Một mạch điện có điện trở ngoài bằng 5 lần

     

Câu hỏi :

Một mạch điện có điện trở ngoài bởi 5 lần điện trở trong. Khi xảy ra hiện trượng đoản mạch thì tỉ số giữa cường độ cái điện đoản mạch với cường độ cái điện ko đoản mạch là


*