KHÍ X LÀ SẢN PHẨM CỦA PHẢN ỨNG

     

Thực hiện tại phản ứng lên men rượu tự 1,5 kilogam tinh bột, chiếm được rượu etylic với CO2. Dung nạp lượng khí CO2 ra đời vào dung dịch nước vôi trong chiếm được 450 gam kết tủa. Lọc bỏ kết tủa, làm cho nóng phần hỗn hợp lại nhận được 150 gam kết tủa nữa. Năng suất phản ứng lên men rượu là


Hỗn phù hợp X tất cả một axit cacboxylic solo chức Y, một ancol đối kháng chức Z, một este tạo nên từ Y với Z. Lúc đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam X thì nhận được 0,31 mol CO2 với 0,28 mol H2O. Còn khi mang lại 6,2 gam X bội phản ứng toàn vẹn với 50 ml hỗn hợp NaOH 1M, đun cho nóng thu được 0,04 mol Z. Tỷ lệ số mol của axit Y trong hỗn hợp X là


Cho những phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) fructozơ với saccarozơ đông đảo là chất rắn gồm vị ngọt, dễ dàng tan vào nước.

Bạn đang xem: Khí x là sản phẩm của phản ứng

(b) Tinh bột và xenlulozơ phần lớn là polisaccarit, lúc đun với hỗn hợp H2SO4 loãng thì sản phẩm thu được đều phải sở hữu phản ứng tráng gương.

(c) vào dung dịch, glucozơ và saccarozơ những hòa rã Cu(OH)2, tạo thành phức màu xanh lam đậm.

(d) khi thủy phân trọn vẹn hỗn hợp tất cả xelulozơ và saccarozơ trong môi trường xung quanh axit, chỉ thu được một các loại monosaccarit duy nhất.

(e) Glucozơ và fructozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo thành sobitol.

Số tuyên bố đúng là


Cho bội phản ứng: KMnO4 + HCl (đặc) →t0KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Hệ số thăng bằng phản ứng là các số về tối giản. Số phân tử HCl đóng vai trò chất khử là:


Hòa tan hoàn toàn 11,2 gam CaO với H2O dư thu được dung dịch X. Sục thảnh thơi khí CO2 vào dung dịch X, qua quy trình khảo sát người ta lập được thứ thị như sau:

Giá trị của x là:


Cho các este : etyl fomat (1), vinyl axetat (2), triolein (3), metyl acrylat (4), phenyl axetat (5). Hàng gồm những este đầy đủ phản ứng được với hỗn hợp NaOH (đun nóng) có mặt ancol là


Đun lạnh 0,2 mol este đối kháng chức X cùng với 135 ml hỗn hợp NaOH 2M. Sau thời điểm phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn hỗn hợp thu được ancol etylic cùng 19,2 gam hóa học rắn khan. Công thức cấu trúc của X là


Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp đựng glucozo, metyl fomat với saccarozo yêu cầu vừa đủ 6,72 lít khí O2 (đktc). Hấp thụ toàn bộ sản phẩm cháy bởi dung dịch Ca(OH)2 dư, chiếm được m gam kết tủa. Quý hiếm của m là


Cho các phát biểu sau đây:

(1) Glyxin, alanin là những α–amino axit.

Xem thêm: Toán Lớp 4 Trang 110 111 - Toán Lớp 4 Trang 110, 111 Luyện Tập

(2) C4H9N hoàn toàn có thể là một amin no, đối kháng chức, mạch hở.

(3) Amin bậc II luôn có tính bazơ táo bạo hơn amin bậc I.

(4) CH3NH2 là amin bậc I.

(5) sau khoản thời gian mổ cá, hoàn toàn có thể dùng giấm ăn uống để sút mùi tanh.

(6) Amin bao gồm trong cây dung dịch lá là nicotin.

Xem thêm: Vật Sáng Ab Đặt Trước Gương Cầu Lồi Cho Ảnh A’B’ Có Đặc Điểm Như

(7) Ở điều kiện thường, metylamin, etylamin, đimetylamin cùng trimetylamin là chất khí.

Số phát biểu đúng là


Cho 5,9 gam amin X (no, solo chức, mạch hở) tác dụng hết với hỗn hợp HCl dư, nhận được 9,55 gam muối. Số nguyên tử H vào phân tử X là


Xà phòng hoá trọn vẹn 8,8 gam CH3COOC2H5 vào 150 ml hỗn hợp NaOH 1,0 M. Cô cạn dung dịch sau làm phản ứng nhận được m gam chất rắn khan. Cực hiếm của m là


Cho hỗn hợp X tất cả 2 este đối chọi chức (hơn hèn nhau 1 nguyên tử C trong phân tử). Đem đốt cháy m gam X cần vừa đầy đủ 0,46 mol O2. Thủy phân m gam X trong 70 ml dung dịch NaOH 1M (vừa đủ) thì nhận được 7,06 gam các thành phần hỗn hợp muối Y và một ancol Z no, 1-1 chức, mạch hở. Đem đốt trọn vẹn hỗn đúng theo muối Y thì nên cần 5,6 lít (đktc) khí O2. Phần trăm khối lượng của este bao gồm phân tử khối to hơn trong X là?


Cho axit salixylic (axit o-hiđroxibenzoic) phản nghịch ứng với anhiđrit axetic, thu được axit axetylsalixylic (o-CH3COO–C6H4–COOH) dùng làm dung dịch cảm (aspirin). Để phản bội ứng trọn vẹn với 43,2 gam axit axetylsalixylic cần vừa đủ V lít dung dịch KOH 1M. Quý hiếm của V là :


Thủy phân không còn m gam hỗn hợp X gồm một số este được tạo bởi axit đối kháng chức cùng ancol 1-1 chức bởi một lượng dung dịch NaOH toàn vẹn rồi cô cạn thu được a gam muối và b gam tất cả hổn hợp ancol. Đốt cháy a gam tất cả hổn hợp muối thu được tất cả hổn hợp khí Y và 7,42 gam Na2CO3. Cho toàn thể hỗn đúng theo khí Y hình thành qua bình đựng dung dịch Ca(OH)2 dư thu được 23 gam kết tủa đồng thời thấy trọng lượng bình tăng 13,18 gam so với ban đầu. Đun b gam hỗn hợp ancol ra đời với H2SO4 quánh ở 140oC nhận được 4,34 gam hỗn hợp những ete. Những phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Quý hiếm m gần quý giá nào nhất sau đây?


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, tp Hà Nội, Việt Nam