một người đi bộ mỗi phút được 60m

Hãy nhập thắc mắc của người tiêu dùng vô phía trên, nếu như trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

ngô lê vũ

Thuy Bui

11 mon 11 2021 khi 9:38

mỗi giờ người quốc bộ lên đường được là:

        60 x 60 = 3600 = 3,6 km/ giờ

Tỉ số Phần Trăm véc tơ vận tốc tức thời của những người quốc bộ và người lên đường xe đạp điện là:

        3,6 : 24 = 0,15

             0,15 = 15 %

                      Đáp số : 15%

bao Nguyen

Lê Michael

5 mon 5 2022 khi 17:26

1 giờ người quốc bộ lên đường được là

60x60 = 3600 (m) = 3,6km/giờ

1 giờ người lên đường xe pháo đạp đi được là: 24km/giờ

Tỉ số Phần Trăm véc tơ vận tốc tức thời của những người quốc bộ và người lên đường xe đạp điện là

3,6 : 24 x100= 15%

nguyễn thị thu phương

5 mon 5 2022 khi 18:46

1 giờ người quốc bộ lên đường được là

60x60 = 3600 (m) = 3,6km/giờ

1 giờ người lên đường xe pháo đạp đi được là: 24km/giờ

Tỉ số Phần Trăm véc tơ vận tốc tức thời của những người quốc bộ và người lên đường xe đạp điện là

3,6 : 24 x100= 15%

Phạm Quỳnh	Anh

Đoàn Trần Quỳnh Hương

16 tháng tư khi 10:50

Đổi 24 km = 24000 m 

1 phút người bại lên đường xe đạp điện được là: 

24000 : 60 = 400 m 

Tỉ số Phần Trăm véc tơ vận tốc tức thời của những người quốc bộ và người lên đường xe đạp điện là: 

60 : 400 x 100 = 15%

Nguyễn Nguyên Anh

Nguyễn Ngọc chỉ Trân

19 mon 11 năm ngoái khi 20:31

Đổi : 1 giờ = 60 phút
Mỗi giờ người lên đường bộ đi được : 
60 x 60 = 3600 ( m ) 
Đổi : 24 km = 24000 m
Vận tốc người quốc bộ là : 
3600 : 60 = 60 (m/phút)
1 giờ = 60 phút 
Vận tốc người lên đường xe đạp điện :
24000 : 60 = 400 (m/phút)
Tỉ số Phần Trăm véc tơ vận tốc tức thời của người đi cỗ và người lên đường xe đạp điện là :
60 : 400 = 0,15% 
Đáp số : 0,15%.

tài khoản mới

Lê Nguyễn Minh Nhật

11 mon 1 năm nhâm thìn khi 20:00

15% tick nhé bạn

Fairy tail

11 mon 1 năm nhâm thìn khi 20:03

Lương Hữu Minh

Feliks Zemdegs

1 mon 10 năm ngoái khi 15:21

Một người quốc bộ từng phút được 60m, người không giống lên đường xe đạp điện từng giờ được 24km. Tỉ số Phần Trăm véc tơ vận tốc tức thời của những người quốc bộ và người lên đường xe đạp điện là ..15.......%.

nguyễn kim arica

1 mon 7 năm nhâm thìn khi 14:59

24 km = 24000m

1 phut xe pháo dap di duoc la :

Xem thêm: tải game dota 2

24000 : 60 = 400 (m)

ti ví phan tram khẩn khoản toc di bo chạm di xe dap la:

60 : 400 x 100 = 15%

dap ví : 15%

Pé Ngô Lỗi

24 mon 9 năm ngoái khi 21:05

Mỗi giờ người quốc bộ lên đường được

    60x60=3600 m

Đổi 3600m=3,6 km

TỈ số % véc tơ vận tốc tức thời của những người quốc bộ và véc tơ vận tốc tức thời của những người lên đường xe đạp điện là:

          3,6:24 =0,15 =15 %

                  Đáp số :15 %

Dương Hoài Nam

Đồng Thị Tú Linh

1 mon 1 năm nhâm thìn khi 14:48

Tỉ số Phần Trăm véc tơ vận tốc tức thời của những người quốc bộ và người lên đường xe đạp điện là 15%

Nguyễn Đức Khải Nguyên

Đinh Tuấn Việt

30 mon 9 năm ngoái khi 10:24

Một người quốc bộ từng phút được 60m, người không giống lên đường xe đạp điện từng giờ được 24km. Tỉ số Phần Trăm véc tơ vận tốc tức thời của những người quốc bộ và người lên đường xe đạp điện là 15 %.

Nguyễn Lê Huy

Nguyễn Ngọc Quý

14 tháng tư năm ngoái khi 19:58

Ta đổi: 24km=24000m

Mỗi giờ người lên đường xe đạp điện lên đường được là:

60x60=3600 (m)

Tỉ số Phần Trăm véc tơ vận tốc tức thời của những người quốc bộ và lên đường xe đạp điện là:

3600:24000=0,15=15%

Đ/s: 15%

Phan Nguyễn Phương Thảo

2 mon 11 năm nhâm thìn khi 19:42

 theo mik thì 15 % nha