Người ta truyền cho khí trong xilanh nhiệt lượng 200j

     

Câu hỏi :

Người ta truyền mang lại khí trong xi lanh một nhiệt lượng 200 J. Khí nở ra và triển khai công 140 J đẩy pit-tông lên. Tính độ đổi thay thiên nội năng của khí.


*