hàng phần trăm


b) Trong số thập phân 375,406

1. Hàng của số thập phân

Bạn đang xem: hàng phần trăm

Ví dụ:

a) Trong số thập phân \(286,703\)

- Phần vẹn toàn bao gồm có: \(2\) trăm, \(8\) chục, \(6\) đơn vị chức năng.

- Phần thập phân bao gồm có: \(7\) phần mươi, \(0\) tỷ lệ, \(3\) phần ngàn.

Số thập phân \(284,703\) phát âm là: nhì trăm tám mươi sáu phẩy bảy trăm linh tía.

b) Trong số thập phân \(0,1972\)

- Phần vẹn toàn bao gồm có: \(0\) đơn vị chức năng.

- Phần thập phân bao gồm có: \(1\) phần mươi, \(9\) tỷ lệ, \(7\) phần ngàn, \(2\) phần chục ngàn.

Số thập phân \(284,703\) phát âm là: nhì trăm tám mươi sáu phẩy bảy trăm linh tía.    

2. Đọc, viết lách số thập phân

- Muốn phát âm một vài thập phân, tao phát âm thứu tự kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp: trước không còn phát âm phần vẹn toàn, phát âm vệt “phẩy”, tiếp sau đó phát âm phần thập phân.

- Muốn viết lách một vài thập phân, tao viết lách thứu tự kể từ sản phẩm cao cho tới sản phẩm thấp: trước không còn viết lách phần vẹn toàn, viết lách vệt “phẩy”, tiếp sau đó viết lách phần thập phân.

Ví dụ:

a) Số thập phân \(73,108\) phát âm là bảy mươi tía phẩy một trăm linh tám.

Xem thêm: speaking 12 unit 1

b) Số thập phân bao gồm với năm đơn vị chức năng và một trong những phần mươi được viết lách là \(5,1\).


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán lớp 5 - Xem ngay

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K13 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến những môn Toán, Tiếng Việt, Tiếng Anh lớp 5 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định chung con cái lớp 5 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.

Xem thêm: cách làm mắm dưa cà đà nẵng