sắc màu quân nhân

 • Reads 142,445
 • Votes 2,232
 • Parts 90

Complete, First published May 22, 2018

Bạn đang xem: sắc màu quân nhân

Table of contents

 • Chương 1: Cuộc bắt gặp đẫm huyết [1]

  Tue, May 29, 2018

 • Chương 2: Cuộc bắt gặp đẫm huyết [2]

  Tue, May 29, 2018

 • Chương 3: Cuộc bắt gặp đẫm huyết [3]

  Tue, May 29, 2018

 • Chương 4: Mặt Mày Hớn Hở [1]

  Tue, May 29, 2018

 • Chương 5: Mặt Mày Hớn Hở [2]

  Tue, May 29, 2018

 • Chương 6: Mặt Mày Hớn Hở [3]

  Tue, May 29, 2018

 • Chương 7: Mặt Mày Hớn Hở [4]

  Tue, May 29, 2018

 • Chương 8: Tiểu Sắc Vui Vẻ [1]

  Tue, May 29, 2018

 • Chương 9: Tiểu Sắc Vui Vẻ [2]

  Tue, May 29, 2018

 • Chương 10: Tiểu Sắc Vui Vẻ [3]

  Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Chương 32: Không Thịt Không Vui

  Tue, May 29, 2018

 • Chương 33: Không Sắc Không Vui

  Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

  Xem thêm: sư tôn tổng tưởng tái bổ cứu hạ

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Tue, May 29, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Chương 80: Sóng dông tố to lớn lớn

  Wed, May 30, 2018

 • Chương 81: Sóng dông tố to lớn lớn

  Wed, May 30, 2018

 • Chương 82: Sóng dông tố to lớn lớn

  Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Wed, May 30, 2018

 • Chương 86: Sóng dông tố to lớn lớn

  Wed, May 30, 2018

 • Chương 87: Sóng dông tố to lớn lớn

  Wed, May 30, 2018

 • Chương 88: Sóng dông tố to lớn lớn

  Wed, May 30, 2018

 • Chương 89: Sóng dông tố to lớn lớn

  Xem thêm: kịch bản trọng sinh của ảnh đế

  Wed, May 30, 2018

 • Chương 90: Sóng dông tố to lớn lớn

  Wed, May 30, 2018

Truyện ngôn tình Sắc Màu Quân Nhân nói đến vị thủ tướng tá luôn luôn tuân theo đòi phương châm nghiêm chỉnh túc: Tay thì rứa súng, tay thì ôm bà xã, nhì tay đều nên cầm, tay nào thì cũng cần thiết vận mức độ. Phu nhân thủ trưởng lại lưu giữ theo đòi phương châm chột dạ: Ừm hừm, nếu như chạy được thì chạy luôn luôn, nếu như trốn được thì cứ trốn....
  
  Đi lối khó khăn rời ngoài vấp váp té. Năm phụ thân tuổi tác, Trần Hiểu Sắt vẫn phạm phạm tội với thủ trưởng Liên. Hai mươi phụ thân năm tiếp theo, thủ trưởng Liên bắt cô nên trả nợ. Vị thủ trưởng đem huyết hệ cách mệnh phụ thân đời Liên Hạo Đông thông thường sử dụng lời nói sau nhằm trị cô bé sắc phái nữ bất chính: "Quân giặc tạo nên sự thì xử lý bên trên chiến trường! Vợ căn nhà tạo nên sự thì nên xử lý bên trên giường!"
  
  Truyện mang tới những tình tiết khôi hài, tràn thú vị, hứa hứa tiếp tục khiến cho nhiều độc giả yêu thích khi hương thụ.