Lũy Thừa Là Gì Lớp 6

     

Bài tập Toán lớp 6: Lũy vượt với số mũ tự nhiên và những phép toán tổng hợp toàn thể kiến thức triết lý quan trọng, các dạng bài tập vận dụng và hàng loạt bài tập về nhà cho những em xem thêm công thức lũy thừa sau đây nhé.

Bạn đang xem: Lũy thừa là gì lớp 6

=>> Máy tính online giúp cho bạn dễ gọi hơn về lũy thừa

Nhờ đó, ráng thật chắc kiến thức và kỹ năng dạng Toán liên quan đến lũy thừa, số nón để càng ngày càng học xuất sắc môn Toán 6. Năm 2021 – 2022, sẽ có 3 bộ sách Toán 6 new là Chân trời sáng tạo, Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường và Cánh diều, những em có thể xem trước 3 cuốn sách để vào thời điểm năm học không thể bỡ ngỡ. Xem thêm cùng aqv.edu.vn thôi nào.

Video phía dẫn

Vì vậy trong bài viết này bọn họ cùng tổng hợp các dạng toán về luỹ quá với số nón tự nhiên, thông qua đó giúp các em cảm thấy việc giải các bài tập về luỹ thừa không hẳn là sự việc làm khó khăn được chúng ta.

*

I. Kiến thức cần lưu giữ về Luỹ thừa

1. Lũy vượt với số nón tự nhiên

– Lũy quá bậc n của a là tích của n quá số bởi nhau, từng thừa số bằng a :

an = a.a…..a (n quá số a) (n khác 0)

– vào đó: a được gọi là cơ số.

n được hotline là số mũ.

2. Nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số

– khi nhân hai lũy thừa cùng cơ số, ta thân nguyên cơ số và cộng các số mũ.

am. An = am+n

3. Chia hai lũy thừa cùng cơ số

– Khi phân chia hai lũy thừa cùng cơ số (khác 0), ta không thay đổi cơ số cùng trừ các số mũ đến nhau.

am: an = am-n (a ≠ 0, m ≥ 0)

4. Lũy vượt của lũy thừa.

(am)n = am.n

– ví dụ như : (22)4 = 22.4 = 28

5. Nhân nhì lũy thừa thuộc số mũ, khác sơ số.

am . Bm = (a.b)m

– lấy một ví dụ : 33 . 23 = (3.2)3 = 63

6. Phân chia hai lũy thừa cùng số mũ, không giống cơ số.

am : bm = (a : b)m

– lấy một ví dụ : 64 : 34 = (6 : 3)4 = 24

7. Một vài ba quy ước.

1n = 1; a0 = 1

– lấy ví dụ như : 12018 = 1 ; 20180 = 1

*

II. Các dạng toán về luỹ vượt với số nón tự nhiên

Dạng 1: Viết các công thức về lũy vượt với số mũ thoải mái và tự nhiên cho ví dụ

* Phương pháp: Áp dụng công thức: an = a.a…..a

Bài 1. (Bài 56 trang 27 SGK Toán 6): Viết gọn những tích sau bằng cách dùng lũy quá :

a) 5.5.5 5.5.5 ; b) 6.6.6.3.2 ;

c) 2 2.2.3.3 ; d) 100.10.10.10.

* Lời giải:

a) 5.5.5.5.5.5 = 56

b) 6.6.6.3.2 = 6.6.6.6 = 64 ;

c) 2.2.2.3.3 = 23.32 ;

d) 100.10.10.10 = 10.10.10.10.10 = 105 .

Bài 2. (Bài 57 trang 28 SGK Toán 6): Tính giá bán trị các lũy vượt sau :

a) 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 210 ;

b) 32, 33, 34, 35;

c) 42, 43, 44;

d) 52, 53, 54;

e) 62, 63, 64.

* Lời giải:

a) 23 = 2.2.2 = 8 ; 24 = 23.2 = 8.2 = 16.

– Làm tương tự như như bên trên ta được :

25 = 32 , 26 = 64 , 27 = 128 , 28 = 256, 29 = 512 , 210 = 1024.

b) 32 = 9, 33 = 27 , 34 = 81, 35 = 243 .

c) 42 = 16, 43 = 64, 44 = 256 .

d) 52 = 25, 53 = 125, 54 = 625.

e) 62 = 36, 63 = 216, 64 = 1296.

Bài 3. (Bài 65 trang 29 SGK Toán 6): bằng cách tính, em hãy cho thấy thêm số nào lớn hơn trong nhì số sau?

a) 23 cùng 32 ; b) 24 và 42 ;

c)25 và 52; d) 210 cùng 100.

