hãy tìm tất cả các ước của 20

Với giải thắc mắc Luyện tập dượt 1 trang 31 Toán lớp 6 Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày cụ thể được biên soạn bám sát nội dung bài học kinh nghiệm Toán 6 Bài 8: Quan hệ phân chia không còn và đặc điểm chung học viên đơn giản và dễ dàng coi và đối chiếu tiếng giải kể từ ê biết phương pháp thực hiện bài bác tập dượt môn Toán 6. Mời chúng ta đón xem:

Bạn đang xem: hãy tìm tất cả các ước của 20

Giải Toán lớp 6 Bài 8: Quan hệ phân chia không còn và tính chất

Luyện tập dượt 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1:

a) Hãy mò mẫm toàn bộ những ước của 20;

b) Hãy mò mẫm toàn bộ những bội nhỏ rộng lớn 50 của 4.

Lời giải:

a) Lần lượt phân chia trăng tròn cho những số bất ngờ từ là một cho tới trăng tròn, tao thấy trăng tròn phân chia không còn mang lại 1; 2; 4; 5; 10; trăng tròn nên

Ư(20) = {1; 2; 4; 5; 10; 20}.

b) Lần lượt nhân 4 với 0; 1; 2; 3; 4; 5; … tao được những bội của 4 là: 0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48; 52;…

Các bội của 4 nhỏ rộng lớn 50 là: B(4) = {0; 4; 8; 12; 16; 20; 24; 28; 32; 36; 40; 44; 48}

Xem thêm thắt những bài bác giải bài bác tập dượt Toán lớp 6 sách Kết nối học thức với cuộc sống thường ngày hoặc, cụ thể khác:

Câu căn vặn 1 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Tìm kí hiệu phù hợp (Tìm kí hiệu phù hợp phân chia không còn và ko phân chia không còn để thay thế nhập dù trống) thay cho mang lại lốt...

Câu căn vặn 2 trang 30 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Bạn Vuông hoặc Tròn chính nhỉ...

Hoạt động 1 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Lần lượt phân chia 12 cho những số từ là một cho tới 12, em hãy ghi chép giao hội toàn bộ...

Hoạt động 2 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Bằng cơ hội nhân 8 với 0; 1; 2; …. Em hãy ghi chép những bội của 8 nhỏ rộng lớn 80...

Thử thách nhỏ trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Hãy mò mẫm phụ thân ước không giống nhau của 12 sao mang lại tổng của bọn chúng vị 12...

Hoạt động 3 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Viết nhì số phân chia không còn mang lại 5. Tổng của bọn chúng đem phân chia không còn mang lại 5 ko...

Hoạt động 4 trang 31 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Viết phụ thân số phân chia không còn mang lại 7. Tổng của bọn chúng đem phân chia không còn mang lại 7 ko...

Luyện tập dượt 2 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Không tiến hành quy tắc tính, hãy cho biết thêm...

Vận dụng 1 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Hãy mò mẫm x nằm trong tập dượt {1; 14; 16; 22; 28}, biết tổng 21 + x phân chia không còn mang lại 7...

Hoạt động 5 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Hãy ghi chép nhì số, nhập ê một trong những phân chia không còn mang lại 5 và số còn sót lại...

Xem thêm: tiếng anh lớp 5 tập 2 unit 16 lesson 1

Hoạt động 6 trang 32 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Hãy ghi chép phụ thân số, nhập ê nhì số phân chia không còn mang lại 4 và số còn sót lại...

Luyện tập dượt 3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Không tiến hành quy tắc tính, hãy cho biết thêm...

Vận dụng 2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Tìm x nằm trong tập dượt {5; 25; 39; 54} sao mang lại tổng trăng tròn + 45 + x ko phân chia không còn mang lại 5...

Tranh luận trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Hai số ko phân chia không còn mang lại 4...

Bài 2.1 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Hãy mò mẫm những ước của từng số sau: 30; 35; 17...

Bài 2.2 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Trong những số sau, số này là bội của 4? 16; 24; 35...

Bài 2.3 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Tìm những số bất ngờ x, giống hệt cho: a) x ∈ B(7) và x < 70...

Bài 2.4 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Không tiến hành quy tắc tính, hãy cho biết thêm tổng này tại đây phân chia không còn mang lại 5...

Bài 2.5 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Không tiến hành quy tắc tính, hãy cho biết thêm tổng này tại đây phân chia không còn mang lại 8...

Bài 2.6 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Khẳng ấn định này tại đây đúng? a) 219.7 + 8 phân chia không còn mang lại 7...

Bài 2.7 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Cô giáo ham muốn chia đều cho các phía 40 học viên nhằm tiến hành...

Bài 2.8 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: Đội thể thao của ngôi trường đem 45 vận khích lệ. Huấn luyện viên...

Bài 2.9 trang 33 Toán lớp 6 Tập 1 - Kết nối học thức với cuộc sống: a) Tìm x nằm trong tập dượt {23; 24; 25; 26} biết 56 - x phân chia không còn mang lại 8...

Xem thêm thắt những bài bác giải SGK Toán lớp 6 Kết nối học thức hoặc, cụ thể khác:

Bài tập dượt cuối Chương 1

Bài 8: Quan hệ phân chia không còn và tính chất

Bài 9: Dấu hiệu phân chia hết

Bài 10: Số vẹn toàn tố

Luyện tập dượt công cộng trang 43

Xem thêm: yêu người đa nhân cách

Tài liệu có một trang. Để coi toàn cỗ tư liệu, vui mừng lòng chuyên chở xuống