nữ vương không ở nhà

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

7.1/10

1061

Bạn đang xem: nữ vương không ở nhà

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 3
Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

7.3/10

1094

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 4
Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

7.9/10

1715

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

7.8/10

11603

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 40
Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

7.5/10

14930

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

7.8/10

14196

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 50
Thập Niên 70 Phúc Báo FULL

Thập Niên 70 Phúc Báo FULL

7.8/10

13244

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

7.6/10

12351

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 49
Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

7.8/10

18302

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Chương 50
Ông rộng lớn khom sống lưng vì như thế tôi

Ông rộng lớn khom sống lưng vì như thế tôi

8.5/10

6157

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Chương 45
Thập Niên 70 Mật Nha

Thập Niên 70 Mật Nha

7.1/10

19595

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 50
Cô Vợ Ngọt Ngào Tại Thập Niên 70

Cô Vợ Ngọt Ngào Tại Thập Niên 70

7.7/10

15560

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 282
Trở trở thành u của năm vị lão đại

Trở trở thành u của năm vị lão đại

8.5/10

63350

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Truyện Khác

Chương 110
Diệp Diệp Có Kim Tiêu

Diệp Diệp Có Kim Tiêu

8/10

7904

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Chương 35
Mệnh Hoàng Hậu

Mệnh Hoàng Hậu

8.7/10

27106

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 58
Diện Thủ

Diện Thủ

7.5/10

98319

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Chương 109
Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

7.5/10

149260

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ vương vãi ko ở nhà

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 184
Người Ẩn Hình

Người Ẩn Hình

7.5/10

66947

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Chương 71
Anh, Đã Lâu Không Gặp!

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

7.5/10

73472

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 62
Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

7.5/10

26397

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Chương 50
Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

7.5/10

271198

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Chương 89
Một Nhà Dưới Chân Núi

Một Nhà Dưới Chân Núi

7.5/10

94492

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Chương 74
Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10

106189

Trạng thái: Full

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chương 95
Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

7.5/10

31550

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Nữ Vương Không Tại Nhà

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 112
Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

C3

Thập Niên 80 Mẹ Mỹ Nhân Tuyệt Sắc Của Thiên Tài Phản Diện Trọng Sinh

7.1/10

1061

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

C4

Thập Niên 70 Bạch Nguyệt Quang Của Đại Lão Hương Giang

7.3/10

1094

Thể loại: Hài Hước, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Xem thêm: vợ của ảnh đế lại phá hỏng showbiz

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

C50

Năm Ông Trùm Quỳ Xuống Trước Mặt Gọi Tôi Là Mẹ

7.9/10

1715

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

C40

Thập Niên 60 Tiến Vào Tứ Hợp Viện FULL

7.8/10

11603

Thể loại: Dị Năng, Truyện Nữ Cường, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

C50

Thập Niên 80 Mỹ Nhân Như Mật FULL

7.5/10

14930

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

C50

Thập Niên 80 Tái Giá Cùng Lão Vương Cách Vách FULL

7.8/10

14196

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Phúc Báo FULL

C49

Thập Niên 70 Phúc Báo FULL

7.8/10

13244

Thể loại: Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

C49

Thập Niên 70 Ra Khỏi Đại Tạp Viện FULL

7.6/10

12351

Thể loại: Điền Văn, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

C50

Thập Niên 80 Tái Hôn FULL

7.8/10

18302

Thể loại: Truyện Ngược, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Khác, Truyện Sủng

Ông rộng lớn khom sống lưng vì như thế tôi

C45

Ông rộng lớn khom sống lưng vì như thế tôi

8.5/10

6157

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác

Thập Niên 70 Mật Nha

C50

Thập Niên 70 Mật Nha

7.1/10

19595

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Cô Vợ Ngọt Ngào Tại Thập Niên 70

C282

Cô Vợ Ngọt Ngào Tại Thập Niên 70

7.7/10

15560

Thể loại: Hài Hước, Điền Văn, Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Trở trở thành u của năm vị lão đại

C110

Trở trở thành u của năm vị lão đại

8.5/10

63350

Thể loại: Truyện Khác

Diệp Diệp Có Kim Tiêu

C35

Diệp Diệp Có Kim Tiêu

8/10

7904

Thể loại: Truyện Nữ Cường, Đô Thị, Ngôn Tình

Mệnh Hoàng Hậu

C58

Mệnh Hoàng Hậu

8.7/10

27106

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Diện Thủ

C109

Diện Thủ

7.5/10

98319

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Cung Đấu

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

C184

Sủng Hậu Tìm Chết Hàng Ngày

7.5/10

149260

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Người Ẩn Hình

C71

Người Ẩn Hình

7.5/10

66947

Thể loại: Truyện Ngược, Ngôn Tình

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

C62

Anh, Đã Lâu Không Gặp!

7.5/10

73472

Thể loại: Ngôn Tình

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

C50

Nhật Ký Vượt Tường Của Vợ Yêu

7.5/10

26397

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

C89

Tiểu Nương Tử Nhà Thợ Săn

7.5/10

271198

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình

Một Nhà Dưới Chân Núi

C74

Một Nhà Dưới Chân Núi

7.5/10

94492

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Xuyên Không

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

C95

Đại Quản Gia Tiểu Nương Tử

7.5/10

106189

Thể loại: Điền Văn, Xuyên Không

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

C112

Chỉ Dụ Anh Cắn Câu

7.5/10

Xem thêm: truong tuong tu

31550

Thể loại: Ngôn Tình