Hộp tên cho biết thông tin gì

     
tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Hộp tên cho thấy thông tin:

A. Thương hiệu của cột

B. Thương hiệu của hàng

C. Địa chỉ ô tính được chọn

D. Không tồn tại ý như thế nào đúng


*

*

mong mấy bạn giúp mình làm bài

I. TRẮC NGHIỆM

Câu 1: hộp tên cho thấy thêm thông tin gì?

A. Thương hiệu của cột. B. Tên của hàng

C. Địa chỉ ô tính được lựa chọn D. Không có ý làm sao đúng.

Bạn đang xem: Hộp tên cho biết thông tin gì

Câu 2: trong các phần mềm có tên sau, phần mềm nào là phần mềm bảng tính.

A. MicroSoft Word B. MicroSoft Excel

C. MicroSoft nguồn Point D. MicroSoft Access

Câu 3: Thông tin được lưu dưới dạng bảng có điểm mạnh gì:

A. đo lường và tính toán nhanh chóng

B. Dễ theo dõi, đo lường và thống kê nhanh chóng

C. Dễ sắp xếp

D. Dễ chuẩn bị xếp, dễ theo dõi, tính toán nhanh chóng

Câu 4: Để mở một bảng tính new ta lựa chọn lệnh

A. File/Open B. File/New C. File/Save D. File/Close

Câu 5: Nếu trong 1 ô tính có những ký hiệu ########, điều đó có nghĩa là?

A. Cách làm nhập sai và bảng tính thông tin lỗi

B. Loại chứa ô đó bao gồm độ cao thấp nên không hiển thị hết chữ số

C. Ô tính đó có độ rộng lớn hẹp cần không hiển thị hết chữ số

D. Nhập không đúng dữ liệu.

Câu 6: trong Microsoft Excel, ngầm định văn bạn dạng được căn thẳng:

A. Lề trái B. Lề giữa

C. Lề đề xuất D. Đều nhì bên

Câu 7 : Để tô màu sắc nền cho những ô tính em nháy vào nút lệnh:

A.

*
B.
*
C.
*
D.
*

Câu 8:  Giao của hàng cùng cột gọi là:

A. Một cột . B. Một khối. C. Một ô. D. Một hàng.

Xem thêm: Đề Thi Học Kỳ 2 Tiếng Anh Lớp 5 Môn Tiếng Anh Năm 2021, 16 Đề Thi Học Kì 2 Môn Tiếng Anh Lớp 5 Năm 2021

Câu 9:  Cụm tự G5 trong vỏ hộp tên gồm nghĩa là:

A. Phím chức năng G5. B. Fonts chữ hiện nay là G5.

C. Ô ngơi nghỉ cột G hàng 5. D. Ô ở sản phẩm G cột 5.Ư

Câu 10: Cho quý giá ô A1 = 5, B1= 8. Hãy chọn kết quả của bí quyết =A1*2+B1*3

A. 13 B. 18

C. 34 D. 24

Câu 11: Các cách nhập công thức vào ô tính:

 A. Gõ vệt = à nhập công thức à chọn ô tính à nhấn Enter

 B. Gõ vệt = à chọn ô tính à nhập bí quyết à dìm Enter

 C. Lựa chọn ô tính à Gõ vết = à nhập công thức à nhận Enter

 D. Chọn ô tính à nhập công thức à Gõ lốt = à dìm Enter

Câu 12: Ô tính đang được kích hoạt có gì không giống so với những ô tính còn lại?

A. Được tô màu sắc đen

B. Gồm con trỏ chuột phía trong đó.

Xem thêm: Vận Chuyển Thụ Động Là Kiểu Vận Chuyển, Thế Nào Là Vận Chuyển Thụ Động

C. Gồm đường viền đường nét đứt xung quanh.

D.Có viền đậm xung quanh;

Câu 13: Ô A1, B1, C1 lần lượt có giá trị như sau: 7, 9, 2. Ô D1 có công thức =(7-9)/2

Muốn kết quả của ô D1 tự động cập nhật khi thay đổi dữ liệu các ô A1, B1, C1 thì công thức ô D1 phải là: