MỘT BÌNH THUỶ TINH CHỨA ĐẦY 50 CM3

     

Một thước thép sinh hoạt 10°C tất cả độ lâu năm là 1000 mm. Hệ số nở dài của thép là12.10-6K-1. Khi ánh sáng tăng mang đến 40°C, thước thép này dài thêm bao nhiêu?


Với kí hiệu: l0 là chiều dài ở 00C; l là chiều dài ở t°C;

*
là thông số nở dài. Biểu thức làm sao sau đấy là đúng với công thức tính chiều nhiều năm 1 sinh sống t°C?


Một thanh ray nhiều năm 10m được lắp lên đường tàu ở ánh sáng 20°C. Buộc phải chừa một khe hở sinh hoạt đầu thanh ray với chiều rộng là bao nhiêu, giả dụ thanh ray nóng mang lại 500C thì vẫn đủ chỗ mang lại thanh dãn ra. (Biết hệ số nở dài của sắt có tác dụng thanh ray là

*
).

Bạn đang xem: Một bình thuỷ tinh chứa đầy 50 cm3


Một bình thuỷ tinh chứa đầy 100 cm3 thưỷ ngân nghỉ ngơi 20°C. Hỏi khi ánh sáng tăng mang lại 40°C thì khối lượng của thuỷ ngân tràn ra là từng nào biết: hệ số nở dài của thuỷ tinh là:α=9.10-6K-1. Thông số nở khối và trọng lượng riêng của thuỷ ngân làm việc 0°C là: β2=1,82.10-4K-1 và ρ0=1,36.104kg/m3


Một thước thép ngơi nghỉ 0°C tất cả độ lâu năm 2000mm. Khi ánh sáng tăng đến 20°C, thước thép lâu năm thêm một đoạn là: (biết thông số nở lâu năm thuớc thép 12.10-6 K-1)


Tính độ lâu năm của thanh thép và thanh đồng ở 0°C làm thế nào để cho ở ngẫu nhiên nhiệt độ như thế nào thanh thép cũng dài hơn thanh đồng 5cm. Cho hệ số nở dài của thép với đồng theo lần lượt là 1,2.10-5K-1 với 1,7.10-5K-1.


Một tấm kim loại hình vuông vắn ờ 0°C gồm độ nhiều năm mỗi cạnh là 40cm. Khi bị nung nóng, diện tích của tấm kim loại tăng thêm 1,44 cm2. Xác minh nhiệt độ của tấm kim loại? Biết thông số nở dài cùa kim loại này là 12.10-6/K-1


Một vượt cầu bằng đồng đúc thau tất cả R = 50cm làm việc t = 25°C. Tính thể tích của quả cầu ở ánh nắng mặt trời 60°C. Biết hệ số nở dài

*
.

Xem thêm: Một Mảnh Giấy Hình Chữ Nhật Có Diện Tích 96Cm2, Một Mảnh Giấy Hình Chữ Nhật Có Diện Tích 96 Cm2


Một thanh thép sinh sống 0°C tất cả độ dài 0,5 m. Tim chiều nhiều năm thanh sinh hoạt 20°C. Biết hệ số nở nhiều năm của thép là 12.10-6 K-1


Một dòng xà bằng thép tròn 2 lần bán kính tiết diện 5cm nhì đầu được chôn chặt vào tường. Cho thấy thêm hệ số nở dài của thép

*
, suất đàn hồi 20.1010 N/m2. Nếu nhiệt độ tạo thêm 25°C thì độ lớn

của lực bởi xà tính năng vào tường là :


Một lá nhôm hình chữ nhật có kích thước 2m x 1m làm việc 0°C. Hệ số nở nhiều năm của nhôm là α=25.10-6 K-1. Đốt lạnh tấm nhôm cho tới 400°C thì diện tích tấm nhôm đang là:


Một ấm bằng đồng nguyên khối thau tất cả dung tích 3 lít sinh sống 30°C. Dùng ấm này đun nước thì lúc sôi bề mặt của ấm là 3,012 lít. Thông số nở lâu năm của đồng thau là bao nhiêu?


Tính trọng lượng riêng của sắt sinh hoạt 1000°C, biết khối lượng riêng của chính nó ở 0°C là 7,8.103 kg/m3. Choα=1,2.10-5.K-1 .

Xem thêm: Cho Điểm O Thuộc Đường Thẳng Xy, Bài 20 Trang 178 Tài Liệu Dạy


Với ký kết hiệu: V0 là thể tích sinh hoạt 0°C; V thể tích làm việc t°C;

*
là thông số nờ khối. Biếu thức làm sao sau đây là đúng với cách làm tính thể tích ngơi nghỉ t°C?


Tìm độ nở khối của một quả cầu nhôm bán kính 40cm lúc nó được đun cho nóng từ 0°C mang lại 100°C, biết

*
.


*

Tầng 2, số bên 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam