một vật được ném ngang từ độ cao h=9m

Câu hỏi:

18/06/2019 27,519

Bạn đang xem: một vật được ném ngang từ độ cao h=9m

B. 13,4m/s

Đáp án chủ yếu xác

Chọn đáp án B

Tầm xa xôi của vật :

Một vật được ném ngang kể từ chừng cao h = 9m. Vận tốc ban sơ có tính rộng lớn v0 (ảnh 1)

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Khi vật vận động tròn trĩnh đều, lực hướng trọng tâm là:

A. .một trong những lực tính năng lên vật

B. hiệp lực của toàn bộ những lực tính năng lên vật bám theo phương hướng về phía tâm.

C. bộ phận của trọng tải bám theo phương hướng về phía tâm tiến trình.

D. nguyên vẹn nhân thực hiện thay cho thay đổi kích cỡ của véc tơ vận tốc tức thời.

Câu 2:

Một trái ngược bóng được ném bám theo phương ngang với véc tơ vận tốc tức thời đầu có tính rộng lớn v0 = 20m/s và rơi xuống khu đất sau 3s. Hỏi tầm cất cánh xa xôi (theo phương ngang) của trái ngược bóng vì như thế từng nào ? Lấy g = 10m/s2 và bỏ lỡ mức độ cản của không gian.

A. 30m

B. 45m

C. 60m

D. 90m

Câu 3:

Một trái ngược bóng được ném bám theo phương ngang với véc tơ vận tốc tức thời đầu v0 = 20m/s và rơi xuống khu đất sau 3s. Hỏi trái ngược bóng được ném kể từ chừng cao này ? Lấy g = 10m/s2 và bỏ lỡ mức độ cản của không gian.

A. 30m

B. 45m

Xem thêm: lẩu lươn lá giang

C. 60m

D. 90m

Câu 4:

Một vật được ném kể từ chừng cao h = 45m với véc tơ vận tốc tức thời đầu v0 = 20m/s bám theo phương ở ngang. Bỏ qua quýt mức độ cản của không gian, lấy g = 10m/s2. Tầm ném xa xôi của vật là.

A. 30m

B. 60m

C. 90m

D. 180m

Câu 5:

Một vật nặng nề 4,0kg được gắn vào một trong những chão thừng lâu năm 2m. Nếu vật cơ cù tự tại trở nên một vòng tròn trĩnh xung quanh trục trực tiếp đứng gắn kèm với đầu chão thì mức độ căng của chão là từng nào Khi căng tối nhiều và vật sở hữu véc tơ vận tốc tức thời 5m/s?

A. 5,4N

B. 10,8N

C. 21,6N

D. 50N

Câu 6:

Trong môn cù tạ, một vận khích lệ cù chão sao cho tất cả chão và vận động gần như là tròn trĩnh đều nhập mặt mày bằng phẳng ở ngang. Muốn tạ vận động bên trên đàng tròn trĩnh nửa đường kính 2m với vận tốc lâu năm 2m/s thì người ấy cần lưu giữ chão với cùng 1 lực vì như thế 10N. Hỏi lượng của tạ vì như thế bao nhiêu?

A. 7,5kg

B. 5kg

C. 12kg

D. 8,35kg

Xem thêm: đánh số trang trong word 2003

TÀI LIỆU VIP VIETJACK