nông kiều có phúc

 • Reads 86,175
 • Votes 5,281
 • Parts 200

Complete, First published Nov 02, 2021

Bạn đang xem: nông kiều có phúc

Table of contents

 • Chương 200: Nốt con ruồi chu sa

  Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 201: Kim Báo về nhà

  Tue, Nov 2, 2021

 • Tue, Nov 2, 2021

 • Chương 203: Nói cười cợt thản nhiên

  Fri, Nov 5, 2021

 • Chương 204: Không thể kiêng dè nàng

  Fri, Nov 5, 2021

 • Chương 205: Liên thủ thiết kế

  Fri, Nov 5, 2021

 • Chương 206: Dù sao vẫn tiếp tục có

  Fri, Nov 5, 2021

 • Chương 207: Không với cơ hội

  Fri, Nov 5, 2021

 • Tue, Nov 9, 2021

 • Tue, Nov 9, 2021

 • Chương 210: Thật hạnh phúc

  Tue, Nov 9, 2021

 • Thu, Nov 11, 2021

 • Thu, Nov 11, 2021

 • Chương 213: Một loại loại vật khác

  Thu, Nov 11, 2021

 • Thu, Nov 18, 2021

 • Thu, Nov 18, 2021

 • Thu, Nov 18, 2021

 • Thu, Nov 18, 2021

 • Chương 218: Con rể căn nhà giàu

  Thu, Nov 18, 2021

 • Thu, Nov 18, 2021

 • Chương 220: Hoang đem áy náy sợ

  Thu, Nov 18, 2021

 • Thu, Nov 18, 2021

 • Chương 222: Cứ thực hiện như ko coi thấy

  Thu, Nov 18, 2021

 • Sun, Nov 21, 2021

 • Chương 224: Lại cút Linh Ẩn Tự

  Sun, Nov 21, 2021

 • Chương 225: Tai ương thấy máu

  Sun, Nov 21, 2021

 • Chương 226: Thỉnh cầu nhỏ

  Sun, Nov 21, 2021

 • Chương 227: Lục Diệp Trầm Hương

  Sun, Nov 21, 2021

 • Chương 228: Lại cút Định Châu

  Wed, Nov 24, 2021

 • Chương 229: Nhân vật quan liêu trọng

  Thu, Dec 2, 2021

 • Chương 230: Ra cửa ngõ bất lợi

  Thu, Dec 2, 2021

 • Chương 231: Thất hoàng tử

  Thu, Dec 2, 2021

 • Thu, Dec 2, 2021

 • Chương 233: Câu chuyện người xem ca tụng

  Thu, Dec 2, 2021

 • Thu, Dec 2, 2021

 • Thu, Dec 2, 2021

 • Thu, Dec 2, 2021

 • Chương 237: Râu ông nọ cắm cằm bà kia

  Thu, Dec 2, 2021

 • Thu, Dec 2, 2021

 • Thu, Dec 2, 2021

 • Mon, Dec 6, 2021

 • Chương 241: Sở tam phu nhân

  Mon, Dec 6, 2021

 • Mon, Dec 6, 2021

 • Mon, Dec 6, 2021

 • Chương 244: Không thoải mái

  Mon, Dec 6, 2021

 • Chương 245: Quan hệ thông gia

  Thu, Dec 9, 2021

 • Thu, Dec 9, 2021

 • Chương 247: Thuốc tiên phái nam khoa

  Thu, Dec 9, 2021

 • Chương 248: Chính là hắn bất lực

  Thu, Dec 9, 2021

 • Chương 249: Bỏ những loại yêu thương thích

  Thu, Dec 9, 2021

 • Thu, Dec 9, 2021

 • Sat, Dec 18, 2021

 • Sat, Dec 18, 2021

 • Sat, Dec 18, 2021

 • Sat, Dec 18, 2021

 • Chương 255: Triệt chi phí lẫn lộn nhau

  Sat, Dec 18, 2021

 • Chương 256: Có sinh mạng.

