Luyện tập toán lớp 5 tập 2

     

Giải câu 1, 2, 3, 4, 5 trang 128 bài 172 Vở bài xích tập (VBT) Toán 5 tập 2. 2. Viết tiếp vào địa điểm chấm cho thích hợp :


1. Tính :

a. (left( 1,35:0,54 imes 4,2 - 5,5 ight):left( 7,2 - 4,7 ight)) =

b. 2 tiếng đồng hồ 55 phút + 17 giờ trăng tròn phút : 8 =

2. Viết tiếp vào khu vực chấm cho tương thích :

Số trung bình cùng của :

a. 28 ; 34 ; 41 ; 45 là: ................

Bạn đang xem: Luyện tập toán lớp 5 tập 2

b. 3,52 ; 0,71 ; 6,04 ; 5,12 ; 4,46 là: ...................

c. (1 over 2;3 over 4;4 over 5) là: ......................

3. Một trường tè học gồm tỉ số tỷ lệ của số học sinh nữ với số học sinh nam là 112%. Hiểu được trường đó tất cả 636 học tập sinh. Hỏi trường tiểu học đó tất cả bao nhiêu học viên nam ?

4. Giá bán một áo sơ mày là 90 000 đồng . Sau nhì lần bớt giá, các lần giảm 10% (so với giá ban đầu) thì giá cả áo sơ mi đó là bao nhiêu đồng ?

5. Một tàu thủy có tốc độ khi nước lặng là a km/giờ, gia tốc của dòng nước là b km/giờ.

a. Tính tốc độ của tàu thủy lúc tàu xuôi dòng.

Xem thêm: Trong Các Hình Ngôi Sao Có Mấy Trục Đối Xứng, Môn Toán Lớp 6

b. Tính gia tốc của tàu thủy khi tàu ngược dòng.

c. Dùng sơ vật đoạn thẳng để biểu hiện hiệu tốc độ của tàu thủy khi tàu xuôi chiếc và khi tàu ngược dòng.

Bài giải

1.

a.

(eqalign và left( 1,35:0,54 imes 4,2 - 5,5 ight):left( 7,2 - 4,7 ight) cr & = left( 2,5 imes 4,2 - 5,5 ight):2,5 cr & = left( 10,5 - 5,5 ight):2,5 cr và = 5:2,5 cr và = 2 cr )

b. 2 giờ 55 phút + 17 giờ 20 phút : 8

= 2 giờ 55 phút + 2 giờ 10 phút

= 4 giờ đồng hồ 65 phút

= 5 tiếng 5 phút

2.

Số trung bình cùng của :

a. 28; 34; 41; 45 là : 37

b. 3,52; 0,71; 6,04; 5,12; 4,46 là : 3,97

c. (1 over 2;3 over 4;4 over 5) là : (41 over 60) 

3.

Bài giải

Số học viên nam là 100% thì số học sinh nữ là 112% số học viên cả trường gồm :

100% + 112% = 212%

Số học sinh nam của trường đó bao gồm là :

 (636 imes 100 over 212 = 300) (học sinh)

Đáp số : 300 học sinh

4.

Bài giải

Số tiền áp dụng chính sách ưu đãi giảm giá mỗi áo sơ mi đầu tiên là :

90000 ⨯ 10% = 9000 (đồng)

Giá bán áo sơ mày sau giảm ngay lần đầu là :

90000 – 9000 = 81000 (đồng)

Số tiền giảm ngay mỗi áo sơ mi lần lắp thêm hai là :

81000 ⨯ 10% = 8100 (đồng)

Giá cung cấp áo sơ ngươi sau nhị lần giảm ngay :

81000 – 8100 = 72900 (đồng)

Đáp số : 72900 đồng

5.

Bài giải

a. Gia tốc của tàu thủy khi tàu xuôi cái là :

a + b = (km/giờ)

b. Vận tốc của tàu thủy lúc tàu ngược chiếc là :

a – b = (km/giờ)

c.

Xem thêm: There Is A That This Temple Has An Ogre, There Is A That This Temple Has An Ogre

*

Hiệu vận tốc của tàu thủy lúc tàu xuôi mẫu và khi tàu ngược loại được thể hiện trên sơ thứ là đoạn thẳng b + b = b ⨯ 2

Vậy : Hiệu tốc độ của tàu thủy lúc tàu xuôi dòng và khi tàu ngược dòng bởi 2 lần tốc độ của cái nước.