Khẳng Định Nào Sau Đây Là Đúng Hình Bình Hành

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Khẳng định nào dưới đây đúng 

A.Hình bình hành là tứ giác có hai cạnh tuy nhiên song.

Bạn đang xem: Khẳng định nào sau đây là đúng hình bình hành

B. Hình bình hành là tứ giác có những góc đều bằng nhau .

C. Hình bình hành là tứ giác có những cạnh đối tuy vậy song.

D. Hình bình hành là hình thang bao gồm hai ở bên cạnh bằng nhau


*

*

Điền lốt “ X” vào mỗi khẳng định sau

Câu

Khẳng định

Đúng

Sai

1

Hình thang là tứ giác có những cạnh đối song song

 

 

2

Hình thang bao gồm hai sát bên bằng nhau là hình thang cân

 

 

3

Hình bình hành là tứ giác gồm hai đường chéo cánh bằng nhau

 

 

4

Hình thang có hai sát bên song tuy nhiên là hình bình hành

 

 


Phát biểu làm sao sau đây là không đúng

A Tứ giác có những cạnh đối cân nhau là hình bình hành 

B Tứ giác có các cạnh đối song song cùng nhau là hình bình hành 

C Tứ giác bao gồm hai cạnh đối song song hoặc bằng nhau là hình bình hành 

D Tứ giác tất cả hai góc đối đều nhau là hình bình hành 


Phát biểu như thế nào sau đó là không đúng

A Tứ giác có các cạnh đối đều nhau là hình bình hành 

B Tứ giác có các cạnh đối song song với nhau là hình bình hành 

C Tứ giác có hai cạnh đối tuy vậy song hoặc đều bằng nhau là hình bình hành 

D Tứ giác có hai góc đối đều bằng nhau là hình bình hành 


Chọn xác minh đúng *

1 điểm

A. Hình thang có hai ở bên cạnh bằng nhau là hình bình hành

B. Hình thang gồm hai sát bên song tuy nhiên là hình bình hành

C. Tứ giác tất cả hai cạnh đối tuy nhiên song là hình bình hành

D. Tứ giác có hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hành


Các câu sau đúng tốt sai?

a) Hình thang tất cả hai cạnh đáy bằng nhau là hình bình hành

b) Hình thang tất cả hai cạnh bên song tuy vậy là hình bình hành

c) Tứ giác có hai cạnh đối đều nhau là hình bình hành

d) Hình thang bao gồm hai bên cạnh bằng nhau là hình bình hành


Câu 38.  Khẳng định làm sao sau đây là đúng ?

A. Hình thang bao gồm 2 kề bên bằng nhau là hình thang cân.

B. Tứ giác bao gồm hai cạnh tuy vậy song là hình bình hành.

Xem thêm: Bài Tập Tiếng Anh Lớp 3 Unit 13 Lesson 1 Trang 18, Giải Bài Tập

C. Hình bình hành gồm 2 đường chéo cánh bằng nhau là hình chữ nhật.

D. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

Câu 39. Cho hình 1, hiểu được AB // CD // EF // GH. Số đo x, y vào hình 1 là:

*

A. x = 4 cm, y = 8 cm B. X = 7cm, y = 14 centimet

C. X = 12 cm, y = đôi mươi cm D. X = 8 cm, y = 10 cm

Câu 40: cho tam giác ABC. điện thoại tư vấn D, E, F theo trang bị tự là trung điểm của AB, BC, CA. Gọi M, N, P, Q theo thiết bị tự là trung điểm của AD, AF, EF, ED. ΔABC có đk gì thì MNPQ là hình chữ nhật?

A.Tam giác ABC cân nặng tại A

B. Tam giác ABC cân tại B

C.Tam giác ABC cân nặng tại C

D. Tam giác ABC vuông trên A.

Xem thêm: " Con Vẹt Đọc Tiếng Anh Là Gì ? Tổng Hợp Từ Vựng Về Con Vẹt


Lớp 8 Toán
1
0

chứng minh các dấu hiệu phân biệt hình bình hành:

1.Tứ giác có những cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành

2. Tứ giác có các cạnh đối đều nhau là hình bình hành 

3. Tứ giác gồm hai cạnh đối song song và bằng nhau là hình bình hành

4. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành

5.Tứ giác tất cả hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm của mỗi con đường là hình bình hành 


Lớp 8 Toán
3
0

Chứng minh vệt hiệu nhận thấy hình bình hành:

Tứ giác có những cạnh đối song song là hình bình hànhTứ giác có các cạnh đối đều bằng nhau là hình bình hành.Tứ giác bao gồm hai cạnh đối vừa tuy vậy song với vừa đều bằng nhau là hình bình hành.Tứ giác có những góc đối đều nhau là hình bình hành.Tứ giác bao gồm hai đường chéo cắt nhau tại trung điểm của mỗi đường là hình bình hành.

 


Lớp 8 Toán
0
0

Chứng minh 5 dấu hiệu nhận biết của hình bình hành:

1.Tứ giác bao gồm cạnh đối tuy vậy song là hình bình hành

2. Tứ giác có các cạnh đối cân nhau là hình bình hành

3. Tứ giác gồm hai cạnh đối tuy vậy song và đều nhau là hình bình hành

4. Tứ giác có các góc đối bằng nhau là hình bình hành

5. Tứ giác bao gồm hai đường chéo cắt nhau trên trung điểm của mỗi con đường là hình bình hành