nghịch thiên chí tôn truyện full

Nghịch Thiên Chí Tôn

Tác giả: Đang cập nhật

Bạn đang xem: nghịch thiên chí tôn truyện full

Nhóm dịch: Tổng hợp ý nhiều nguồn

Trạng thái : Đang tiến thủ hành

Thể loại :

Adventure Chuyển Sinh Mystery Supernatural Truyện Màu

Lượt xem: 152.847

NỘI DUNG TRUYỆN

26% Off

Hại người thân trong gia đình của tớ, giết! Cướp người phụ nữ giới của tớ, giết! Dám động thủ trước mặt mày ta? Càng nên giết! Sau Khi rơi xuống vạn thế luân hồi, Đàm Vân sau cuối cũng lưu giữ đi ra thân thuộc phận của tôi - Khi tớ tỉnh dậy, cả toàn cầu tiếp tục lập cập rẩy bên dưới chân tôi!

DANH SÁCH CHƯƠNG

Tên chương

Ngày đăng

Lượt xem

Chapter 219

03/03/2023 21:47

1.076

Chapter 218

03/03/2023 21:47

377

Chapter 217

03/01/2023 16:18

1.127

Chapter 216

20/12/2022 11:37

912

Chapter 215

11/12/2022 11:10

731

Chapter 214

11/12/2022 11:10

505

Chapter 213

24/11/2022 10:45

953

Chapter 212

06/11/2022 16:23

594

Chapter 211

29/10/2022 10:40

644

Chapter 210

16/10/2022 18:59

688

Chapter 209

09/10/2022 10:51

681

Chapter 208

08/10/2022 12:47

646

Chapter 207

07/10/2022 21:27

734

Chapter 206

06/10/2022 21:39

527

Chapter 205

12/09/2022 17:58

655

Chapter 204

12/09/2022 17:58

494

Chapter 203

12/09/2022 17:58

636

Chapter 202

12/09/2022 17:58

482

Chapter 201

12/09/2022 17:57

572

Chapter 200

12/09/2022 17:57

630

Chapter 199

12/09/2022 17:57

501

Chapter 198

12/09/2022 17:57

489

Chapter 197

12/09/2022 17:57

590

Chapter 196

12/09/2022 17:57

661

Chapter 195

12/09/2022 16:32

534

Chapter 194

12/09/2022 13:44

681

Chapter 193

12/09/2022 13:44

704

Chapter 192

12/09/2022 13:44

495

Chapter 191

12/09/2022 13:44

532

Chapter 190

12/09/2022 12:19

497

Chapter 189

12/09/2022 12:19

749

Chapter 188

12/09/2022 12:19

562

Chapter 187

12/09/2022 12:19

479

Chapter 186

12/09/2022 12:19

577

Chapter 185

12/09/2022 09:31

663

Chapter 184

12/09/2022 09:31

422

Chapter 183

12/09/2022 09:31

582

Chapter 182

11/09/2022 22:19

624

Chapter 181

11/09/2022 22:19

514

Chapter 180

11/09/2022 09:44

652

Chapter 179

10/09/2022 11:17

631

Chapter 178

09/09/2022 11:27

716

Chapter 177

09/09/2022 11:27

475

Chapter 176

07/09/2022 17:27

568

Chapter 175

06/09/2022 21:51

610

Chapter 174

04/09/2022 22:15

735

Chapter 173

03/09/2022 18:16

803

Chapter 172

02/09/2022 15:38

993

Chapter 171

01/09/2022 15:50

560

Chapter 170

31/08/2022 18:50

858

Chapter 169

31/08/2022 18:50

544

Chapter 168

31/08/2022 10:26

756

Chapter 167

23/07/2022 17:56

522

Chapter 166

23/07/2022 17:56

491

Chapter 165

23/07/2022 17:56

630

Chapter 164

23/07/2022 17:56

456

Chapter 163

23/07/2022 17:56

459

Chapter 162

23/07/2022 17:56

503

Chapter 161

23/07/2022 17:56

509

Chapter 160

23/07/2022 17:56

555

Chapter 159

23/07/2022 17:56

642

Chapter 158

23/07/2022 17:56

472

Chapter 157

23/07/2022 17:56

468

Chapter 156

23/07/2022 17:56

493

Chapter 155

23/07/2022 17:56

520

Chapter 154

23/07/2022 17:56

705

Chapter 153

23/07/2022 17:56

480

Chapter 152

23/07/2022 17:56

478

Chapter 151

23/07/2022 17:56

453

Chapter 150

23/07/2022 17:56

596

Chapter 149

23/07/2022 17:56

496

Chapter 148

23/07/2022 17:55

533

Chapter 147

23/07/2022 17:55

514

Chapter 146

23/07/2022 17:55

463

Chapter 145

23/07/2022 17:55

452

Chapter 144

23/07/2022 17:55

438

Chapter 143

23/07/2022 17:55

468

Chapter 142

