HÌNH NÀO SAU ĐÂY KO CÓ TRỤC ĐỐI XỨNG

     
*
*
*
*
*
*
*
*

Ảnh $A"$ của $Aleft( 4; - 3 ight)$ qua phép đối xứng trục $d$ với (d:2x; - y = 0)có tọa độ là:


Trong phương diện phẳng $Oxy$ mang lại tam giác $ABC$ cùng với $Aleft( 1;3 ight),Bleft( 2; - 4 ight),Cleft( 3; - 2 ight)$ với điểm $G$ và giữa trung tâm tam giác $ABC$. Ảnh $G"$ của $G$ qua phép đối xứng trục $Ox$ gồm tọa độ là


Trong mặt phẳng tọa độ (Oxy) cho đường tròn (left( C ight):left( x - 1 ight)^2 + left( y + 2 ight)^2 = 4). Phép đối xứng trục (Ox) đổi mới đường tròn (left( C ight)) thành mặt đường tròn (left( C" ight)) gồm phương trình là:


Số phát biểu đúng trong các phát biểu sau:

(1) Phép tịnh tiến cùng phép đối xứng trục đều đổi thay đường thẳng thành mặt đường thẳng tuy vậy song, phát triển thành đoạn thẳng thành đoạn thẳng bởi nó, trở nên tam giác thành tam giác bởi nó, đổi thay đương tròn thành con đường tròn có cùng cung cấp kính.

Bạn đang xem: Hình nào sau đây ko có trục đối xứng

(2)Tứ giác $ABCD$ là hình thang cân nặng đáy (AD//BC). điện thoại tư vấn $M,N$ lần lượt là trung điểm của hai lân cận $AB$ và $CD$. Khi đó, con đường thẳng $MN$ là trục đối xứng của $ABCD$.

Xem thêm: Soạn Ngữ Văn Lớp 9 Sang Thu (Trang 70), Soạn Bài Sang Thu (Trang 70)

(3) cho đường thẳng $d$ bao gồm phương trình (y = - x). Ảnh của đường tròn (left( C ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y - 3 ight)^2 = 7) qua phép đối xứng trục $d$ là (left( C" ight):,,left( x - 5 ight)^2 + left( y + 3 ight)^2 = 7)

(4) Ảnh của mặt đường phân giác ứng với góc phần tứ thứ $(I)$qua phép đối xứng trục $Oy$ là con đường thẳng $d$ bao gồm phương trình (y = - x)


Trong phương diện phẳng $Oxy$ cho parabol (left( phường ight):y=4x^2 - 7x + 3). Phép đối xứng trục $Oy$ biến hóa $left( phường ight)$ thành $left( P" ight)$ tất cả phương trình


Trong phương diện phẳng tọa độ $Oxy$ mang lại đường tròn (left( C" ight):x^2 + y^2 - 10x - 2y + 23 = 0) và mặt đường thẳng $d:x-y + 2 = 0$, phương trình con đường tròn $left( C" ight)$ là ảnh của đường tròn $left( C ight)$ qua phép đối xứng trục $d$ là


Trong phương diện phẳng $Oxy$, cho hai đường tròn (left( C ight):,,left( x - 1 ight)^2 + left( y - 2 ight)^2 = 4) cùng (left( C" ight):,,left( x - 3 ight)^2 + y^2 = 4). Viết phương trình trục đối xứng của (left( C ight)) cùng (left( C" ight))


Khẳng định nào tiếp sau đây sai?


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy) đến đường thẳng (d:x + y - 2 = 0.) Ảnh của đường thẳng (d) qua phép đối xứng trục (Ox) gồm phương trình là:


Cho hàm số (left( C ight):,,y = left| x ight|). Giả sử (left( C" ight)) đối xứng cùng với (left( C ight)) qua mặt đường thẳng (x = 1). Khi đó, hàm số bao gồm đồ thị (left( C" ight)) gồm dạng:


Trên tia phân giác quanh đó $Cx$ của góc $C$ của tam giác $ABC$ lấy điểm $M$ không trùng với $C$ . Tìm mệnh đề đúng nhất?


Với gần như tứ giác $ABCD$, kí hiệu $S$ là diện tích của tứ giác $ABCD$. Lựa chọn mệnh đề đúng?


Cho hai đường thẳng $a$ với $b$ cắt nhau tại điểm $O$. Nhận định nào sau đó là đúng?


Cho điểm (Aleft( 2;1 ight)). Kiếm tìm điểm $B$ bên trên trục hoành với điểm $C$ trên tuyến đường phân giác của góc phần tư đầu tiên để chu vi tam giác $ABC$ bé dại nhất.

Xem thêm: Ô B5 Nằm Ở Vị Trí : A - Ô B5 Là Ô Nằm Ở Vị Trí: A


Cho $x,y$ thỏa mãn (x - 2y + 2 = 0). Tìm giá bán trị nhỏ nhất của biểu thức (T = sqrt left( x - 3 ight)^2 + left( y - 5 ight)^2 + sqrt left( x - 5 ight)^2 + left( y - 7 ight)^2 )


Cho nhì điểm $B$ và $C$ thắt chặt và cố định trên con đường tròn $left( O;R ight)$. Điểm $A$ biến đổi trên $left( O;R ight)$. Hotline $H$ là trực tâm của $Delta ABC$ và $D$ là vấn đề đối xứng của $H$ qua con đường thẳng $BC$ . Mệnh đề làm sao sau đấy là đúng?


Đường trực tiếp đối xứng với đường thẳng (d:left{ eginarraylx = 1 + 2t\y = - 2 + tendarray ight.) qua con đường thẳng (Delta :2 mx + y + 6 = 0) có phương trình là


Cho con đường tròn (left( O;R ight)) 2 lần bán kính (AB). Điểm (M) nằm trong (AB). Qua (AB) kẻ dây (CD) sinh sản với (AB) một góc (45^0). Gọi (D") là vấn đề đối xứng của (D) qua (AB). Tính (MC^2 + MD"^2) theo (R)? 


Xem những chữ mẫu in hoa A, B, C, D, X, Y như các hình. Xác minh nào sau đây đúng?


*

Cơ quan công ty quản: doanh nghiệp Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa nhà Intracom - trằn Thái Tông - Q.Cầu Giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ mạng xã hội trực con đường số 240/GP – BTTTT vì Bộ tin tức và Truyền thông.