  Sat, Dec 18, 2021

 • Sat, Dec 18, 2021

 • Sat, Dec 18, 2021

 • Sat, Dec 18, 2021

 • Sat, Dec 18, 2021

 • Chương 261: Tai cất cánh vạ gió

  Sat, Dec 18, 2021

 • Chương 262: Thập nhất gia

  Sat, Dec 18, 2021

 • Chương 263: Người cho tới là khách

  Sat, Dec 18, 2021

 • Chương 264: Không ham muốn biết quá nhiều

  Sat, Dec 18, 2021

 • Sat, Dec 18, 2021

 • Chương 266: Dòng nước xoáy

  Mon, Dec trăng tròn, 2021

 • Mon, Dec trăng tròn, 2021

 • Mon, Dec trăng tròn, 2021

 • Mon, Dec trăng tròn, 2021

 • Mon, Dec trăng tròn, 2021

 • Chương 271: Mùa thu hoạch

  Wed, Jan 5, 2022

 • Chương 272: Kính thủy tinh

  Wed, Jan 5, 2022

 • Wed, Jan 5, 2022

 • Chương 274: Tìm lối chết

  Wed, Jan 5, 2022

 • Wed, Jan 5, 2022

 • Chương 276: Tiện nghi vấn lão khốn kiếp

  Wed, Jan 5, 2022

 • Chương 277: Ba tè bại hoại

  Wed, Jan 5, 2022

 • Wed, Jan 5, 2022

 • Wed, Jan 5, 2022

 • Chương 280: Cùng coi người ta

  Wed, Jan 5, 2022

 • Chương 281: Có tin cậy tớ hoặc không

  Wed, Jan 5, 2022

 • Chương 282: Xác thực không tồn tại bệnh

  Wed, Jan 5, 2022

 • Wed, Jan 5, 2022

 • Chương 284: Lời trình bày vô tâm

  Wed, Jan 5, 2022

 • Chương 285: Chỗ đảm bảo chất lượng cướp hết

  Wed, Jan 5, 2022

 • Chương 286: Nhưng tự do, thả lỏng tinh ranh thần

  Wed, Jan 5, 2022

 • Wed, Jan 5, 2022

 • Wed, Jan 5, 2022

 • Chương 289: Náo nhiệt độ lên

  Wed, Jan 5, 2022

 • Chương 290: Hôm ni cao hứng

  Wed, Jan 5, 2022

 • Chương 291: Không thăng vị.

