MỘT QUẢ BÓNG M=0 4KG

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

bài 2: một quả bóng m=0,4kg vẫn nằm yên cùng bề mặt đất. Một ước thủ đá bóng với lực 300N. Thời gian chân công dụng vào trái bóng là 0,015s. Tính vận tốc của qua trơn lúc bay đi


*

Một quả bóng m = 0,4kg đã nằm yên xung quanh đất. Một ước thủ soccer với lực 300N. Thời gian chân tính năng vào trái bóng là 0,015s. Tính tốc độ của quả bóng lúc cất cánh đi

A. 4,5m/s

B. 18,75m/s

C. 11,25m/s

D. 26,67m/s


*

Theo định nguyên lý II Niutơn, ta có:

a = F m = 750 m / s 2

Chọn gốc thời gian là lúc chân mong thủ chạm vào bóng

Phương trình tốc độ của vật:

v = v 0 + a t = 0 + 750.0 , 015 = 11 , 25 m / s

Đáp án: C


Một quả bóng m = 400 g vẫn nằm yên cùng bề mặt đất. Một mong thủ đá bóng với lực 300N. Thời gian chân tính năng vào trái bóng là 15 s. Tính tốc độ của trái bóng lúc cất cánh đi. Bỏ qua ma sát.

Bạn đang xem: Một quả bóng m=0 4kg

A. 22,5m/s.

B. 11,25m/s.

C. 11250m/s.

D. 11,25.10-3m/s


Một trái bóng, cân nặng 0, 50 kg đã nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ bóng đá với một lực 200 N. Thời gian chân chức năng vào trơn là 0,02 s. Quả bóng cất cánh đi cùng với tốc độ

A. 8 m/s.

B. 0, 1 m/s.

C. 2, 5 m/s

D. 10 m/s.


Một quả bóng, cân nặng 0, 50 kg đang nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ bóng đá với một lực 200 N. Thời gian chân chức năng vào nhẵn là 0,02 s. Trái bóng bay đi cùng với tốc độ

A. 8 m/s.

B. 0,1 m/s.

C. 2,5 m/s.

D. 10 m/s.


Chọn A.

Xem thêm: Diễn Biến Khởi Nghĩa Lam Sơn Trong Giai Đoạn 1418, Please Wait

lựa chọn chiều dương là chiều đưa động

tự : F = ma = m v - v 0 ∆ t ⇒ 200 = 0 , 5 . V - 0 0 , 02

=> v = 8 (m/s).


Một quả bóng, cân nặng 0,50 kg vẫn nằm yên trên mặt đất. Một cầu thủ soccer với một lực 200 N. Thời gian chân công dụng vào bóng là 0,02 s. Quả bóng bay đi cùng với tốc độ

A. 8 m/s.

B. 0, 1 m/s.

C. 2, 5 m/s

D. 10 m/s.


Bài 1. Một trái bóng có cân nặng 0,5 kg sẽ nằm yên cùng bề mặt đất. Một cầu thủ đá bóng với

một lực 250 N.Thời gian chân công dụng lực vào nhẵn là 0,02 s.

a) tốc độ mà bóng cảm nhận là bao nhiêu?

b) quả bóng tránh chân ước thủ và cất cánh đi với tốc độ bao nhiêu?

Bài 2.* Một vật cân nặng 0,5 kg vận động nhanh dần phần đông với vận tốc ban sơ 2 m/s, sau thời

gian 4 s, nó đi được quãng con đường 24 m. Biết rằng vật luôn chịu tác dụng của lực kéo với lực cản Fc

= 0,5 N. Tính độ to của lực kéo.

Giúp em cùng với ạ


Bài 1. Một trái bóng có trọng lượng 0,5 kg đang nằm yên trên mặt đất. Một mong thủ đá bóng với

một lực 250 N.Thời gian chân công dụng lực vào trơn là 0,02 s.

a) vận tốc mà bóng nhận thấy là bao nhiêu?

b) quả bóng rời chân ước thủ và bay đi với tốc độ bao nhiêu?

Bài 2.* Một vật cân nặng 0,5 kg vận động nhanh dần đầy đủ với vận tốc ban đầu 2 m/s, sau thời

gian 4 s, nó đi được quãng mặt đường 24 m. Biết rằng vật luôn chịu tác dụng của lực kéo và lực cản Fc

= 0,5 N. Tính độ béo của lực kéo.

Giúp em cùng với ạ 


Một quả bóng có cân nặng 0,6 kg đã nằm yên trên mặt đất. Một mong thủ soccer với một lực 300 N. Thời hạn chân tính năng vào bóng là 0,01 s. Quả bóng bay với tốc độ

A. 0,5 m/s.

B. 5 m/s.

C. 0,05 m/s.

D. 50 m/s.


Một quả bóng, khối lượng 0,50 kg sẽ nằm yên cùng bề mặt đất. Một ước thủ soccer với một lực 250 N. Thời hạn chân tính năng vào bóng là 0,020 s. Quả bóng cất cánh đi cùng với tốc độ.

A. 0,01 m/s

B. 0,1 m/s

C. 2,5 m/s

D. 10 m/s.

Xem thêm: Tại Sao Gấu Bắc Cực Có Thể Ngủ Đông, Vì Sao Gấu Ngủ Đông


- Chọn D

- Áp dụng định khí cụ II Niu-tơn ta có:

*

Quả bóng bay đi với vận tốc: V = V0 + at = 0 + 500. 0,02 = 10 m/s.


Một trái bóng, cân nặng 0,5kg sẽ nằm yên cùng bề mặt đất. Một ước thủ soccer với một lực 250N. Thời hạn chân chức năng vào bóng là 0,02s. Trái bóng cất cánh đi cùng với tốc độ:

A. 0,01 m/s

B. 0,1 m/s

C. 2,5 m/s

D. 10 m/s


Chọn chiều dương là chiều vận động của bóngÁp dụng định dụng cụ II Niu tơn ta có:F = m.a (*)Chiếu (*) lên phương đưa động: