một khối khí ở 7 độ c

Câu hỏi:

09/10/2019 37,142

Bạn đang xem: một khối khí ở 7 độ c

Một khối khí ở 70C đựng vào phía trong bình kín đem áp suất 1atm. Đun rét đẳng tích bình cho tới sức nóng chừng từng nào nhằm khí vào phía trong bình đem áp suất 1,5atm

A. 40,50C

Đáp án chủ yếu xác

Đáp án C

suy ra

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hệ thức này tại đây ko phù phù hợp với quy trình đẳng áp?

A. 

B. 

C. 

D. 

Câu 2:

Trong xilanh của một mô tơ nhen vô đem 2 dm3 lếu phù hợp khí bên dưới áp suất 1 atm và sức nóng chừng 470C. Pit tông nén xuống thực hiện mang đến thể tích của lếu phù hợp khí chỉ từ 0,2dm3 và áp suất tăng thêm 15 atm. Tính sức nóng chừng của lếu phù hợp khí nén

A. 4800C

B. 4700C

C. 480 K

D. 470 K

Câu 3:

Nếu thể tích của một lượng khí giảm sút 1/10, áp suất tăng 1/5 và sức nóng chừng gia tăng 160C đối với thuở đầu. Tính sức nóng chừng thuở đầu của khí.

A. 300 K

B. 216 K

C. 200 K

D. 289 K

Xem thêm: trồng khoai tây tại nhà

Câu 4:

Một khối khí lí tưởng xác lập đem áp suất 1 atm được tạo tăng áp suất cho tới 4atm ở sức nóng chừng ko thay đổi thì thể tích thay đổi một lượng 3 lít. Thể tích thuở đầu của khối khí cơ là :

A. 4 lít

B. 8 lít

C. 12 lít

D. 16 lít

Câu 5:

Pit tông của một máy nén sau từng chuyến nén đem được 4 lít khí ở sức nóng chừng 270C và áp suất 1atm vào trong bình chứa chấp khí rất có thể tích 2m3. Tính áp suất của khí vào phía trong bình Khi pit tông đang được triển khai 1000 chuyến nén. sành sức nóng chừng khí vào phía trong bình là 420C

A. 3,5at

B.2,1at

C.21at

D1,5at

Câu 6:

Ở 270C thể tích của một lượng khí là 6 lít. Thể tích của lượng khí cơ ở sức nóng chừng 2270C khí áp suất ko thay đổi là bao nhiêu?

A. 3,6 lít

B. 20 lít

C. 28,2 lít

D. 10 lít

Câu 7:

Trong chống thử nghiệm người tớ pha trộn được 40cm3 khí hidro ở áp suất 750mmHg và sức nóng chừng 270C. Thể tích của lượng khí bên trên ở ĐK chi phí chuẩn chỉnh (áp suất 760mmHg và sức nóng chừng 00C) là:

A. 63cm3

B. 36cm3

C. 43cm3

D. 45cm3

Xem thêm: sử quân tử trồng chậu

TÀI LIỆU VIP VIETJACK