  Wed, Jan 5, 2022

 • Wed, Jan 5, 2022

 • Sat, Jan 8, 2022

 • Chương 294: Mắc ko đều

  Sat, Jan 8, 2022

 • Chương 295: Sang năm đó là ngày mai

  Sat, Jan 8, 2022

  Xem thêm: kẻ trộm sách

 • Sat, Jan 8, 2022

 • Sat, Jan 8, 2022

 • Mon, Jan 10, 2022

 • Mon, Jan 10, 2022

 • Chương 300: Cha và con cái gái

  Tue, Jan 18, 2022

 • Tue, Jan 18, 2022

 • Chương 302: Cuối nằm trong cũng lấy nường về nhà

  Tue, Jan 18, 2022

 • Tue, Jan 18, 2022

 • Tue, Jan 18, 2022

 • Tue, Jan 18, 2022

 • Tue, Jan 18, 2022

 • Tue, Jan 18, 2022

 • Tue, Jan 18, 2022

 • Tue, Jan 18, 2022

 • Tue, Jan 18, 2022

 • Chương 311: Sự cố giao thông vận tải + Chương 312: Ủy khuất

  Tue, Jan 18, 2022

 • Tue, Jan 18, 2022

 • Chương 314: Đơn Linh Linh

  Tue, Jan 18, 2022

 • Chương 315: Có nên buông bỏ hoặc không

  Tue, Jan 18, 2022

 • Tue, Jan 18, 2022

 • Thu, Jan trăng tròn, 2022

 • Thu, Jan trăng tròn, 2022

 • Chương 319: Phu nhân nước ngoài giao

  Thu, Jan trăng tròn, 2022

 • Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 321: Vương tè đệ

  Fri, Jan 21, 2022

 • Chương 322: Vương lục chỉ

  Sat, Jan 22, 2022

 • Chương 323: Quen biết nhau

  Sat, Jan 22, 2022

 • Sat, Jan 22, 2022

 • Sat, Jan 22, 2022

 • Chương 326: Không biết xấu xa hổ

  Tue, Jan 25, 2022

 • Chương 327: Thanh toán xong

  Tue, Jan 25, 2022

 • Chương 328: Xung đột chủ yếu diện

  Tue, Jan 25, 2022

 • Fri, Jan 28, 2022

 • Fri, Jan 28, 2022

 • Chương 331: Đương gia căn nhà mẫu

  Fri, Jan 28, 2022

 • Fri, Jan 28, 2022

 • Chương 333: Tỷ đệ gặp gỡ nhau

  Fri, Jan 28, 2022

 • Fri, Jan 28, 2022

 • Chương 335: Thật lâu năm và cụt ngủi

  Sat, Feb 5, 2022

 • Chương 336: Cùng nhau ngủ

  Sat, Feb 5, 2022

 • Chương 337: Hư hư hỏng thực thực

  Sat, Feb 5, 2022

 • Chương 338: Chăm sóc căn nhà u đẻ

  Sat, Feb 5, 2022

 • Chương 339: Tôn ti fake đổi

  Sat, Feb 5, 2022

 • Sat, Feb 5, 2022

 • Chương 341: Nguyện vọng đảm bảo chất lượng đẹp

  Sat, Feb 5, 2022

 • Sat, Feb 5, 2022

 • Sat, Feb 5, 2022

 • Sat, Feb 5, 2022

 • Sat, Feb 5, 2022

 • Chương 346: Nuôi con cái chăm sóc già

  Sat, Feb 5, 2022

 • Tue, Feb 8, 2022

 • Tue, Feb 8, 2022

 • Chương 349: Gia hòa vạn sự hưng

  Tue, Feb 8, 2022

 • Chương 350: Mệnh toan ko con

  Tue, Feb 8, 2022

 • Chương 351: Điểu vung nồi

  Tue, Feb 8, 2022

 • Tue, Feb 8, 2022

 • Mon, Feb 21, 2022

 • Chương 354: Cha Sở phụ thân

  Mon, Feb 21, 2022

 • Mon, Feb 21, 2022

 • Chương 356: Khéo như vậy.