* Lời giải

a) 23 = 8, 32 = 9 . Do 8 52.

d) 210 = 1024 nên 210 >100.

Xem thêm: Top 13 Bài Giải Thích Câu Tục Ngữ La Lanh Dum La Rach, Bình Luận Câu Tục Ngữ: Lá Lành Đùm Lá Rách

Bài 4 : Viết gọn những tích sau dưới dạng lũy thừa.

a) 4 . 4 . 4 . 4 . 4

b) 10 . 10 . 10 . 100

c) 2 . 4 . 8 . 8 . 8 . 8

d) x . X . X . X

Dạng 2. Viết một số dưới dạng luỹ quá với số mũ lớn hơn 1

* Phương pháp: vận dụng công thức a.a…..a = an (n thừa số a) (n không giống 0)

Bài 1. (Bài 58b; 59b trang 28 SGK Toán 6)

58b) Viết từng số sau thành bình phương của một số tự nhiên : 64 ; 169 ; 196.

59b) Viết mỗi số sau ra đời phương của một số tự nhiên : 27 ; 125 ; 216.

* Lời giải

58b) 64 = 8.8 = 82;

169 = 13.13 = 132 ;

196 = 14.14 = 142.

59b) 27 = 3.3,3 = 33 ;

125 = 5.5.5 = 53 ;

216 = 6.6.6 = 63.

Bài 2. (Bài 61 trang 28 SGK Toán 6) trong những số sau, số làm sao là lũy quá của một trong những tự nhiên cùng với số mũ lớn hơn 1 (chú ý rằng gồm có số có không ít cách viết dưới dạng lũy thừa) : 8, 16, 20, 27, 60, 64, 81, 90, 100.

* Lời giải:

8 = 23; 16 = 42 = 24 ;

27 = 33 ; 64 = 82 – 26 = 43;

81 = 92 = 34; 100 = 102.

Dạng 3. Nhân 2 luỹ thừa thuộc cơ số

* Phương pháp: áp dụng công thức: am. An = am+n

Bài 1. (Bài 60 trang 28 SGK Toán 6): Viết hiệu quả phép tính sau bên dưới dạng một lũy thừa :

a) 33.34 ; b) 52.57; c) 75.7.

* Lời giải:

a) 33.34 = 33+4 = 37 ;

b) 52.57 = 52+7 = 59 ;

c) 75.7 = 75+1 = 76

Bài 2. (Bài 64 trang 29 SGK Toán 6) Viết kết quả phép tính dưới dạng một lũy thừa :

a) 23.22.24;

b) 102.103.105 ;

c) x . X5 ;

d) a3.a2.a5 ;

* Lời giải:

a) 23.22.24 = 23+2+4 = 29 ;

b) 102.103.105 = 102+3+5 = 1010;

c) x.x5 = x1+5 = x6;

d) a3.a2.a5 = a3+2+5 = 210 ;

Bài 3 : Viết các tích sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 48 . 220 ; 912 . 275 . 814 ; 643 . 45 . 162

b) 2520 . 1254 ; x7 . X4 . X 3 ; 36 . 46

Dạng 4: phân chia 2 luỹ thừa thuộc cơ số

* Phương pháp: áp dụng công thức: am: an = am-n (a ≠ 0, m ≥ 0)

Bài 1 : Viết các công dụng sau bên dưới dạng một lũy thừa.

a) 1255 : 253 b) 276 : 93 c) 420 : 215

d) 24n : 22n e) 644 . 165 : 420 g)324 : 86

Bài 2 : Viết những thương sau dưới dạng một lũy thừa.

a) 49 : 44 ; 178 : 175 ; 210 : 82 ; 1810 : 310 ; 275 : 813

b) 106 : 100 ; 59 : 253 ; 410 : 643 ; 225 : 324 : 184 : 94

Dạng 5: một trong những dạng toán khác

* Phương pháp: vận dụng 7 đặc thù ở trên chuyển đổi linh hoạt

Bài 1 : Tính giá chỉ trị của những biểu thức sau.

a) a4.a6

b) (a5)7

c) (a3)4 . A9

d) (23)5.(23)4

Bài 2 : Tính giá bán trị các lũy quá sau :

a) 22 , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 28 , 29 , 210.

b) 32 , 33 , 34 , 35.

c) 42, 43, 44.

d) 52 , 53 , 54.

Bài 3 : Viết các tổng sau thành một bình phương.

a) 13 + 23

b) 13 + 23 + 33

c) 13 + 23 + 33 + 43

Bài 4 : Tìm x ∈ N, biết.

a) 3x . 3 = 243

b) 2x . 162 = 1024

c) 64.4x = 168

d) 2x = 16

Bài 5 : Thực hiện những phép tính sau bằng phương pháp hợp lý.

Xem thêm: Vua Trần Mở Hội Nghị Diên Hồng Năm Nào, Hội Nghị Diên Hồng

a. (217 + 172).(915 – 315).(24 – 42)

b. (82017 – 82015) : (82104.8)

c. (13 + 23 + 34 + 45).(13 + 23 + 33 + 43).(38 – 812)

d. (28 + 83) : (25.23)

Bài 6: tìm x, biết.

a) 2x.4 = 128 b) (2x + 1)3 = 125

c) 2x – 26 = 6 d) 64.4x = 45

e) 27.3x = 243 g) 49.7x = 2401

h) 3x = 81 k) 34.3x = 37

n) 3x + 25 = 26.22 + 2.30

* Đáp án:

a) x = 5; b) x = 2; c) x = 5; d) x = 2

e) x = 2; g) x = 2; h) x = 4; k) x = 3; n) x = 4

Bài 7: So sánh

a) 26 với 82 ; 53 cùng 35 ; 32 với 23 ; 26 và 62

b) A = 2009.2011 và B = 20102

c) A = 2015.2017 và B = 2016.2016

d) 20170 và 12017

Bài 8: Cho A = 1 + 21 + 22 + 23 + … + 22007

a) Tính 2A

b) bệnh minh: A = 22008 – 1

Bài 9: Cho A = 1 + 3 + 32 + 33 + 34 + 35 + 36 + 37

a) Tính 2A

b) chứng tỏ A = (38 – 1) : 2

Bài 10: mang lại A = 1 + 3 + 32 + … + 32006

a) Tính 3A

b) minh chứng : A = (32007 – 1) : 2

Bài 11: Cho A = 1 + 4 + 42 + 43 + 45 + 46

a) Tính 4A

b) minh chứng : A = (47 – 1) : 3

Bài 12: Tính tổng

S = 1 + 2 + 22 + 23 + … + 22017

Từ khóa kiếm tìm kiếm : bí quyết lũy thừa, những công thức lũy thừa, công thức lũy vượt lớp 6, cách làm lũy vượt 12, cong thuc luy thua, bí quyết tính lũy thừa, cách làm lũy quá lớp 7, bí quyết mũ lũy thừa, bí quyết lũy thừa lớp 12, công thức hàm số lũy thừa, cách làm tính tổng dãy số lũy thừa, bí quyết nhân nhị lũy thừa thuộc cơ số, bí quyết lũy vượt của một lũy thừa, các công thức lũy vượt lớp 7, bí quyết lũy thừa trong excel, cong thuc tinh luy thua, công thức tính lũy vượt trong excel, phương pháp về lũy thừa với số mũ tự nhiên, cách làm về lũy thừa, viết cách làm nhân nhị lũy thừa cùng cơ số, cách làm tính tổng chuỗi lũy thừa, các công thức về lũy thừa, các công thức lũy quá với số nón tự nhiên, bí quyết lũy thừa và logarit, viết phương pháp lũy quá của một lũy thừa, những công thức của lũy thừa, phương pháp chia nhị lũy thừa thuộc cơ số, bí quyết tính lũy quá lớp 6, cong thuc nhan nhị luy thảm bại cung co so, cách làm lũy quá tầng, công thức chuyển đổi lũy thừa, phương pháp luỹ thừa, chứng tỏ công thức lũy thừa, phương pháp hàm số lũy vượt hàm số mũ cùng hàm số logarit, cong thuc luy thua kém 12, các công thức tính lũy thừa, bảng cách làm lũy thừa, bí quyết tính tổng lũy thừa, công thức nhân 2 lũy thừa thuộc cơ số, cac cong thuc luy thua, bí quyết tính lũy thừa tầng, bí quyết luỹ vượt số phức, cách làm cộng lũy thừa, viết cách làm lũy vượt của một tích, bí quyết cộng 2 lũy thừa cùng cơ số, tong hop cong thuc luy thua, cong thuc luy thua trận cua mot tich, phương pháp lũy quá của lũy thừa, viet cong thuc nhan nhị luy thất bại cung teo so, bí quyết nhân phân chia hai lũy thừa cùng cơ số