23/07/2022 17:55

578

Chapter 141

23/07/2022 17:55

478

Chapter 140

23/07/2022 17:55

684

Chapter 139

23/07/2022 17:55

590

Chapter 138

23/07/2022 17:55

430

Chapter 137

23/07/2022 17:55

519

Chapter 136

23/07/2022 17:55

491

Chapter 135

23/07/2022 17:55

453

Chapter 134

23/07/2022 17:55

506

Chapter 133

23/07/2022 17:55

470

Chapter 132

23/07/2022 17:55

505

Chapter 131

23/07/2022 17:55

440

Chapter 130

23/07/2022 17:55

534

Chapter 129

23/07/2022 17:55

489

Chapter 128

23/07/2022 17:54

382

Chapter 127

23/07/2022 17:54

461

Chapter 126

23/07/2022 17:54

509

Chapter 125

23/07/2022 17:54

580

Chapter 124

23/07/2022 17:54

458

Chapter 123

23/07/2022 17:54

447

Chapter 122

23/07/2022 17:54

354

Chapter 121

23/07/2022 17:54

426

Chapter 120

23/07/2022 17:54

552

Chapter 119

23/07/2022 17:54

490

Chapter 118

23/07/2022 17:54

422

Chapter 117

23/07/2022 17:54

441

Chapter 116

23/07/2022 17:54

687

Chapter 115

23/07/2022 17:54

500

Chapter 114

23/07/2022 17:54

547

Chapter 113

23/07/2022 17:54

489

Chapter 112

23/07/2022 17:54

459

Chapter 111

23/07/2022 17:54

562

Chapter 110

23/07/2022 17:54

513

Chapter 109

23/07/2022 17:54

462

Chapter 108

23/07/2022 17:53

443

Chapter 107

23/07/2022 17:53

400

Chapter 106

23/07/2022 17:53

467

Chapter 105

23/07/2022 17:53

579

Chapter 104

23/07/2022 17:53

429

Chapter 103

23/07/2022 17:53

397

Xem thêm: câu dẫn cha của bạn học

Chapter 102

23/07/2022 17:53

430

Chapter 101

23/07/2022 17:53

530

Chapter 100

23/07/2022 17:53

486

Chapter 99

23/07/2022 17:53

452

Chapter 98

23/07/2022 17:53

372

Chapter 97

23/07/2022 17:53

508

Chapter 96

23/07/2022 17:53

401

Chapter 95

23/07/2022 17:53

380

Chapter 94

23/07/2022 17:53

535

Chapter 93

23/07/2022 17:53

307

Chapter 92

23/07/2022 17:53

430

Chapter 91

23/07/2022 17:53

426

Chapter 90

23/07/2022 17:53

1.100

Chapter 89

23/07/2022 17:53

525

Chapter 88

23/07/2022 17:52

376

Chapter 87

25/07/2021 23:08

1.930

Chapter 86

22/07/2021 18:15

920

Chapter 85

19/07/2021 22:30

1.038

Chapter 84

18/07/2021 06:01

794

Chapter 83

04/07/2021 19:35

886

Chapter 82

04/07/2021 14:16

831

Chapter 81

29/06/2021 08:48

1.081

Chapter 80

29/06/2021 08:48

936

Chapter 79

29/06/2021 08:48

818

Chapter 78

29/06/2021 08:48

872

Chapter 77

29/06/2021 08:48

810

Chapter 76

29/06/2021 08:48

865

Chapter 75

29/06/2021 08:48

906

Chapter 74

29/06/2021 08:47

983

Chapter 73

29/06/2021 08:47

921

Chapter 72

29/06/2021 08:47

872

Chapter 71

29/06/2021 08:47

987

Chapter 70

29/06/2021 08:47

872

Chapter 69

29/06/2021 08:47

958

Chapter 68

29/06/2021 08:47

871

Chapter 67

29/06/2021 08:47

937

Chapter 66

29/06/2021 08:47

870

Chapter 65

29/06/2021 08:47

924

Chapter 64

29/06/2021 08:46

1.156

Chapter 63

29/06/2021 08:46

1.058

Chapter 62

29/06/2021 08:46

876

Chapter 61

29/06/2021 08:46

1.001

Chapter 60

29/06/2021 08:46

870

Chapter 59

29/06/2021 08:46

977

Chapter 58

29/06/2021 08:46

1.025

Chapter 57

29/06/2021 08:46

900

Chapter 56

29/06/2021 08:46

938

Chapter 55

29/06/2021 08:46

881

Chapter 54

29/06/2021 08:45

915

Chapter 53

29/06/2021 08:45

849

Chapter 52

29/06/2021 08:45

904

Chapter 51

29/06/2021 08:45

850

Chapter 50

29/06/2021 08:45

963

Chapter 49

29/06/2021 08:45

843

Chapter 48

29/06/2021 08:45

896

Chapter 47

29/06/2021 08:44

839

