phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố

Câu hỏi:

09/12/2021 2,258

Bạn đang xem: phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố

B. 120 = 23.3.5;

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi Vietjack

Đáp án B

Ta có:

Kết trái khoáy phân tích số 120 ra thừa số nguyên tố: 120 = 2^2.3.5 (ảnh 1)

Vậy 120 = 23.3.5.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số học viên khối 6 của một ngôi trường trong tầm kể từ 500 cho tới 700 học viên, Lúc xếp trở nên những sản phẩm 10; 12 và 15 đều vừa vặn đầy đủ. Tính số học viên khối lớp 6.

A. 330;

B. 500;

C. 660;

D. 700.

Câu 2:

Tìm x nhằm x5,x7 và 0 < x ≤ 70. Có từng nào độ quý hiếm của x vừa lòng ĐK trên?

A. 0;

B. 1;

C. 2;

D. 3.

Câu 3:

Kết trái khoáy của những phân số: 1315; 49527 sau Lúc quy đồng là:

A. 13135;41355135

B. 117135;6013515135

C. 117135; 6013510135

D. 117135; 6013525135

Câu 4:

Xem thêm: cách pha nước mắm ăn cơm tấm

Thay * nhập số 23*5 bằng chữ số tương thích nhằm số tê liệt phân chia không còn mang lại 9.

A. 7;

B. 8;

C. 2;

D. 5.

Câu 5:

Cho những chữ số x và hắn biết 2x57y vừa vặn phân chia không còn mang lại 3 vừa vặn phân chia không còn mang lại 5. Có toàn bộ từng nào cặp số (x, y) vừa lòng ĐK bên trên.

A. 5;

B. 6;

C. 7;

D. 8.

Câu 6:

Cho A = 2.7.12 + 49.53 và B = 3.4.5 + 2 020.2 021. 2022. Phát biểu nào là bên dưới đó là đúng?

A.  A và B là những số nguyên vẹn tố;

B. A và B là ăn ý số;

C. A là số yếu tố, B là ăn ý số.

D. A là ăn ý số, B là số yếu tố.

Câu 7:

Thực hiện nay luật lệ tính 122 : 6 + 2.7 rồi phân tách rời khỏi quá số nguyên vẹn tố:

A. 23.7;

B. 22.32;

C. 2.19;

D. 2.32.

TÀI LIỆU VIP VIETJACK