nữ phụ không trộn lẫn

Nữ Phụ Không Trộn Lẫn Xuyên Nhanh

Tên truyện: Nữ phụ ko hề nhập cuộc vô tình tiết [Xuyên nhanh]

Bạn đang xem: nữ phụ không trộn lẫn

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, OE, Tình cảm, Xuyên thời gian nhanh, Mỹ thực, Y thuật, Thăng cấp cho lưu, Cung đình hầu tước đoạt, Sảng văn, Pháo hôi, Kim bài xích đề cử 🥇, Kim Bảng Nữ cường, Vả mặt

Nguồn: https://wikinam.net/truyen/nu-phu-khong-tron-lan-xuyen-nhanh-WylGUe8h7EgJwelx

[Đã trả thành]

Lâm Đạm bị trói toan với cùng 1 khối hệ thống phụ trợ. Nhiệm vụ của cô ấy là lưu giữ gìn tình tiết và trở thành phái nữ xứng hoặc pháo hôi, nhằm sau cùng trở nên toàn người vĩ đại. Nhưng Lâm Đạm vẫn trải qua chuyện rất nhiều thất bại và thống cực khổ trong các việc này.

Khi cô ra quyết định giải trừ trói toan quay về cho tới trái đất của tôi, cô lại bị đi vào thân phụ ngàn trái đất không giống nhằm kế tiếp thưởng thức. Tuy rằng cô vẫn thất lạc ký ức, tuy nhiên cô ra quyết định lên đường tuyến phố của tôi. Cô phân phát hiện tại rằng chỉ khi cô yêu thương chủ yếu bản thân và sinh sống thiệt với phiên bản thân thuộc thì mới có thể hoàn toàn có thể giành được tình thương của những người không giống. Và chỉ việc sinh sống đi ra phiên bản thân thuộc, thậm chí còn mặc dù là ko đáng chú ý cũng hoàn toàn có thể trở nên vai chủ yếu.

---

Tóm tắt:

1, Truyện có không ít chuyện xưa với tương đối nhiều anh hùng không giống nhau, tuy nhiên phái nữ công ty ko hề nhập cuộc thẳng vô tình tiết.

2, Truyện triệu tập vô sự nghiệp của phái nữ công ty, với việc phối hợp chất lượng tốt thân thuộc tô, sảng, nghịch tặc luyện và lôi.

Nữ Phụ Không Trộn Lẫn Xuyên Nhanh

Nữ Phụ Không Trộn Lẫn Xuyên Nhanh

Xem thêm: truyện cạm bẫy hôn nhân

Tên truyện: Nữ phụ ko hề nhập cuộc vô tình tiết [Xuyên nhanh]

Tác giả: Phong Lưu Thư Ngốc

Thể loại: Ngôn tình, Cổ đại, HE, OE, Tình cảm, Xuyên thời gian nhanh, Mỹ thực, Y thuật, Thăng cấp cho lưu, Cung đình hầu tước đoạt, Sảng văn, Pháo hôi, Kim bài xích đề cử 🥇, Kim Bảng... 🏆, Nữ cường, Vả mặt

Nguồn: https://wikinam.net/truyen/nu-phu-khong-tron-lan-xuyen-nhanh-WylGUe8h7EgJwelx

[Đã trả thành]

Lâm Đạm bị trói toan với cùng 1 khối hệ thống phụ trợ. Nhiệm vụ của cô ấy là lưu giữ gìn tình tiết và trở thành phái nữ xứng hoặc pháo hôi, nhằm sau cùng trở nên toàn người vĩ đại. Nhưng Lâm Đạm vẫn trải qua chuyện rất nhiều thất bại và thống cực khổ trong các việc này.

Khi cô ra quyết định giải trừ trói toan quay về cho tới trái đất của tôi, cô lại bị đi vào thân phụ ngàn trái đất không giống nhằm kế tiếp thưởng thức. Tuy rằng cô vẫn thất lạc ký ức, tuy nhiên cô ra quyết định lên đường tuyến phố của tôi. Cô phân phát hiện tại rằng chỉ khi cô yêu thương chủ yếu bản thân và sinh sống thiệt với phiên bản thân thuộc thì mới có thể hoàn toàn có thể giành được tình thương của những người không giống. Và chỉ việc sinh sống đi ra phiên bản thân thuộc, thậm chí còn mặc dù là ko đáng chú ý cũng hoàn toàn có thể trở nên vai chủ yếu.

---

Tóm tắt:

1, Truyện có không ít chuyện xưa với tương đối nhiều anh hùng không giống nhau, tuy nhiên phái nữ công ty ko hề nhập cuộc thẳng vô tình tiết.

2, Truyện triệu tập vô sự nghiệp của phái nữ công ty, với việc phối hợp chất lượng tốt thân thuộc tô, sảng, nghịch tặc luyện và lôi.

Xem thêm: thiên tài độc phi không dễ trêu

DANH SÁCH CHƯƠNG

Truyện tiến công dấu

Nhấn nhằm coi...

Truyện đang được đọc

Nhấn nhằm coi...

Truyện nằm trong Tác giả