Kế Hoạch Cải Cách Hành Chính Năm 2018

     
You may be trying khổng lồ access this site from a secured browser on the server. Please enable scripts & reload this page.

Bạn đang xem: Kế hoạch cải cách hành chính năm 2018


*

*
*
*
*

*

*
Email
*
Bản in

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NĂM 2018

Sở Giao thông vận tải đường bộ xây dựng Kế hoạch thực hiện công tác cải cách hành chính năm 2018 như sau:

I. MỤC TIÊU

1. Thường xuyên xây dựng nền hành chính trong sạch, vững mạnh, chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động có hiệu lực, hiệu quả; tổ chức bộ máy tinh gọn; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức Sở Giao thông vận tải có phẩm chất và năng lực, chuyên nghiệp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

2. Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính một cách đồng bộ trên các lĩnh vực: thủ tục hành chính, tổ chức bộ máy, xây dựng và nâng cấp chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hoá nền hành chính.

3. Công khai, minh bạch các quy định của Nhà nước và bố trí cán bộ, công chức có đủ phẩm chất, năng lực theo yêu cầu công việc; đồng thời duy trì, tăng nhanh ứng dụng công nghệ tin tức trong công tác quản lý Nhà nước, áp dụng khối hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ sở hành chính.

II. NỘI DUNG

 


Nhiệm vụ chung

Nhiệm vụ cố thể

Sản phẩm/         kết quả

Cơ quan chủ trì

Cơ quan       phối hợp

Thời gian     thực hiện

Kinh phí          thực hiện

(Dự kiến)

1. Cách tân thể chế

1.1. Tạo và triển khai thực hiện kế hoạch theo dõi thực trạng thi hành quy định năm 2018

Kế hoạch của Sở GTVT

Thanh tra Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Tháng 01/2018

 

1.2. Theo dõi công tác thi hành điều khoản về xử lý phạm luật hành bao gồm năm 2018

Kế hoạch của Sở GTVT

Thanh tra Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Tháng 01/2018

 

1.3. Tham mưu tạo văn bản QPPL của ubnd tỉnh năm 2018 quy định cụ thể các nội dung lý lẽ giao

Văn bản

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Khi được ubnd tỉnh giao

 

1.4. Tiến hành kiểm tra, soát soát hệ thống hóa văn bạn dạng QPPL

Kế hoạch của Sở GTVT

Thanh tra Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Tháng 1/2018

 

1.5. Tham gia tập huấn nhiệm vụ xây dưng, kiểm tra, kiểm tra soạt văn bạn dạng QPPL mang đến cán cỗ làm công tác làm việc xây dựng, kiểm tra, rà soát văn bạn dạng QPPL

Đăng ký list tham gia

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Khi có thông báo của Sở tứ pháp

 

2. Cách tân thủ tục hành chính

2.1. Ban hành Kế hoạch kiểm tra soát, đánh giá thủ tục hành chính

Kế hoạch của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Tháng 01/2018

 

2.2. Tiến hành rà soát, dễ dàng hóa giấy tờ thủ tục hành chính năm 2018

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

10 triệu

2.3. Niêm yết công khai minh bạch đầy đủ các thủ tục hành chủ yếu tại những cơ quan, đơn vị

Bảng niêm yết

VP Sở, những đơn vị bao gồm TTHC

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

2.4. Nâng cao chất lượng hoạt động cơ chế một cửa và chuyển 100% TTHC triển khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả.

Q.chế chuyển động của bộ phận TN&TKQ

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

2.5. Tham gia hội thoại giữa lãnh đạo các cấp với tổ chức, cá thể về TTHC.

Các cuộc đối thoại

LĐ Sở, Trưởng các phòng, ban, đơn vị

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

2.6. Công khai hiệu quả xử lý phản nghịch ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về phương tiện hành chính cũng giống như xin lỗi thẳng cá nhân, tổ chức trong triển khai TTHC không đúng quy định của nhà nước.

Văn phiên bản xin lỗi

LĐ Sở, Trưởngcác phòng, ban, đơn vị

Văn phòng Sở

Thường xuyên

 

2.7. Tiếp tục gia hạn và tiến hành việc giải quyết và xử lý TTHC theo phép tắc một cửa ngõ liên thông trên Văn phòng ủy ban nhân dân tỉnh.

Báo cáo kết quả thực hiện

Phòng QLCL CTGT

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

3. Cải cách tổ chức cỗ máy

3.1. Tiếp tục thực hiện nay phân cấp, phân quyền thống trị cho những đơn vị trực ở trong theo công cụ của ủy ban nhân dân tỉnh.

Xem thêm: Gợi Ý Cách Nấu Súp Tôm Thịt, Cách Nấu Súp Tôm Thịt Dễ Làm, Thơm Ngon Tại Nhà

Báo cáo công dụng thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

3.2. Tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18 với Nghị quyết số 19, hội nghị trung ương 6 (khóa XII).

Kế hoạch, đưa ra quyết định của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

3.3. Tiếp tục thực hiện các quy định về xếp hạng các đối chọi vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở GTVT.

Tờ trình, văn phiên bản đề nghị

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

Báo cáo hiệu quả sắp xếp cỗ máy

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

4. Tạo và nâng cao CL đội ngũ CB, CCVC

4.1. Liên tục thực hiện sắp xếp cơ cấu công chức, viên chức theo như đúng vị trí vấn đề làm đã làm được phê duyệt

Báo cáo công dụng sắp xếp

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

4.2. Tổ chức thực hiện các trách nhiệm tuyển dụng công chức, viên chức theo chiến lược của ubnd tỉnh

Đăng ký nhu yếu tuyển dụng

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

4.3. Sử dụng đúng chính sách về biên chế công chức, viên chức với lao đụng HĐ theo Nghị định số  68/2000/NĐ- CP

Báo cáo hiệu quả thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

4.4. Thực hiện đúng khí cụ về cơ cấu con số lãnh đạo tại cơ sở và các đơn vị trực thuộc

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

4.5. Tham gia xây dựng các bộ câu hỏi và câu trả lời thi tuyển chọn công chức

Bộ thắc mắc và đáp án, ứng dụng ứng dụng

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Khi gồm yêu cầu

 

4.6. Triển khai tiến hành Kế hoạch tinh giản biên chế theo quy định

Báo cáo công dụng thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

4.7. Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức năm 2018

Kế hoạch của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Tháng 01/2018

20 triệu

5. Cải tân tài chính công

5.1. Sử dụng tiết kiệm ngân sách và chi phí và công dụng các nguồn kinh phí được giao

Báo cáo hiệu quả thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

5.2. Liên tiếp thực hiện đổi khác các đơn vị sự nghiệp công lập bao gồm đủ điều kiện theo cách thức sang mô hình doanh nghiệp

Báo cáo hiệu quả thực hiện

Văn chống Sở

Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc

Quý I/2018

 

5.3. Tiến hành kịp thời các quy định của cơ quan chính phủ về đổi mới cơ chế, chế độ tài chính đối với doanh nghiệp công ty nước

Báo cáo tác dụng thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

5.4. Thực thi đầy đủ, kịp thời những chủ trương, chính sách về đổi mới cơ chế quản lý, nguyên lý tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập

Báo cáo công dụng thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

5.6. Liên tiếp giao quyền trường đoản cú chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập quá trình 2018-2020

Công văn, Tờ trình

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

Công văn, Tờ trình, báo cáo kết quả tình hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

5.8. Kiểm tra chuyển động tài chính của các đơn vị sự nghiệp công lập, tình hình sử dụng gia sản được cấp thầm quyền giao vào chuyển động cung cấp cho dịch vụ.

