khi nào vật phát ra âm to hơn

Câu hỏi:

20/04/2020 74,565

Bạn đang xem: khi nào vật phát ra âm to hơn

Đáp án: B

Vì vật vạc đi ra âm to ra thêm Lúc vật giao động mạnh rộng lớn.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Ngưỡng nhức rất có thể thực hiện nghễnh ngãng tai có mức giá trị này tại đây ?

   A.130dB

   B. 180dB

   C.100dB

   D.70dB

Câu 2:

Biên chừng giao động là gì ?

   A. là số giao động vô một giây.

   B. là chừng nghiêng của vật vô một giây.

   C. là khoảng cách lớn số 1 thân ái nhị địa điểm nhưng mà vật giao động tiến hành được.

   D. là chừng nghiêng lớn số 1 đối với địa điểm thăng bằng Lúc vật giao động.

Câu 3:

Khi truyền ra đi, đại lượng này tại đây của âm vẫn thay cho thay đổi ?

   A. Vận tốc truyền âm .

Xem thêm: cách vò lá sâm

   B. Tần số giao động của âm.

   C. Biên chừng giao động của âm .

   D. Cả 3 tình huống bên trên.

Câu 4:

Độ to tát của âm tùy thuộc vào nguyên tố này sau đây?

   A. tần số dao động

   B. biên chừng dao động

   C. thời hạn giao phó động

   D. vận tốc dao động

Câu 5:

Biên chừng giao động của âm càng rộng lớn Lúc ?

   A. vật giao động với tần số càng rộng lớn.

   B. vật giao động với tần số càng nhanh chóng.

   C. vật giao động càng đủng đỉnh.

   D. vật giao động càng mạnh.

Câu 6:

Tiếng ồn vô sảnh ngôi trường vô giờ đi ra nghịch tặc có tính to tát vô cỡ này sau đây?

   A. 120dB

   B. 50dB

   C. 30dB

   D. 80dB