mắc nối tiếp và song song pin

Cách các bạn liên kết pin tiếp tục xác lập cơ hội bọn chúng hoạt động và sinh hoạt trong số phần mềm không giống nhau. Hãy kiểm tra sự khác lạ của pin vướng tiếp nối nhau đối với vướng tuy vậy song như vậy nào?

Bạn đang xem: mắc nối tiếp và song song pin

Sự khác lạ thân thích pin vướng tiếp nối nhau và vướng tuy vậy song

Sự khác lạ chủ yếu trong các việc vướng (lắp) pin tiếp nối nhau đối với vướng tuy vậy song là tác dụng cho tới năng lượng điện áp Output đầu ra và dung tích của khối hệ thống pin. Pin Sạc vướng tiếp nối nhau sẽ có được năng lượng điện áp Output đầu ra (đo bởi vì volt, ký hiệu V) là tổng năng lượng điện áp của những pin, trong những khi dung tích không thay đổi. Pin Sạc vướng tuy vậy song sẽ có được dung tích (đo bởi vì ampe giờ, ký hiệu Ah) là tổng dung tích của những pin, trong những khi năng lượng điện áp không thay đổi.

Tuy nhiên, tổng tích điện khả dụng (đo bởi vì Wh) nhập cả nhị thông số kỹ thuật lắp đặt là như nhau.

Ví dụ, các bạn lắp đặt tiếp nối nhau nhị pin 1.5 volt, dung tích 2.5 Ah, sẽ khởi tạo đi ra khối hệ thống 3 volt, dung tích 2.5 Ah. Còn lắp đặt tuy vậy song nhị pin 1.5 volt, dung tích 2.5 Ah, tiếp tục đã cho ra khối hệ thống 1.5 volt, dung tích 5 Ah.

Tuy nhiên, cả nhị khối hệ thống đều phải có tổng tích điện khả dụng là 7,5 Wh (volt x ampe giờ = watt giờ).

Ngoài đi ra, pin vướng tiếp nối nhau và vướng tuy vậy song đều nên với nằm trong nút năng lượng điện áp và năng suất. Việc phối kết hợp pin với năng lượng điện áp và dung tích không giống nhau rất có thể dẫn theo những yếu tố rất có thể thực hiện lỗi pin của người sử dụng.

Pin vướng nối tiếp

Để vướng tiếp nối nhau nhiều pin cùng nhau, các bạn nối vô cùng dương của pin này với vô cùng âm của pin tiếp sau cho tới Khi đạt được năng lượng điện áp mong ước.

Xem thêm: bác hồ là lãnh tụ vĩ đại của nhân dân

Thuận lợi. Việc vướng pin tiếp nối nhau cung ứng năng lượng điện áp của khối hệ thống pin cao hơn nữa, dẫn theo loại năng lượng điện khối hệ thống pin thấp rộng lớn. Dòng năng lượng điện thấp hơn Có nghĩa là bạn cũng có thể dùng khối hệ thống thừng năng lượng điện mỏng dính rộng lớn và tiếp tục không nhiều bị sụt áp rộng lớn nhập khối hệ thống.

Nhược điểm. Trong khối hệ thống pin lắp đặt tiếp nối nhau, các bạn ko thể lấy năng lượng điện áp thấp rộng lớn kể từ khối hệ thống pin nhưng mà ko dùng cỗ quy đổi.

Pin vướng tuy vậy song

Để vướng tuy vậy song nhiều pin cùng nhau, các bạn liên kết những vô cùng dương của pin cùng nhau và những vô cùng âm của pin cùng nhau. Quý khách hàng càng thêm thắt nhiều pin vào trong 1 mạch tuy vậy tuy vậy, các bạn càng có khá nhiều dung tích và tăng thời lượng nhưng mà bọn chúng rất có thể cấp cho mối cung cấp cho tới vũ khí. Lưu ý rằng, các bạn càng lắp đặt nhiều pin tuy vậy song thì thời hạn sạc càng lâu.

Thuận lợi. Ưu điểm chủ yếu của việc lắp đặt pin tuy vậy song là các bạn tăng thời lượng nhưng mà bọn chúng rất có thể cấp cho mối cung cấp cho tới vũ khí trong những khi vẫn lưu giữ năng lượng điện áp. Một ưu thế không giống của việc lắp đặt tuy vậy song những pin là nếu như một trong số pin bị cạn, những pin sót lại nhập khối hệ thống vẫn rất có thể cung ứng tích điện.

Nhược điểm. Hạn chế chủ yếu của việc lắp đặt pin tuy vậy song đối với tiếp nối nhau là năng lượng điện áp khối hệ thống tiếp tục thấp rộng lớn, dẫn theo loại năng lượng điện cao hơn nữa. Dòng năng lượng điện cao hơn nữa Có nghĩa là thừng năng lượng điện nên dày rộng lớn và hạn chế năng lượng điện áp nhiều hơn nữa. Các vũ khí năng lượng điện to hơn tiếp tục hoạt động và sinh hoạt xoàng hiệu suất cao Khi ở năng lượng điện áp thấp.

Hiểu qua quýt về sự việc không giống nhau thân thích pin vướng tiếp nối nhau và pin vướng tuy vậy song tiếp tục khiến cho bạn ra quyết định liên kết pin thế nào, nó địa thế căn cứ nhập yêu cầu của vũ khí năng lượng điện nhưng mà bạn phải cấp cho mối cung cấp.

Xem thêm: biểu diễn số nguyên có dấu bằng 8 bit