một vật thực hiện dao động với tần số 20hz

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

TRẢ LỜI

avatar

Đáp án:

= 2400 giao động.

Giải quí công việc giải:

Số giao động vật tiến hành vô 2 phút:

     20 . 60 . 2 = 2400 ( giao động )

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

2 vote

avatar

Số giao động vật tiến hành vô 2 phút là:

        20×60×2=2400 (dao động)

                Đáp số: 2400 dao động

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

star

5

1 vote

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

Xem thêm: cach lam mam cay ngon