Kế hoạch của sở, report kết quả tình hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

5.9. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra để phòng phòng tham nhũng, lãng phí trong dự án đầu tư chi tiêu công và sử dụng kinh phí của cơ quan nhà nước

Kế hoạch của sở, report kết quả tình hiện

VP Sở, điều tra Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

6. Hiện đại hóa hành chính

6.1. Planer ứng dụng công nghệ thông tin

Kế hoạch của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

 

6.2. Xây dựng, triển khai tiến hành phương án ứng cứu cần thiết đảm bảo an toàn thông tin mạng.

Phương án của Sở GTVT

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Quý I-III/2018

10 triệu

6.3. Triển khai tiến hành Kiến trúc tổ chức chính quyền điện tử theo chỉ huy của tỉnh.

Báo cáo công dụng thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

70 triệu

6.4.Duy trì xúc tiến ứng dụng chữ cam kết số chăm dùng

Kế hoạch của sở xúc tiến tập huấn hướng dẫn áp dụng đến những đối tượng

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Quý I-IV/2018

10 triệu

6.5. Tuyên truyền, phổ biến đến bạn dân về những ứng dụng “một cửa điện tử”, thương mại dịch vụ công trực tuyến, những trang/cổng TTĐT để nâng cao hiệu suất khai thác, sử dụng.

Các chuyển động tuyên truyền phù hợp

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Quý II/2018

05 triệu

6.6. Triển khai hệ thống thông tin thống trị cán bộ

Lắp đặt ứng dụng quản lý, báo cáo kết quả thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Quý I-IV/2018

10 triệu

6.7. Kế hoạch duy trì triển khai hệ thống QLCL ISO 9001:2008 năm 2018

Kế hoạch của Sở GTVT

Văn phòng

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Quý I/2018

10 triệu

6.8. Gia nhập tập huấn nhiệm vụ ISO

Đăng ký danh sách tham gia

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Khi có kế hoạch của Sở KH&CN

 

6.9. Theo dõi, đôn đốc câu hỏi áp dụng, duy trì và cải tiên ISO

Văn bạn dạng chỉ đạo, lý giải của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

6.10. Kiểm tra việc áp dụng, gia hạn và đổi mới ISO tại các phòng, ban, đơn vị trực ở trong năm 2018

Kế hoạch kiểm tra, report kiểm tra

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Quý IV/2018

 

6.11. Tổ chức đánh giá nội bộ, chào làng áp dụng khối hệ thống QLCL ISO 9001:2008 của Sở

 

Kế hoạch, báo cáo kết quả thật hiện

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Quý IV/2018

05 triệu

7. Công tác làm việc chỉ đạo, điều hành cách tân hành chính

7.1 .Chỉ đạo, đôn đốc những đơn vị tiến hành các trọng trách CCHC đã xác định trong planer CCHC năm 2018 của Sở GTVT

Văn bạn dạng chỉ đạo của Sở GTVT

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

7.2. Chiến lược kiểm tra công tác CCHC, Thanh tra, kiểm tra công vụ, bình chọn việc tiến hành kỷ luật, kỷ cương cứng hành chính, văn hóa công sở tại những phòng, ban, đơn vị trực thuộc.

Kế hoạch  của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Quý I-IV/2018

 

7.3. Xúc tiến Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2018.

Xem thêm: Hãy Tả Ngôi Trường Thân Yêu Đã Gắn Bó Với Em Trong Nhiều Năm Qua

Báo cáo kết quả thực hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Tháng Quý 1/2018

 

7.4. Tiếp tục duy trì và cải thiện chất lượng hoạt động vui chơi của Trang tin tức điện tử CCHC  của Sở

Các tin, bài xích đăng tải trên trang

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc

Thường xuyên

 

7.5. Gắn công tác làm việc thi đua khen thưởng cùng đánh giá, phân loại cán bộ công chức với công tác làm việc CCHC

 

Quyết định khen thưởng, báo cáo kết quả thật hiện

Văn chống Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Thường xuyên

 

7.6. Tổ chức, triển khai reviews xác định Chỉ số CCHC cấp cho tỉnh năm 2018

Văn phiên bản chỉ đạo của Sở GTVT

Văn phòng Sở

Các phòng, ban, đơn vị chức năng trực thuộc

Quý IV/2018

 

7.7. Phối hợp với Sở Nội vụ và những Sở ngành tiến hành các trách nhiệm CCHC năm 2018.