Chapter 46

29/06/2021 08:44

842

Chapter 45

29/06/2021 08:44

889

Chapter 44

29/06/2021 08:44

867

Chapter 43

29/06/2021 08:44

984

Chapter 42

29/06/2021 08:43

803

Chapter 41

29/06/2021 08:43

864

Chapter 40

29/06/2021 08:43

875

Chapter 39

29/06/2021 08:43

837

Chapter 38

29/06/2021 08:43

840

Chapter 37

29/06/2021 08:42

856

Chapter 36

29/06/2021 08:42

806

Chapter 35

29/06/2021 08:42

1.199

Chapter 34

29/06/2021 08:42

1.018

Chapter 33

29/06/2021 08:42

747

Chapter 32

29/06/2021 08:42

677

Chapter 31

29/06/2021 08:42

802

Chapter 30

29/06/2021 08:41

762

Chapter 29

29/06/2021 08:41

849

Chapter 28

29/06/2021 08:41

786

Chapter 27

29/06/2021 08:41

770

Chapter 26

29/06/2021 08:41

831

Chapter 25

29/06/2021 08:41

714

Chapter 24

29/06/2021 08:41

771

Chapter 23

29/06/2021 08:41

813

Chapter 22

29/06/2021 08:41

782

Chapter 21

29/06/2021 08:41

795

Chapter 20

29/06/2021 08:41

816

Chapter 19

29/06/2021 08:40

704

Chapter 18

29/06/2021 08:40

753

Chapter 17

29/06/2021 08:40

898

Chapter 16

29/06/2021 08:40

757

Chapter 15

29/06/2021 08:40

860

Chapter 14

29/06/2021 08:40

799

Chapter 13

29/06/2021 08:40

836

Chapter 12

29/06/2021 08:40

816

Chapter 11

29/06/2021 08:40

808

Chapter 10

29/06/2021 08:40

814

Chapter 9

29/06/2021 08:40

984

Chapter 8

29/06/2021 08:40

772

Chapter 7

29/06/2021 08:40

878

Chapter 6

29/06/2021 08:40

1.125

Chapter 5

29/06/2021 08:39

994

Chapter 4

29/06/2021 08:39

1.023

Chapter 3

29/06/2021 08:39

824

Chapter 2

29/06/2021 08:39

1.041

Chapter 1

29/06/2021 08:39

1.268

Chapter 0

29/06/2021 08:39

1.577

 • Bình luận
 • Facebook

(Hãy Báo cáo những phản hồi ko hoặc và Thích những phản hồi tích cực)

hãy phản hồi đem văn hóa truyền thống nhằm tách bị khóa tài khoản

ĐỀ XUẤT BẠN ĐỌC

Okusan

Tác giả: Ooi Masakazu

Trạng thái: Đang tiến thủ hành

Thể loại: Comedy , Ecchi , Manga , Seinen , Slice of Life

Đánh giá: 9 điêm

Update: Chapter 62

Wind Breaker

Tác giả: Nii Satoru

Trạng thái: Đang tiến thủ hành

Thể loại: Action , Comedy , Manga , School Life , Shounen

Đánh giá: 9 điêm

Update: Chapter 94

Trường Sinh Bất Lão, Ta Cưới Tà Thần Về Làm Vợ

Tác giả: Mộng Tiên Giới

Trạng thái: Đang tiến thủ hành

Thể loại: Action , Ngôn Tình , Romance , Truyện Màu

Đánh giá: 9 điêm

Update: Chapter 21

Quái trộm thâu tâm

Tác giả: Đang cập nhật

Trạng thái: Đang tiến thủ hành

Thể loại: Comedy , Manhua , Ngôn Tình , Romance , Shoujo , Truyện Màu

Đánh giá: 9 điêm

Update: Chapter 17.2

Hành trình hậu tận thế

Tác giả: Đang cập nhật

Trạng thái: Đang tiến thủ hành

Thể loại: Action , Adventure , Manhua

Đánh giá: 9 điêm

Update: Chapter 121

BẢNG XẾP HẠNG

 • 01

  Tôi Thăng cấp cho một mình Chapter 200 6.074.327 lượt xem

 • 02

  Cô Đi Mà Kết Hôn Với Chồng Tôi Đi Chapter 68 1.699.941 lượt xem

 • 03

  Hoán Đổi Diệu Kỳ Chapter 483 204.279 lượt xem

 • 04

  Thể Thao Cực Hạn Chapter 481 68.687 lượt xem

 • 05

  Hoá Thân Thành Mèo - Eleceed Chapter 278 67.022 lượt xem

 • 06

  Tân Thế Giới Tuyệt Vời Chapter 197 57.226 lượt xem

 • 07

  Tôi Thăng cấp cho 1 mình SS2 Chapter 90 53.347 lượt xem

 • 08

  Ánh Sao Ban Mai Chapter 77.5 46.682 lượt xem

 • 09

  Chuyển Sinh Ma Pháp Đặc Biệt Yếu Chapter 242 40.661 lượt xem

  Xem thêm: phượng hoàng vu phi

 • 10

  Người Xấu Chapter 183 35.810 lượt xem

THỂ LOẠI

 • Adventure
 • Chuyển Sinh
 • Mystery
 • Supernatural
 • Truyện Màu