một trong những tác động to lớn

Câu hỏi:

03/08/2019 54,943

Bạn đang xem: một trong những tác động to lớn

A. thi công được nền tài chính nhiều bộ phận.

B. con cái người dân có ĐK cải tiến và phát triển trọn vẹn.

C. những dân tộc bản địa nội địa kết hợp, đồng đẳng.

D. tạo nên nền móng xúc tiến sự phát triển và cải tiến và phát triển tài chính - xã hội.

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án: D

Lời giải: một trong những tác động to lớn, trọn vẹn của công nghiệp hóa, tiến bộ hóa ở VN là tạo nên nền móng xúc tiến sự phát triển và cải tiến và phát triển tài chính - xã hội.

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Một trong mỗi nội dung cơ phiên bản của công nghiệp hóa, tiến bộ hóa ở VN lúc này là gì?

A. Xây dựng hạ tầng vật hóa học kỹ năng của công ty nghĩa xã hội.

B. Rút cộc khoảng cách lỗi thời đối với những nước cải tiến và phát triển.

C. Phát triển mạnh mẽ và uy lực lực lượng phát triển.

D. Tạo rời khỏi năng suất làm việc xã hội cao.

Câu 2:

Công nghệ vi sinh, kỹ năng ren và nuôi ghép tế bào được phần mềm ngày phổ biến trong những nghành nghề là bộc lộ của quy trình này ở VN hiện tại nay?

A. Công nghiệp hóa.

B. Hiện đại hóa.

C. Tự động hóa.

D. Trí thức hóa.

Câu 3:

Quá trình phần mềm và chuẩn bị những trở nên tựu khoa học tập và technology tiến bộ cỗ, tiến bộ nhập quy trình phát triển, sale, công ty và cai quản lí tài chính - xã hội là

A. công nghiệp hóa.

Xem thêm: cách kết nối tay ps3 với pc

B. tiến bộ hóa.

C. công nghiệp hóa, tiến bộ hóa.

D. tự động hóa hóa.

Câu 4:

Nội dung này tiếp sau đây thể hiện tại tính thế tất của quy trình công nghiệp hóa, tiến bộ hóa ở nước ta?

A. Do đòi hỏi cần cải tiến và phát triển tổ quốc.

B. Do đòi hỏi cần tinh giảm khoảng cách tụt hậu đối với những nước không giống.

C. Do đòi hỏi cần thi công cơ cấu tổ chức tài chính tiến bộ, hiệu suất cao.

D. Do đòi hỏi cần thi công nền tài chính học thức.

Câu 5:

Quan điểm này tiếp sau đây không đúng Khi lí giải về tính chất thế tất của công nghiệp hóa, tiến bộ hóa ở nước ta?

A. Do đòi hỏi cần tinh giảm khoảng cách tụt hậu đối với những nước không giống.

B. Do đòi hỏi cần đưa đến năng suất làm việc xã hội cao.

C. Do đòi hỏi cần thi công hạ tầng vật hóa học – kỹ năng của công ty nghĩa xã hội.

D. Do đòi hỏi cần cải tiến và phát triển nhanh chóng nhằm tiến bộ lên công ty nghĩa xã hội.

Câu 6:

Quá trình quy đổi kể từ làm việc tay chân là chủ yếu thanh lịch làm việc dựa vào sự cải tiến và phát triển của công nghiệp cơ khí là

A. công nghiệp hóa.

B. tiến bộ hóa.

C. công nghiệp hóa, tiến bộ hóa.

D. tự động hóa hóa.

Xem thêm: cuộc kháng chiến chống quân tần