  Mon, Feb 21, 2022

 • Chương 357: Cách một sản phẩm ngân hà

  Mon, Feb 21, 2022

 • Mon, Feb 21, 2022

 • Mon, Feb 21, 2022

 • Chương 360: Quý nhân cao ko thể chạm

  Mon, Feb 21, 2022

 • Mon, Feb 21, 2022

 • Mon, Feb 21, 2022

 • Chương 363: Hy vọng ngày ngày như thế

  Mon, Feb 21, 2022

 • Mon, Feb 21, 2022

 • Mon, Feb 21, 2022

 • Mon, Feb 21, 2022

 • Mon, Feb 21, 2022

 • Mon, Feb 21, 2022

 • Chương 369: Rơi xuống nước

  Mon, Feb 21, 2022

 • Chương 370: Đích phái nữ trở thành loại nữ

  Mon, Feb 21, 2022

 • Chương 371: Ngăn cản tai họa

  Mon, Feb 21, 2022

 • Chương 372: Liều bị tiêu diệt cần gả

  Tue, Feb 22, 2022

 • Chương 373: Hai tầng lửa và băng

  Tue, Feb 22, 2022

 • Chương 374: Biến tướng mạo trừng phạt

  Tue, Feb 22, 2022

 • Tue, Feb 22, 2022

 • Chương 376: Tranh đấu nội bộ

  Tue, Feb 22, 2022

 • Tue, Feb 22, 2022

 • Tue, Feb 22, 2022

 • Chương 379: Nô rộng lớn bắt nạt chủ

  Sat, Feb 26, 2022

 • Chương 380: Chuyển rời khỏi ngoài

  Sat, Feb 26, 2022

 • Sat, Feb 26, 2022

 • Sat, Feb 26, 2022

 • Chương 383: Chỉ kiêng dè quỷ cho tới cửa

  Sat, Feb 26, 2022

 • Sat, Feb 26, 2022

 • Fri, Mar 4, 2022

 • Fri, Mar 4, 2022

 • Chương 387: Huynh đệ gặp gỡ mặt

  Fri, Mar 4, 2022

 • Fri, Mar 4, 2022

 • Fri, Mar 4, 2022

 • Chương 390: Phát triển tốt

  Fri, Mar 4, 2022

 • Fri, Mar 4, 2022

 • Fri, Mar 4, 2022

 • Chương 393: Vũ Minh Ngọc Châu

  Fri, Mar 4, 2022

 • Fri, Mar 4, 2022

 • Chương 395: Không quăng quật được

  Fri, Mar 4, 2022

 • Fri, Mar 4, 2022

 • Thu, Mar 10, 2022

 • Chương 398: tụi bọn họ đùa đùa

  Thu, Mar 10, 2022

 • Thu, Mar 10, 2022

  Xem thêm: mỗi lần đều chết trong lòng nam chính

 • Chương 400: Gặp chuyện ko may

  Thu, Mar 10, 2022

Thể loại: Xuyên ko, điền văn.
  
  Coverter: gachuaonl
  
  Nguồn convert: tangthuvien
  
  Editor: ChieuNinh
  
  Số chương: 551 chương + 6 nước ngoài truyện
  
  Giới thiệu:
     
  Trần Yến Yến tình ngôi trường ko được như mong muốn, triệt nhằm thất bại. Lúc chuẩn bị bị tiêu diệt, lại ngoài ý ham muốn thực hiện một chuyện công đức vô lượng.
     
  Mở đôi mắt rời khỏi đợt nữa, nường trở thành si phái nữ cổ truyền Trần A Phúc. (si nữ: cô nàng thần kinh trung ương thất thông thường, hóa ngu hóa khùng)
     
  Nhìn qua chuyện nhân vật tựa như cục cưng cao cao bên trên thượng, Trần A Phúc vệ sinh cút nước miếng ngốc khờ chảy xuống ở khóe mồm. Một đời này sẽ không cần thiết tham lam vọng quá cao, một đời này sẽ không cần thiết ko thực tiễn...
     
  Chỉ là, một đời này nường là kẻ ngốc độ quý hiếm sắc đẹp lại cao, căn nhà nghèo đói vận khí đảm bảo chất lượng, phúc khí nhiều sử dụng hoài ko không còn.
     
  Báo bối nào là ê cung cấp manh: Nương, thỉnh cầu ôm ôm, cầu hít hít, thỉnh cầu những loại thịt thịt.
     
  Nam nhân nào là ê nổi giận: Dám đoạt thịt ăn với lão tử, cút!
     
  Chim yến nào là ê nhảy nhót: Xem thao diễn ko chê đài cao!
     
  Trần A Phúc ôm bụng bự: Ba thương hiệu oan gia này...
     
  Cô nương mượt mà nào là đó: Con ko thực hiện oan gia, con cái ham muốn thực hiện áo bông nhỏ tri kỷ của nương.
     
  Nhãn hiệu: Ngôn tình cổ truyền tự do.

#675dienvan