NĂM 968 THUỘC THẾ KỶ NÀO

     

Giải bài bác tập 1, 2, 3, 4 trang 22 VBT toán 4 bài 20 : Giây, cụ kỉ với lời giải cụ thể và bí quyết giải nhanh, ngắn nhất


Bài 1

Viết số tương thích vào vị trí chấm : 

*

Phương pháp giải:

Dựa vào những cách chuyển đổi:

1 tiếng = 60 phút ; 1 phút = 60 giây ; 1 ráng kỉ = 100 năm.

Bạn đang xem: Năm 968 thuộc thế kỷ nào

Lời giải chi tiết:

*

Bài 2

Viết tiếp vào chỗ chấm :

a) – Năm 40, hbt hai bà trưng phất cờ khởi nghĩa kháng lại kẻ thống trị của bên Hán. Năm kia thuộc rứa kỉ …………

- Đinh cỗ Lĩnh tập hợp quần chúng dẹp loàn 12 sứ quân, thống nhất giang sơn vào năm 968. Năm đó thuộc nắm kỉ …………

- Lê Lợi lên ngôi vua vào khoảng thời gian 1428. Năm kia thuộc nuốm kỉ …………

b) – biện pháp mạng tháng Tám thành công xuất sắc năm 1945. Năm đó thuộc cố gắng kỷ XX. Tính từ năm đó đến nay đã được …………… năm.

Phương pháp giải:

 - từ năm 1 mang đến năm 100 là núm kỉ một (thế kỉ I).

- từ năm 101 cho năm 200 là núm kỉ hai (thế kỉ II).

- từ thời điểm năm 201 mang đến năm 300 là thế kỉ cha (thế kỉ III).

...............

- từ thời điểm năm 1901 mang đến năm 2000 là cầm cố kỉ nhì mươi (thế kỉ XX).

- từ năm 2001 mang lại năm 2100 là cụ kỉ nhì mươi kiểu mẫu (thế kỉ XXI).

Lời giải bỏ ra tiết:

a) – Năm 40, 2 bà trưng phất cờ khởi nghĩa kháng lại ách thống trị của bên Hán. Năm đó thuộc cố kỉnh kỉ trang bị I.

Xem thêm: Lý Thuyết Công Nghệ 11 Bài 33: Động Cơ Đốt Trong Đặt Trong Buồng Lái Thì?

- Đinh cỗ Lĩnh tập hợp nhân dân dẹp loạn 12 sứ quân, thống nhất tổ quốc vào năm 968. Năm kia thuộc chũm kỉ X.

- Lê Lợi đăng vương vua vào năm 1428. Năm kia thuộc vắt kỉ XV.

b) – cách mạng mon Tám thành công xuất sắc năm 1945. Năm đó thuộc nỗ lực kỷ XX. Tính từ thời điểm năm đó đến hiện nay đã được 74 năm (vì 2019 - 1945 = 74).

Bài 3

Đọc bảng kết quả chạy 100m của 4 học sinh sau đây rồi viết vào khu vực chấm : 


Tên

Thời gian chạy

Hoa

1 phút 3 giây

Hùng

52 giây

Bình

49 giây

Lan

1 phút 10 giây


- thời gian bạn Hùng chạy là ………

- chúng ta ……… chạy nhanh nhất.

- bạn ……… chạy lờ đờ nhất.

- chúng ta ……... Chạy nhanh hơn bạn Hùng.

Phương pháp giải:

Đổi các số đo về cùng đơn vị chức năng là giây rồi so sánh kết quả với nhau. Chúng ta chạy nhanh nhất là bạn có thời hạn chạy ít nhất.

Xem thêm: Tranh Vẽ Tranh Đề Tài Nhà Giáo Việt Nam 20 /11 Đề Tài Ngày Nhà Giáo Việt Nam Đẹp

Lời giải chi tiết:

Ta bao gồm : 

Thời gian của Hoa chạy là : 1 phút 3 giây = 63 giây

Thời gian của Hùng chạy là : 52 giây

Thời gian của Bình chạy là : 49 giây

Thời gian của Lan chạy là : 1 phút 10 giây = 70 giây.

Lại có : vì 49 giây Mẹo kiếm tìm đáp án nhanh nhất Search google: "từ khóa + aqv.edu.vn"Ví dụ: "Bài trăng tròn : Giây, núm kỉ aqv.edu.vn"