ông xã phải được dỗ dành

 • Reads 436,780
 • Votes 17,949
 • Parts 68

Complete, First published Jan 27, 2019

Bạn đang xem: ông xã phải được dỗ dành

Table of contents

 • Sun, Jan 27, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Wed, Jan 30, 2019

 • Thu, Jan 31, 2019

 • Thu, Jan 31, 2019

 • Thu, Jan 31, 2019

 • Thu, Jan 31, 2019

 • Thu, Jan 31, 2019

 • Thu, Jan 31, 2019

 • Thu, Jan 31, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Fri, Feb 1, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

  Xem thêm: sau khi xuyên thư cố chấp trúc mã trọng sinh

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sat, Feb 2, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

  Xem thêm: truyện anh hận anh yêu em

 • Sun, Feb 3, 2019

 • Sun, Feb 3, 2019

Tác giả: Bạo Táo Đích Bàng Giải.
  
  Số chương: 66 chương + 1 nước ngoài truyện. (Đã hoàn)
  
  Thể loại: tân tiến, quân nhân, sạch sẽ, sủng, HE.
  
  Editor: Vân Vân.
  
  Giới thiệu:
  
  Một mẩu truyện nhẹ dịu hài hước về ông tơ tình thân ái vị sĩ quan liêu xuất ngủ cùng theo với cô bé vô tình gặp gỡ được.
  
  Sau Lúc xuất ngũ thì Tần Qua lại bị vướng hội hội chứng rối loàn tư tưởng sau cuộc chiến tranh nguy hiểm, đang được trải qua quýt chữa trị tuy nhiên vẫn tồn tại di hội chứng.
  
  "không nên là ham muốn liên hít sao, vậy thìa là cô ấy cũng rất được." Tần Qua tùy tiện thưa.
  
  "Tôi đơn giản khách hàng tuy nhiên thôi." Ngô Đồng tỏ vẻ bản thân thiệt không có tội.
  
  ......
  
  "Tuy rằng ck cô đang được triển khai xong việc chữa trị tuy nhiên vẫn tồn tại di hội chứng, ví như xúc động, dễ dàng giá buốt tức giận, ý ham muốn kiểm soát người không giống đặc biệt mạnh". Bác sĩ tư tưởng thưa. "Tóm lại nên gạ dành".
  
  "Tôi biết rồi". Ngô Đồng không thể ham muốn thưa gì.

#203hiệnđại