IN ORDER TO CÁCH DÙNG

     

In order to với So as to là một trong những trong những cấu tạo ngữ pháp chỉ mục đích. Cấu trúc này chạm chán trong những bài bài xích thi tương tự như trong những cuộc hội thoại mặt hàng ngày. Vậy làm sao để áp dụng cặp kết cấu này hiệu quả và thành thạo nhất. Hãy cùng Step Up tìm hiểu cụ thể về kết cấu chỉ mục tiêu này ngay trong bài viết nhé.

Bạn đang xem: In order to cách dùng


1. In order to và So as lớn trong giờ đồng hồ Anh là gì?

Cấu trúc “In order to” và “so as to” đa số mang nghĩa là “để, nhằm mà”. Được sử dụng trong câu nhằm mục đích thể hiện mục đích của hành động đã được nói tới ngay trước đó.

Ví dụ: 

He got up early in order khổng lồ go to the office on time. = He got up early so as to lớn go khổng lồ the office on time.

(Anh ấy thức dậy sớm để cho văn phòng đúng giờ.)

=> vào trường vừa lòng này, câu hỏi “thức dậy sớm” có mục đích là nhằm “đến công sở đúng giờ”. Bởi vì đó, ta áp dụng “in order to” hoặc “so as to” để diễn tả ý nghĩa trên.

Do ý nghĩa sâu sắc ngữ pháp trong câu, cấu tạo in order to cùng so as to lớn còn được sử dụng để nối 2 câu chỉ mục đích lại cùng với nhau.

Ví dụ: 

Jane learns Chinese very hard. His aim is to work in China. 

(Jane học tập tiếng Trung Quốc rất chăm chỉ. Mục tiêu của anh ấy là thao tác ở Trung Quốc.)

=> Jane learns Chinese very hard in order to/so as lớn work in China. 

(Jane học tập tiếng Trung rất chăm chỉ để làm việc ở Trung Quốc.)

*
*
*
*
*

4. Cấu trúc with an aim of V-ing: nhằm …

Cấu trúc with a view to và with an aim of số đông đi sau vì V-ing, tuy vậy hãy chú ý tới giới từ trong tiếng Anh đi với 2 cấu tạo này nhằm không phạm phải nhầm lẫn nhé.

Cấu trúc:

With an aim of V-ing, S + V …

Ví dụ:

I found a new apartment near Ho Guom to lớn work conveniently.

=> With an aim of working conveniently, I found a new apartment near Ho Guom. 

(Để thao tác làm việc thuận tiện, tôi sẽ tìm một căn hộ bắt đầu gần hồ Gươm.)

I’ve collected money in order to buy a new laptop.

=> With an aim of buying a new laptop, I’ve collected money.

(Với mục đích mua máy tính xách tay mới, tôi đang tiết kiệm chi phí tiền.)

5. Bài bác tập thực hành thực tế cho kết cấu In order to cùng So as to

Luyện tập phần ngữ pháp vừa học bởi những bài bác tập áp dụng là một phương thức hiệu quả với những người học giờ đồng hồ Anh. Vì chưng vậy hãy thuộc làm bài tập sau để thay trọn kỹ năng và kiến thức về kết cấu in order to cùng so as to nhé.

Bài 1: Viết lại phần nhiều câu sau thực hiện in order to lớn hoặc so as to I would lượt thích to take tomorrow off, because I want to lớn visit my grandmother.

……………………………………………………………………………………………………………….

Xem thêm: Cách Chơi Faceless Void Dota 2 7, Hướng Dẫn Chơi Void Dota 2 7

I put on my coat. I was feeling cold.

……………………………………………………………………………………………………………….

He bought a new máy tính xách tay because he wanted to lớn give it to his daughter for her birthday.

……………………………………………………………………………………………………………….

She’s studying hard because she wants to lớn become a doctor in the future.

……………………………………………………………………………………………………………….

You should take your umbrella so that you won’t get wet.

……………………………………………………………………………………………………………….

Đáp án

I would like to take tomorrow off so as to/in order to lớn visit my grandmother. I put on my coat in order to/so as not to feel cold. He bought a new máy tính in order to/so as lớn give it khổng lồ his daughter for her birthday. She’s studying hard so as to/in order lớn become a doctor in the future. You should take your umbrella so as not to/in order not khổng lồ get wet.Bài 2: Điền “in order to/so as to/in order not to/so as not to” vào địa điểm trống say đắm hợp.

Xem thêm: Công Thức Làm Cám Chào Mào Đơn Giản Nhất, Cách Làm Cám Cho Chào Mào Ngon Nhất

Lindy has taken an French course ………. Improve her accent. My younger sister is studying very hard at the moment ………. Pass his test. My daughter has gone to lớn bed early ………. Wake up early. They all put on their coats ………. Keep warm. Everybody should take exercises regularly ……….. Keep fit their body. Make sure that all their clothes are tagged …………. Find them difficult. We should have taken a grabcar ………… be late for our appointment. My boyfriend và I have taken our digital camera ……………. Take some photos during our holiday. He needs to lớn save a lot of money………….. Buy a new car. Jenny turned off the radio ………… concentrate on her work.

Đáp án:

in order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as toin order not to/so as not toin order not to/so as not toin order to/so as toin order to/so as toin order to/so as to