Quy Đồng Mẫu Số Nhiều Ps Lớp 6

     

Giải toán lớp 6 tập 2 bài bác 5: Quy Đồng Mẫu những Phân Số. Giải bài xích tập trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2. Hướng dẫn giải bài tập 28, 29, 30, 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2.

Bạn đang xem: Quy đồng mẫu số nhiều ps lớp 6


Lý thuyết bài 5: Quy Đồng Mẫu những Phân SốTrả lời thắc mắc bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2Giải bài bác tập bài 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Lý thuyết bài xích 5: Quy Đồng Mẫu những Phân Số

Quy đồng chủng loại số của rất nhiều phân số là biến hóa những phân số kia lần lượt thành đa số phân số bởi chúng nhưng bao gồm cùng chủng loại số với các phân số còn lại.

1. Quy đồng mẫu mã hai phân số

Muốn quy đồng hai phân số ta làm như sau:

Bước 1: Tìm một bội bình thường của 2 mẫu số để triển khai mẫu chung.

Bước 2: Tìm vượt số phụ của mỗi chủng loại (chia mẫu thông thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu mã của mỗi phân số với quá số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng mẫu số hai phân số cùng Giải: Ta gồm 22 là bội chung của 11 và 2

Vậy: (thừa số phụ ở đây là 2)

(thừa số phụ ở đấy là 11)

Vậy hai phân số cùng được quy đồng mẫu mã số thành nhì phân số tương xứng là với .

2. Các bước quy đồng mẫu mã số các phân số với chủng loại số dương

Muốn quy đồng những phân số với mẫu số dương ta có tác dụng như sau:

Bước 1: Tìm một bội chung của những mẫu (thường là BCNN) nhằm là chủng loại chung.

Bước 2: Tìm quá số phụ của mỗi chủng loại (bằng bí quyết chia mẫu tầm thường cho từng mẫu).

Bước 3: Nhân cả tử và mẫu mã của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng.

Ví dụ: Quy đồng chủng loại số của những phân số sau ; cùng .

Giải: Ta có:

BCNN(6; 11; 2) = 66. Vậy mẫu chung của các phân số đã cho 66.

Ta có: (thừa số phụ là 11);

(thừa số phụ là 6)

(thừa số phụ là 33).

Vậy 3 phân số ; với được quy đồng mẫu số thành 3 phân số khớp ứng là ; với .

Trả lời thắc mắc bài 5 trang 17 SGK toán lớp 6 tập 2

Câu hỏi 1 bài xích 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

Hãy điền số tương thích vào ô vuông

*
*
*

Câu hỏi 2 bài bác 5 trang 17 Toán 6 Tập 2

a) tìm kiếm BCNN của các số 2, 5, 3, 8.

b) Tìm các phân chu kỳ lượt bởi ; ; ; tuy nhiên cùng có mẫu là BCNN(2, 5, 3, 8).

Giải:

a) Ta tất cả 8 = 23

Các vượt số phổ biến và riêng là 2; 3; 5.

Số mũ lớn số 1 của 2 là 3.

Xem thêm: Trong Quá Trình Rơi Tự Do Của Một Vật Thì

Số mũ lớn số 1 của 3 là 1.

Số mũ lớn số 1 của 5 là 1

Khi đó: BCNN(2,5,3,8) = 23 . 3 . 5 = 120

b) Ta có các phân tần số lượt bởi ; ; ; tuy nhiên cùng tất cả mẫu là BCNN(2,5,3,8) là quy đồng chủng loại số các phân số ; ; ; với mẫu tầm thường là BCNN(2,5,3,8) = 120.

Ta có:

;

; ; .

Câu hỏi 3 bài xích 5 trang 18 Toán 6 Tập 2

a) Điền vào chỗ trống nhằm quy đồng mẫu các phân số: – tìm BCNN(12, 30):

12 = 22 . 3

30 = …

BCNN(12, 30) = …

– search thừa số phụ:

… : 12 = …

… : 30 = …

– Nhân tử và chủng loại của mỗi phân số với vượt số phụ tương ứng:

;

b) Quy đồng mẫu những phân số: ; ; .

Giải:

a) – tìm kiếm BCNN(12,30)

12 = 22.3

30 = 2 . 3 . 5

BCNN(12,30) = 22.3.5 = 60

– kiếm tìm thừa số phụ:

60 : 12 = 5

60 : 30 = 2

– Nhân tử và mẫu của từng phân số với vượt số phụ tương ứng:

;

b) Ta có:

44 = 22.11

18 = 2.32

36 = 22.32

BCNN(44,8,36) = 22.32.11 = 396

– thừa số phụ:

396 : 44 = 9

396 : 18 = 22

396 : (-36) = -11

– Nhân tử và mẫu mã của từng phân số với vượt số phụ tương xứng ta được hiệu quả như sau:

;

;

.

Giải bài xích tập bài xích 5 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Bài 28 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

a) Quy đồng mẫu những phân số sau: ; ; .

b) trong những phân số vẫn cho, phân số làm sao chưa buổi tối giản?

Từ dìm xét đó, ta có thể quy đồng những phân số này như thế nào?

Giải:

a) Ta có: mẫu mã số phổ biến là BCNN(16, 24, 56) = 24.3.7 = 336

Quy đồng mẫu:

(thừa số phụ là 21);

(thừa số phụ là 14);

(thừa số phụ là 6).

b) Ta bao gồm phân số không hẳn là phân số về tối giản.

Từ kia ta rất có thể quy đồng mẫu các phân số đang cho, trước hết đề xuất rút gọn các phân số đã mang lại thành phân số về tối giản rồi hãy quy đồng mẫu.

Ta có: Mẫu chung của ; với là 48.

Sau khi quy đồng mẫu mã ta được tác dụng đơn giản hơn là ; cùng

Bài 29 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) với b) cùng c) cùng -6

Giải:

a) Ta gồm mẫu thông thường là BCNN(8,27) = 8.27 = 216

Vậy = ;

= = .

b) Ta tất cả mẫu thông thường là BCNN(9,25) = 9.25 = 225

Vậy = = ;

= =

c) Ta bao gồm -6 = phải mẫu thông thường của cùng -6 là 15

Vậy với -6 quy đồng mẫu mã sẽ là và -6 = = .

Bài 30 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Quy đồng mẫu những phân số sau:

a) ;

b) cùng ;

c) , , d) , , Giải:

a) Ta tất cả mẫu tầm thường là BCNN(120,40) = 120.

Vậy quy đồng mẫu ta được cùng = = b) Rút gọn ta được = Ta tất cả mẫu phổ biến của với là BCNN(73,13) = 73.13 = 949

Vậy quy đồng chủng loại như sau:

= = =

= = c) Ta bao gồm mẫu số thông thường là BCNN(30,60,40) = 120.

Vậy quy đồng mẫu mã số ta được

= = ,

= = ,

= = .

Xem thêm: Hạt Nhân Nguyên Tử Có Cấu Tạo Của Hạt Nhân Nguyên Tử, Hạt Nhân Nguyên Tử Được Cấu Tạo Từ

d) Ta có mẫu số chung là BCNN(60,18,90) = 180

Vậy quy đồng mẫu số ta được:

,

, .

Bài 31 trang 19 SGK toán lớp 6 tập 2

Hai phân số tiếp sau đây có cân nhau không?