SẢN LƯỢNG CÔNG NGHIỆP CỦA NHẬT BẢN TRONG 5 NĂM

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Trong thời hạn từ năm 1914 – 1919 sản lượng công nghiệp của Nhật bản tăng mấy lần?

A. 5 lần

B. 7 lần

C. 3 lần

D. 2 lần


*


Trong thời gian từ năm 1914 – 1919 sản lượng công nghiệp của Nhật bản tăng mấy lần?

A. 5 lần

B. 7 lần

C. 3 lần

D. 2 lần


chiến tranh nhân loại lần trước tiên diễn ra vào thời hạn nào

A.1914-1916; 1917-1918 B.1914-1915;1916-1918

C1914-1915;1915-1918 D.1913-1915;1916-1918

 


Trong 14 năm ( từ 1990-1914) tỉ trọng công nghiệp của Nhật phiên bản chuyển táo bạo sang quy trình đế quốc nhà nghĩa?

A. 18%-42%

B. 19%-42%

C. 20%-42%

D. 21%-42%


Nhật bản lâm vào cuộc khủng hoảng tài chính trong thời hạn nào?

A. Trong thời hạn 1920 - 1929.

Bạn đang xem: Sản lượng công nghiệp của nhật bản trong 5 năm

B. Trong thời điểm 1929 - 1933.

C. Những năm 1919 - 1920.

D. Trong thời điểm 1920 - 1921.


 Nhiệm vụ cơ bản của kế hoạch 5 năm lần 1 ở Liên Xô trong nghành nông nghiệp là gì?

A. Biến Liên Xô xuất phát điểm từ một nước nntt thành một nước công nghiệp.

B. Triển khai tập thể hóa nông nghiệp.

C. Thực hiện công nghiệp hóa vào nông nghiệp.

D. Áp dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào phân phối nông nghiệp.


Nhiệm vụ cơ phiên bản của planer 5 năm lần 1 sinh hoạt Liên Xô trong nghành nghề nông nghiệp là gì?

A. Phát triển thành Liên Xô từ một nước nông nghiệp thành một nước công nghiệp.

B. Triển khai tập thể hóa nông nghiệp.

Xem thêm: Trắc Nghiệm Sinh Bài 16 Lớp 10 Bài 16: Hô Hấp Tế Bào, Trắc Nghiệm Sinh Học 10 Bài 16: Hô Hấp Tế Bào

C. Thực hiện công nghiệp hóa vào nông nghiệp.

D. Áp dụng các thành tựu kỹ thuật kỹ thuật vào phân phối nông nghiệp.


Nhiệm vụ cơ bản của chiến lược 5 năm lần 1 ngơi nghỉ Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì?

A. Biến chuyển Liên Xô xuất phát điểm từ 1 nước nông nghiệp trồng trọt thành một nước công nghiệp.

B. Thực hiện tập thể hóa nông nghiệp.

C. Tiến hành công nghiệp hóa trong nông nghiệp.

 

D. Áp dụng những thành tựu khoa học kỹ thuật vào chế tạo nông nghiệp.


Nhiệm vụ cơ bạn dạng của planer 5 năm lần 1 nghỉ ngơi Liên Xô trong lĩnh vực nông nghiệp là gì?

A. Phát triển thành Liên Xô xuất phát điểm từ một nước nông nghiệp & trồng trọt thành một nước công nghiệp.

B. Tiến hành tập thể hóa nông nghiệp.

C. Triển khai công nghiệp hóa trong nông nghiệp.

Xem thêm: Tài Liệu Bài Tập Ngắn Mạch Có Lời Giải, Bài Tập Ngắn Mạch Có Lời Giải Pdf

D. Áp dụng các thành tựu kỹ thuật kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp.


Nhiệm vụ cơ bản của planer 5 năm lần đầu tiên ở Liên Xô trong nghành nông nghiệp là gì ?