mạt trà khúc kỳ

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Phu Nhân Quyền Thần

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Phu Nhân Quyền Thần

7.9/10

12665

Bạn đang xem: mạt trà khúc kỳ

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Chương 198
Công chúa cần ngoan ngoãn một chút

Công chúa cần ngoan ngoãn một chút

8.5/10

14514

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 68
Trùng Sinh Meo Meo Meo

Trùng Sinh Meo Meo Meo

8.5/10

107931

Trạng thái: FULL

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 87
Mật Ngọt Hương Đào

Mật Ngọt Hương Đào

7.5/10

53231

Trạng thái: Full

Tác giả: Matcha Cookie, Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Ngôn Tình

Chương 67
Công Chúa, Ngoan Một Chút

Công Chúa, Ngoan Một Chút

7.5/10

59199

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Chương 81
Kiều Hoa

Kiều Hoa

7.3/10

14371

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 33
Ngô Gia Kiều Thê

Ngô Gia Kiều Thê

8.8/10

463647

Trạng thái: Full

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 210
Sư Phụ chén Ăn Ăn

Sư Phụ chén Ăn Ăn

7.5/10

43902

Trạng thái: Full

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 21
Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

7.5/10

18035

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 34
Thê Tử Của Bạo Quân

Thê Tử Của Bạo Quân

7.5/10

208739

Trạng thái: Full

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Chương 115
Hầm Táo Ký

Hầm Táo Ký

7.5/10

125274

Trạng thái: Full

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Chương 83
Thịnh Sủng Thê Bảo

Thịnh Sủng Thê Bảo

7.5/10

796245

Trạng thái: Full

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 192
Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

7.5/10

365517

Trạng thái: Full

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Chương 163
Cưng Chiều Thê Tử Báo Bối

Cưng Chiều Thê Tử Báo Bối

7.5/10

145029

Trạng thái: Đang ra

Tác giả: Mạt Trà Khúc Kỳ

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Chương 217
Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Phu Nhân Quyền Thần

C198

Cuộc Sống Nhàn Nhã Của Phu Nhân Quyền Thần

7.9/10

12665

Thể loại: Cổ Đại, Điền Văn, Ngôn Tình, Quan Trường, Truyện Khác, Truyện Sủng, Truyện Gia Đấu

Công chúa cần ngoan ngoãn một chút

Công chúa cần ngoan ngoãn một chút

8.5/10

14514

Thể loại: Đô Thị, Ngôn Tình, Truyện Khác, Xuyên Không, Truyện Sủng

Trùng Sinh Meo Meo Meo

C87

Trùng Sinh Meo Meo Meo

8.5/10

107931

Thể loại: Ngôn Tình

Mật Ngọt Hương Đào

C67

Mật Ngọt Hương Đào

7.5/10

53231

Thể loại: Ngôn Tình

Công Chúa, Ngoan Một Chút

C81

Công Chúa, Ngoan Một Chút

7.5/10

59199

Thể loại: Hài Hước, Ngôn Tình, Xuyên Không, Truyện Sủng

Kiều Hoa

C33

Kiều Hoa

7.3/10

14371

Thể loại: Cổ Đại, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Ngô Gia Kiều Thê

C210

Ngô Gia Kiều Thê

8.8/10

463647

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sư Phụ chén Ăn Ăn

C21

Sư Phụ chén Ăn Ăn

7.5/10

43902

Thể loại: Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

C34

Sủng Thiếp Dưỡng Thành Ký

7.5/10

18035

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Thê Tử Của Bạo Quân

C115

Thê Tử Của Bạo Quân

7.5/10

208739

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Truyện Cung Đấu, Truyện Gia Đấu

Hầm Táo Ký

C83

Hầm Táo Ký

7.5/10

125274

Thể loại: Cổ Đại, Truyện Sắc, Hài Hước, Ngôn Tình, Truyện Sủng, Huyền huyễn

Thịnh Sủng Thê Bảo

C192

Thịnh Sủng Thê Bảo

7.5/10

796245

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

C163

Sủng Thê Làm Hoàng Hậu

7.5/10

365517

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình

Cưng Chiều Thê Tử Báo Bối

C217

Cưng Chiều Thê Tử Báo Bối

7.5/10

Xem thêm: dẫn sói vào nhà full

145029

Thể loại: Cổ Đại, Trọng Sinh, Ngôn Tình, Truyện Sủng