phát biểu bằng lời bình phương của một tổng

nice_simple


1.Bình phương của một tổng vì chưng bình phương số loại 1 nằm trong nhị phen tích của số loại nhất với số loại nhị nằm trong bình phương số loại hai

Bạn đang xem: phát biểu bằng lời bình phương của một tổng

2.Bình phương của một hiệu vì chưng bình phương số loại 1 trừ gấp đôi tích số loại nhất với số thứ hai cùng theo với bình phương số thứ hai.

3.Hiệu 2 bình phương vì chưng tích của tổng 2 số với hiệu 2 số.

4.Lập phương của một tổng vì chưng lập phương số loại 1 + 3 phen tích bình phương số loại 1 với số thứ hai + 3 phen tích số loại 1 với bình phương số thứ hai + lập phương số thứ hai.

5. Lập phương của một tổng vì chưng lập phương số loại 1 -3 phen tích bình phương số loại 1 với số thứ hai + 3 phen tích số loại 1 với bình phương số thứ hai - lập phương số thứ hai.

6.Tổng nhị lập phương vì chưng tích thân thuộc tổng 2 số với bình phương thiếu hụt của một hiệu.

7.Hiệu 2 lập phương vì chưng tích thân thuộc hiệu nhị số với bình phương thiếu hụt của một tổng.

daviscan228

1. Bình phương của một tổng vì chưng bình phương số loại nhất nằm trong nhị phen tích số loại nhất và số loại nhị nằm trong bình phương số loại nhị. Công thức: (A+B)^2= A^2 + 2AB + B^2

2. Bình phương của một hiệu vì chưng bình phương số loại nhất trừ nhị phen tích số loại nhất và số loại nhị công bình phương số loại nhị. Công thức: (A+B)= A^2 - 2AB + B^2

3. Hiệu những bình phương vì chưng tổng nhị số nhân với hiệu nhị số. Công thức: A^2 + B^2 = (A+B)(A-B)

4. Lập phương của một tổng vì chưng lập phương số loại nhất nằm trong phụ vương phen tích của bình phương số loại nhất nhân số loại nhị nằm trong phụ vương phen tích của số loại nhất nhân bình phương số loại nhị nằm trong lập phương số loại nhị. Công thức:
(A+B)^3= A^3 + 3.A^2.B +3.A.B^2 + B^3

5.Lập phương của một hiệu vì chưng lập phương số loại nhất trừ phụ vương phen tích của bình phương số loại nhất nhân số loại nhị nằm trong phụ vương phen tích của số loại nhất nhân bình phương số loại nhị trừ lập phương số loại nhị. Công thức:
(A-B)^3= A^3 - 3.A^2.B +3.A.B^2 - B^3

Xem thêm: co vo ngot ngao co chut bat luong

6. Tổng những lập phương vì chưng tích của tổng nhị số và bình phương thiếu hụt của một hiệu. Công thức:
A^3 + B^3 = (A+B)(A^2 - AB + B^2)

7.Hiệu những lập phương vì chưng tích của hiệu nhị số và bình phương thiếu hụt của một tổng. Công thức:
A^3 - B^3 = (A-B)(A^2 + AB + B^2)

Lưu ý: Bình phương thiếu hụt của một tổng : A^2 + AB + B^2
Bình phương thiếu hụt của một hiệu : A^2 - AB + B^2

conan_trinhtham

những hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

1) bình phương của một tổng vì chưng bình phương của số loại nhất cùng theo với nhị phen tích của số loại nhất nhân với số loại nhị rồi cùng theo với bình phương của số loại nhị
2) bình phương cua một hiệu vì chưng bình phương của số loại nhất chừ lên đường nhị phen tích của số loại nhất nhân với số loại nhị rồi cùng theo với bình phương của số loại nhị
3) hiệu nhị bình phương vì chưng tích của hiệu với tổng của bọn chúng
4) lập phương của một tổng vì chưng lập phương của số loại nhất cùng theo với nhị phen tích của bình phương số loại nhất nhân vói số loại nhị rồi cọnh với nhị phen tích của số loại nhất nhân với bình phương của số loại nhị rồi cùng theo với lập phương của số loại nhị
5) lập phương của một hiệu vì chưng lập phương của số loại nhất chừ mang lại gấp đôi tích của bình phương số loại nhất nhân với số loại nhị rồi cùng theo với gấp đôi số loại nhất nhân với bình phương số loại nhị rồi chừ mang lại lập phương của số loại nhị
6) tổng nhị lập phương vì chưng tích của tổng nhị hai số với bình phương thiếu hụt của tổng nhị số bại liệt
7) hiệu nhị lập phương vì chưng tích của hiệu nhị số với bình phương thiếu hụt của hiệu nhị số đó

pokemonno1

1) bình phương của một tổng vì chưng bình phương của số loại nhất cùng theo với nhị phen tích của số loại nhất nhân với số loại nhị rồi cùng theo với bình phương của số loại nhị
2) bình phương cua một hiệu vì chưng bình phương của số loại nhất chừ lên đường nhị phen tích của số loại nhất nhân với số loại nhị rồi cùng theo với bình phương của số loại nhị
3) hiệu nhị bình phương vì chưng tích của hiệu với tổng của bọn chúng
4) lập phương của một tổng vì chưng lập phương của số loại nhất cùng theo với nhị phen tích của bình phương số loại nhất nhân vói số loại nhị rồi cọnh với nhị phen tích của số loại nhất nhân với bình phương của số loại nhị rồi cùng theo với lập phương của số loại nhị
5) lập phương của một hiệu vì chưng lập phương của số loại nhất chừ mang lại gấp đôi tích của bình phương số loại nhất nhân với số loại nhị rồi cùng theo với gấp đôi số loại nhất nhân với bình phương số loại nhị rồi chừ mang lại lập phương của số loại nhị
6) tổng nhị lập phương vì chưng tích của tổng nhị hai số với bình phương thiếu hụt của tổng nhị số bại liệt
7) hiệu nhị lập phương vì chưng tích của hiệu nhị số với bình phương thiếu hụt của hiệu nhị số đó

hokkaido

cảm ơn chúng ta , tôi đã hiểu rời khỏi rồi,trước khi bản thân khá khó khăn gọi vô phần 4!!tks: Khi (24):: Khi (24):

Xem thêm: thien quan tu phuc