hình nào sau đây vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng

Câu hỏi:

31/07/2020 35,534

Bạn đang xem: hình nào sau đây vừa có tâm đối xứng vừa có trục đối xứng

B. hình chữ nhật

Đáp án chủ yếu xác

Hình bình hành đem tâm đối xứng; hình tam giác cân nặng và hình tam giác đều chỉ mất trục đối xứng.

Đáp án B

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Trong mặt mày phẳng lì Oxy cho tới điểm M(2;-6) và điểm I(1;4). Phép đối xứng tâm I đổi thay M trở thành M’ thì tọa chừng M’ là:

A. M’(0;14)

B. M’(14;0)

C. M’(-3/2;-2)

D. M’(-1/2;5)

Câu 2:

Trong mặt mày phẳng lì Oxy cho tới lối tròn xoe (C) đem phương trình: x - 32 + y - 12 = 4. Phép đối xứng đem tâm O là gốc tọa chừng đổi thay (C) trở thành (C’) đem phương trình:

A. x2 + y2 - 6x - 2y - 6 = 0

B. x2 + y2 - 2x - 6y + 6 = 0

C. x2 + y2 + 6x - 2y - 6 = 0

D. x2 + y2 + 6x + 2y + 6 = 0

Câu 3:

Hình đem hai tuyến phố trực tiếp a và b tuy vậy song cùng nhau thì đem từng nào quy tắc đối xứng tâm đổi thay a trở thành b?

A. Một

B. Hai

Xem thêm: hắc nguyệt quang

C. Ba

D. Vô số

Câu 4:

Có từng nào quy tắc đối xứng tâm đổi thay hình chữ nhật trở thành chủ yếu nó?

A. một

B. hai

C. ba

D. không

Câu 5:

Trong mặt mày phẳng lì Oxy cho tới hình (H) bao gồm đường thẳng liền mạch d đem phương trình: 3x - 5y + 7 = 0; đường thẳng liền mạch d’ đem phương trình 3x - 5y + 12 = 0. Một tâm đối xứng của (H) là:

A. (1;2)

B. (-4;0)

C. (0;19/10)

D. (19/10;0)

Câu 6:

Trong mặt mày phẳng lì Oxy cho tới điểm M(-3;7). Phép đối xứng tâm O đổi thay M trở thành M’ thì tọa chừng M’ là:

A. M’(-3;-7)

B. M’(3;-7)

C. M’(7;-3)

D. M’(7;3)

Xem thêm: không có người như anh

TÀI LIỆU VIP VIETJACK