Mrvt Truyền Thống Tuần 27 Lớp 5

     

1.Kho tàng tục ngữ, ca dao đã khắc ghi nhiều truyền thống lâu đời quý báu của dân tộc bản địa ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống lâu đời nêu dưới đây bằng một câu phương ngôn hoặc ca dao :


1. Kho tàng tục ngữ, ca dao đã ghi lại nhiều truyền thống cuội nguồn quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống cuội nguồn nêu tiếp sau đây bằng một câu tục ngữ hoặc ca dao :

a) yêu thương nước ............

Bạn đang xem: Mrvt truyền thống tuần 27 lớp 5

M : Giặc cho nhà, bầy bà cũng đánh.

b)Lao động cần cù ……………

c)Đoàn kết ……………

d)Nhân ái ……………

2. từng câu tục ngữ, ca dao hoặc câu thơ dưới đây đều kể tới một truyền thống xuất sắc đẹp của dân tộc ta. Hãy điền phần đông chữ không đủ vào chỗ trống.

(1) ý muốn sang thì bắc……

muốn con giỏi chữ thì yêu đem thầy.

(2) thai ơi yêu thương lấy túng thiếu cùng

tuy rằng ………nhưng thông thường một giàn.

(3) Núi cao bởi có đất bồi

Núi chê khu đất thấp ………ở đâu.

(4) Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè ……

(5) Nhiễu điều lấp lấy giá chỉ gương

tín đồ trong một nước yêu cầu ………cùng.

(6) Cá không nạp năng lượng muối ………

nhỏ cưỡng bố mẹ trăm đường con hư.

(7) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn khoai ………dây mà trồng.

(8) Muôn cái sông đổ hải dương sâu

hải dương chê sông nhỏ, hải dương đâu……

(9) Lên non bắt đầu biết non cao

Lội sông bắt đầu biết ………cạn sâu.

(10) cho dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn ………giữa rừng.

(11) Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó ko thấy mẹ, ngùi ngùi ……

(12) Nói chín ………làm mười

Nói mười, làm cho chín, kẻ cười bạn chê.

(13) Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

……..nhớ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

(14) ……từ thuở còn non

dậy con từ thuở hãy còn thơ ngây.

(15) Nước lã mà vã đề xuất hồ

Tay không cơ mà nổi………mới ngoan.

(16) nhỏ có thân phụ như ………

nhỏ không phụ vương như nòng nọc đứt đuôi.

3. Viết các chữ vừa điền được trong các câu ở bài xích tập 2 vào những ô trống theo mặt hàng ngang nhằm giải ô chữ hình chữ s. (Xem M : mẫu 1,2):

 

*

TRẢ LỜI:

1. Kho tàng tục ngữ, ca dao đã lưu lại nhiều truyền thống lịch sử quý báu của dân tộc ta. Em hãy minh hoạ mỗi truyền thống nêu tiếp sau đây bằng một câu châm ngôn hoặc ca dao :

a) yêu nước

M : Giặc mang đến nhà, bọn bà cũng đánh.

 - Con ơi con ngủ mang đến lành

Để bà mẹ gánh nước cọ bành nhỏ voi

Muốn coi lên núi nhưng coi

Coi bà Triệu u cưi voi đánh cồng

- Chim Việt đậu cành Nam

b) Lao động bắt buộc cù

- Tay có tác dụng hàm nhai, tay quai miệng trễ

Có làm thì mới có ăn

Không dưng ai dễ dàng đem phần mang đến cho.

Xem thêm: Tiếng Anh 6 Unit 2: Skills 1 Trang 22 Unit 2 Tiếng Anh 7 Mới


c) Đoàn kết

 - Một cây làm cho chắng yêu cầu non

Ba cây chụm lại buộc phải hòn núi cao

 - Khôn ngoan đá đáp tín đồ ngoài

Gà cùng một người mẹ chớ hoài đá nhau

Bu ơi thương lấy túng bấn cùng

Tuy rằng khác như thể nhưng chung một giàn

- Lá lành đùm lá rách

d) Nhân ái

- Thương fan như thể yêu mến thân

- Chị bổ em nâng

- Một con ngựa đau, cả tàu vứt cỏ.

2. mỗi câu tục ngữ, ca dao hoặc câu thơ sau đây đều kể đến một truyền thống tốt đẹp của dân tộc ta. Hãy điền mọi chữ còn thiếu vào chỗ trống.

(1) mong sang thì bắc cầu kiều

hy vọng con tốt chữ thì yêu lấy thầy.

(2) thai ơi yêu thương lấy túng thiếu cùng

tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn.

(3) Núi cao bởi bao gồm đất bồi

Núi chê đất thấp núi ngồi làm việc đâu.

(4) Nực cười châu chấu đá xe

Tưởng rằng chấu ngã, ai dè xe nghiêng.

(5) Nhiễu điều phủ lấy giá chỉ gương

người trong một nước cần thương nhau cùng.

(6) Cá không ăn muối ươn

bé cưỡng bố mẹ trăm đường nhỏ hư.

(7) Ăn quả lưu giữ kẻ trồng cây

Ăn khoai nhớ kẻ cho dây cơ mà trồng .

(8) Muôn mẫu sông đổ biển khơi sâu

đại dương chê sông nhỏ, hải dương đâu nước còn

(9) Lên non new biết non cao

Lội sông bắt đầu biết lạch nào cạn sâu.

(10) cho dù ai nói đông nói tây

Lòng ta vẫn vững như cây thân rừng.

(11) Chiều chiều ngó ngược, ngó xuôi

Ngó không thấy mẹ, ngùi ngùi nhớ thương

(12) Nói chín thì nên làm cho mười

Nói mười, có tác dụng chín, kẻ cười người chê.

(13) Ăn quả nhớ kẻ trồng cây

Ăn gạo lưu giữ kẻ đâm, xay, giần, sàng.

(14) Uốn cây tự thuở còn non

dạy con từ thuở hãy còn thơ ngây.

(15) Nước lã cơ mà vã bắt buộc hồ

Tay không nhưng mà nổi cơ đồ bắt đầu ngoan.

(16) con có cha như nhà gồm nóc

nhỏ không cha như nòng nọc đứt đuôi.

Xem thêm: Bài 7 Cấu Trúc Rẽ Nhánh Trong Python, Cấu Trúc Rẻ Nhánh Trong Python

3.Viết những chữ vừa điền được trong những câu ở bài bác tập 2 vào các ô trống theo hàng ngang để giải ô chữ hình chữ s. (Xem M : dòng 1,2):