Nếu Đồng Thời Tăng Điện Trở Của Dây Dẫn

     
toàn bộ Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Nếu đồng thời tăng điện trở của dây dẫn, cường độ cái điện và thời hạn dòng năng lượng điện chạy qua dây dẫn lên gấp đôi thì sức nóng lượng tỏa ra bên trên dây dẫn đã tăng lên như vậy nào?

A. 4 lần

B. 8 lần

C. 12 lần

D. 16 lần


*

Đáp án D

Nhiệt lan ra là Q = I 2 R . T suy ra nếu đồng thời tăng năng lượng điện trở của dây dẫn, cường độ cái điện và thời gian dòng năng lượng điện chạy qua dây dẫn lên gấp đôi thì sức nóng lượng lan ra bên trên dây dẫn sẽ tăng thêm 16 lần.

Bạn đang xem: Nếu đồng thời tăng điện trở của dây dẫnNếu đồng thời sút điện trở dây dẫn, cường độ loại điện và thời gian dòng năng lượng điện và thời hạn dòng điện qua dây dẫn đi một phần thì nhiệt độ lượng tỏa ra bên trên dây sẽ biến đổi như nỗ lực nào?

A. Sụt giảm 2 lần

B. Giảm sút đi 4 lần

C. Sụt giảm 8 lần

D. Giảm đi 16 lần


Cho cái điện không thay đổi đi sang 1 dây dẫn. Thời hạn dòng năng lượng điện qua dây dẫn tăng lên 2 lần, 3 lần thì sức nóng lượng lan ra trên dây dẫn


Nếu đồng thời bớt điện trở của dây dẫn, cường độ mẫu điện và thời gian dòng năng lượng điện chạy qua dây dẫn đi một nửa thì nhiệt lượng lan ra bên trên dây sẽ chuyển đổi như nỗ lực nào?

A. Giảm sút 2 lần

B. Giảm xuống 4 lần

C. Giảm xuống 8 lần

D. Giảm đi 16 lần


Nếu tăng hiệu điện nuốm giữa nhị đầu một dây dẫn lên 4 lần thì cường độ chiếc điện chạy qua dây dẫn này chuyển đổi như vắt nào?

A. Tăng 4 lần

B. Bớt 4 lần

C. Tăng 2 lần

D. Giảm 2 lần


Câu 1: Nếu tăng hiệu điện chũm giữa hai đầu một dây dẫn lên 3 lần thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này biến hóa như rứa nào?

A. giảm 3 lần B. Tăng 3 lần C.

Xem thêm: Giải Bài Tập Toán Lớp 10 Hình Học 10 Bài 1, 2, 3, 4, Giải Bài Tập Hình Học 10 Hay Nhất, Ngắn Gọn

Không biến đổi D. Tăng 1,5 lần

Câu 2:

*
Đồ thị a cùng b được hai học viên vẽ khi có tác dụng thí nghiệm xác định liên hệ giữa cường độ mẫu điện cùng hiệu điện chũm đặt vào hai đầu dây dẫn. Dấn xét làm sao là đúng?

A. Cả hai tác dụng đều đúng

B. Cả hai tác dụng đều sai

C.

Xem thêm: Lời Bài Hát Bàn Tay Cô Giáo, Top 17 Bàn Tay Cô Giáo Bài Hát Mới Nhất 2022

công dụng của b đúng

D. hiệu quả của a đúng


Câu 1: nếu đồng thời sút điện trở, cường độ loại điện và thời hạn dòng điện chạy qua dây dẫn đi một ít thì nhiệt lượng lan ra trên dây dẫn ??


Câu phát biểu nào tiếp sau đây không đúng ?

Nhiệt lượng tỏa ra sinh sống dây dẫn khi bao gồm dòng năng lượng điện chạy qua:

A. Tỉ trọng thuận với cường độ mẫu điện với năng lượng điện trở của dây dẫn cùng với thời hạn dòng điện chạy qua

B. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với bình phương cường độ chiếc điện, với điện trở dây dẫn với với thời gian dòng năng lượng điện chạy qua

C. Tỉ lệ thành phần thuận với bình phương hiệu điện ráng giữa nhị đầu dây dẫn, với thời gian dòng năng lượng điện chạy qua và tỉ lệ nghịch với điện trở dây dẫn

D. Tỉ lệ thành phần thuận cùng với hiệu điện thay giữa nhị đầu dây dẫn, với cường độ dòng điện với với thời gian dòng năng lượng điện chạy qua


Lớp 9 đồ vật lý
1
0

Nếu tăng hiệu điện thế giữa hai đầu một dây dẫn lên 3 lần thì cường độ loại điện chạy qua dây dẫn này chuyển đổi như cố kỉnh nào?

A. Bớt 3 lần

B. Tăng 3 lần

C. Không vậy đổi

D. Tăng 1,5 lần


Lớp 9 trang bị lý
1
0

Đặt vào nhì đầu dây dẫn một hiệu điên cầm U1= 12V, thì cường độ loại điện chạy qua dây dẫn 3A. Ví như tăng hiệu điện núm lên vội 2 lần, thì cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là bao nhiêu?


Lớp 9 thiết bị lý
1
0

Khoá học tập trên OLM (olm.vn)


Khoá học tập trên OLM (olm.vn)