khâu đầu tiên trong kĩ thuật chuyển gen là

Câu hỏi:

05/03/2020 3,162

Bạn đang xem: khâu đầu tiên trong kĩ thuật chuyển gen là

A. tách ADN NST thoát khỏi tế bào mang lại và tách plasmit thoát khỏi tế bào vi khuẩn

Đáp án chủ yếu xác

B. nối đoạn ren cần thiết ghép vô plasmit, tạo ra ADN tái mét tổ hợp

C. hạn chế ADN của tế bào mang lại và ADN của plasmit ở những điểm xác định

D. đem ADN tái mét tổng hợp vô tế bào nhận, tạo ra ĐK mang lại ren tiếp tục ghép biểu hiện

Đáp án A

Các bước vô kỹ năng đem gen:

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hóa hóa học 5 - brôm uraxin thông thường tạo ra đột thay đổi ren dạng thay cho thế một cặp

A. A - T vì thế T - A

B. G - X vì thế A - T

C. G - X vì thế X - G

D. A - T vì thế G - X

Câu 2:

Thể đột thay đổi tuy nhiên trong tế bào sinh chăm sóc sở hữu một cặp NST tương đương gia tăng một cái được gọi là

A. thể ba

B. thể tứ bội

C. thể tam bội

D. thể một

Câu 3:

Trong lựa chọn như thể cây xanh, hóa hóa học thông thường được dùng để làm tạo ra đột thay đổi nhiều bội là

Xem thêm: rót vào ống nghiệm khoảng 2ml dung dịch h2so4

A. NMU

B. cônsixin

C. EMS

D. 5BU

Câu 4:

Trong thực tiễn đưa, thiến ren chung phần

A. tạo ra nhiều tổng hợp ren độc lập

B. tổng hợp những ren chất lượng tốt về nằm trong nhiễm sắc thể

C. thực hiện hạn chế số loại hình vô quần thể

D. hạn chiết xuất hiện tại mối cung cấp thay đổi dị tổ hợp

Câu 5:

Đặc điểm của mã DT phản ánh tính thống nhất của sinh giới là

A. tính phổ biến

B. tính quánh hiệu

C. tính liên tục

D. tính thoái hóa

Câu 6:

Trong tình huống từng tính trạng tự một ren sở hữu nhị alen quy ấn định và tính trạng trội là trội trọn vẹn. Theo lí thuyết, số loại loại ren và số loại loại hình chiếm được kể từ quy tắc lai AaBbDd x AabbDD theo thứ tự là:

A. 12 và 4

B. 12 và 8

C. 6 và 4

D. 6 và 8

Xem thêm: cách sử dụng movie maker win 10