nhất niệm vĩnh hằng truyện

 • Reads 874,349
 • Votes 5,443
 • Parts 35

Complete, First published Apr 27, 2018

Bạn đang xem: nhất niệm vĩnh hằng truyện

Table of contents

 • Fri, Apr 27, 2018

 • Fri, Apr 27, 2018

 • Fri, Apr 27, 2018

 • Fri, Apr 27, 2018

 • Fri, Apr 27, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • XXII ( Chương 1051-1100 )

  Sat, Apr 28, 2018

  Xem thêm: phu quân thật tuyệt sắc

 • XXIII ( Chương 1101-1150 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • XXIV ( Chương 1151-1200 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • XXVI ( Chương 1251-1300 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • XXVII ( Chương 1301-1350 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • XXVIII ( Chương 1351-1400 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • XXIX ( Chương 1401-1450 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • Sat, Apr 28, 2018

 • XXXI ( Chương 1501-1550 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • XXXII ( Chương 1551-1600 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • XXXIII ( Chương 1601-1650 )

  Sat, Apr 28, 2018

 • XXXIV ( Chương 1651-1700 )

  Sat, Apr 28, 2018

  Xem thêm: cả đời chỉ yêu em

 • END ( Chương 1701-1714 + Extra )

  Sat, Apr 28, 2018

Tác giả: Nhĩ Căn
  Cùng tác giả: [Ngã Dục Phong Thiên - Tiên Nghịch - Cầu Ma - Tam Thốn Nhân Gian]
  Thể loại: Huyền Huyễn, Tiên Hiệp
  Tình trạng: FULL dịch ( 1714 chương )
  -----o0o-----
  Nhất niệm trở thành biển khơi cả, nhất niệm hóa nương dâu.
  Nhất niệm trảm ngàn Ma, nhất niệm giết thịt vạn Tiên.
  
  Chỉ sở hữu niệm của tớ... là Vĩnh hằng.
  ----oxo----
  ~~enjoy~~

#69huyềnhuyễn