Chấm đơn vị số Không Không
; Chấm phẩy Không Khoảng trắng
: Hai chấm Không Khoảng trắng
! Chấm than Không Khoảng trắng
? Chấm hỏi Không Khoảng trắng
- Gạch nối (ngắn) Không Không

Gạch ngang (dài) Khoảng trắng dính Khoảng trắng dính
/ Gạch chéo Không Không
...

Xem thêm: Giải A Closer Look 2 Trang 41 Unit 10 Tiếng Anh Lớp 7 Tập 2 Trang 42

Ba chấm Không Khoảng trắng
Chấm lửng Khoảng trắng Khoảng trắng
( Ngoặc đơn mở Khoảng trắng Không
) Ngoặc đơn đóng Không Khoảng trắng
Ngoặc vuông đóng Không Khoảng trắng
{ Ngoặc móc mở Khoảng trắng Không
} Ngoặc móc đóng Không Khoảng trắng

Ngoặc kép mở Khoảng trắng Không

Ngoặc kép đóng Không Khoảng trắng
Nháymở Khoảng trắng Không
Nháy đóng Không Khoảng trắng
" Phẩy trên Không Không
* Sao (hoa thị) Không Khoảng trắng
& Khoảng trắng dính Khoảng trắng dính
+ - x ÷ ±= ≠ ≤ ≥ ~ ∑ ... Kí hiệu toán học Khoảng trắng dính Khoảng trắng dính
° Độ (nhiệt độ) Khoảng trắng dính Không
° Độ (góc) Không Khoảng trắng dính
% Phần trăm Khoảng trắng dính Khoảng trắng
g, cm, h, s, l,...

Xem thêm: Viết Được Công Thức Tính Trọng Lượng P=10M, Nêu Được Ý Nghĩa Và Đơn Vị Đo P, M Nam 2022

Đơn vị đo lường Khoảng trắng dính Khoảng trắng
$, £, €, đ,... Đơn vị tiền tệ Khoảng trắng dính Khoảng trắng
Một số kí hiệu phái sinh từ cácđơn vị kể trên có thể áp dụng tương tự đối vớikí hiệu gốc. Riêng với đơn vị đo độ (°), khi đikèm với các kí hiệu khác thì không có khoảng trắng phía sau: viết °C,°F, °K,...; không viết ° C, ° F, ° K,... Cần phân biệt các dấu gạch nối (-) và gạch ngang (–): dấu gạch nối (ngắn) có chức năng nối liềnhai từ đứng cạnh nhau thành một từ ghép,một chuỗikhái niệm không tách rời, hoặc một chuỗi giátrị liên tục: nhận thức-phát ngôn, hệ thốngtác giả-năm, những năm 1991-1996,... dấu gạch ngang (dài) có chức năng tách rờimột thành phần ra khỏi một tổng thể, thành một đơn vịtương đối độc lập, thường là câu chú thíchtrong một câu khác: "Đặc biệt là vấn đề bảo hiểmtrách nhiệm dân sự đối với vận tải hàng hoá – biện pháp có thể bù đắp một phần sự cố cho chủ tàu..."