hằng đẳng thức a3+b3

Bảy hằng đẳng thức xứng đáng nhớ thể hiện cách thức và những ví dụ rõ ràng, hùn chúng ta học viên lớp 8 ôn tập dượt và gia tăng kỹ năng về dạng toán về những hằng đẳng thức kỷ niệm. Tài liệu bao hàm công thức hằng đẳng thức, những bài xích tập dượt ví dụ minh họa đem câu nói. giải và bài xích tập dượt tập luyện hùn chúng ta khái quát nhiều dạng khác nhau bài xích đề chính hằng đẳng thức Toán lớp 8. Chúc chúng ta học hành hiệu quả!

Bạn đang xem: hằng đẳng thức a3+b3

1. Hằng đẳng thức số 7

- Hiệu của lập phương nhì biểu thức bởi vì tích của hiệu nhì biểu thức và bình phương thiếu hụt của tổng nhì biểu thức bại.

2. Hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

A3 - B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Chứng minh hằng đẳng thức

A3 - B3 = (A – B)(A2 + AB + B2)

Xét vế cần của hằng đẳng thức

VP = (A – B)(A2 + AB + B2)

VP = A3 + A2B + AB2 – A2B – AB2 – B3

VP = A3 + (A2B – A2B) +( AB2 – AB2)– B3

VP = A3– B3 = VT => điều cần triệu chứng minh

Ví dụ: Viết những biểu thức sau bên dưới dạng tích:

a) y3 - 64b) 8 - {a^3}

Hướng dẫn giải

a) Ta có:

\begin{matrix}
 {y^3} - 64 \hfill \\
  = {y^3} - {4^3} \hfill \\
  = \left( {y - 4} \right)\left( {{y^2} + 4y + {4^2}} \right) \hfill \\
  = \left( {y - 4} \right)\left( {{y^2} + 4y + 16} \right) \hfill \\ 
\end{matrix}

b) Ta có:

\begin{matrix}
 8 - {a^3} \hfill \\
  = {2^3} - {a^3} \hfill \\
  = \left( {2 - a} \right)\left( {{2^2} + 2.a + {a^2}} \right) \hfill \\
  = \left( {2 - a} \right)\left( {4 + 2.a + {a^2}} \right) \hfill \\ 
\end{matrix}

Ví dụ: Viết biểu thức bên dưới dạng hiệu nhì lập phương:

Hướng dẫn giải

a) \left( {x - 5} \right)\left( {{x^2} + 10x + 25} \right) = {x^3} - {5^3} = {x^3} - 125

b) \left( {y - \frac{1}{2}} \right)\left( {{y^2} + \frac{1}{2}y + \frac{1}{4}} \right) = {y^3} - {\left( {\frac{1}{2}} \right)^3} = {y^3} - \frac{1}{8}

Ví dụ: Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử: (x + 1)3 + (x – 2)3

Hướng dẫn giải

(x + 1)3 + (x – 2)3

Xem thêm: tra imei oppo

= (x + 1 + x – 2)[(x + 1)3 – (x + 1)(x – 2) + (x – 2)3]

= (2x – 1)[(x + 1)2 – (x2 + 2x + x – 2_ + x2 - 4x + 4]

= (2x – 1)[[x2 + 2x + 1 – x2 + x + 2 + x2 – 4x + 4]

= (2x – 1)(x2 – x + 7)

Ví dụ: Phân tích nhiều thức trở thành nhân tử Phường = x3 + y3 + z3 – 3xyz

Hướng dẫn giải

P = x3 + y3 + z3 – 3xyz

P = x3 + 3x2y + 3xy2 + y3 – 3xyz -3x2y – 3xy2

P = (x + y)3 + z3 – 3xyz -3x2y – 3xy2

P = (x + nó + z)[[(x + y)2 – z(x + y) + z2] – 3xy(z + x + y)

P = (x + nó + z)[(x + y)2 – z(x + y) + z2 – 3xy]

P = (x + nó + z)[x2 + 2xy + y2 – zx – zy + z2 – 3xy]

P = (x + nó + z)(x2 + y2 + z2 – zx – zy – xy)

Ví dụ: Phân tích nhiều thức sau trở thành nhân tử B = (x – y)3 + (y – z)3 + (z – x)3

Hướng dẫn giải

B = (x – y)3 + (y – z)3 + (z – x)3

B = x3 -3x2y + 3xy2 – y3 + y3 – 3y2z + 3yz2 – z3 + z3 – 3z2z + 3zx2 – x3

B = -3x2y + 3xy2 – 3y2z + 3yz2 – 3z2x + 3zx2

B = 3[-xy(x – y) – z2(x – y) + z(x - y)(x + y)]

B = 3(x – y)(-xy – z2 + zx + zy)

B = 3(x – y)[y(z – x) – z(z – x)]

B = 3(x – y)(z – x)(y – z)

3. Các hằng đẳng thức xứng đáng nhớ

 • Tính a^2+b^2

 • Tính a^3+b^3

 • a^2+b^2+c^2=?

----------------------------------------------------

Hi vọng Chuyên đề Hằng đẳng thức xứng đáng nhớ là tư liệu hữu ích mang đến chúng ta ôn tập dượt đánh giá năng lượng, hỗ trợ mang đến quy trình học hành nhập chương trình lớp 8 tương đương ôn luyện cho những kì ganh đua tiếp đây. Mời thầy cô và độc giả tìm hiểu thêm thêm thắt một số trong những tư liệu liên quan: Hỏi đáp Toán 8, Lý thuyết Toán 8, Giải Toán 8, Luyện tập dượt Toán 8, ... Chúc chúng ta học tập tốt!

Tài liệu liên quan:

Xem thêm: download sách tiếng việt lớp 1 tập 2

 • Cho đàng tròn xoe (O) và một điểm A cố định và thắt chặt bên trên đàng tròn xoe. Tìm quỹ tích những trung điểm M của chạc AB Lúc điểm B địa hình bên trên đàng tròn xoe bại.
 • Cho tam giác ABC vuông bên trên A. bên trên AC lấy một điểm M và vẽ đàng tròn xoe 2 lần bán kính MC. Kẻ BM hạn chế đàng tròn xoe bên trên D. Đường trực tiếp DA hạn chế đàng tròn xoe bên trên S. Chứng minh rằng:
 • Cho tam giác ABC nội tiếp đàng tròn xoe (C) và tia phân giác của góc A hạn chế đàng tròn xoe bên trên M. Vẽ đàng cao AH. Chứng minh rằng:
  a. OM trải qua trung điểm của chạc BC
  b. AM là tia phân giác của góc OAH
 • Một xe pháo máy dự tính lên đường kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 35km/h. Nhưng Lúc lên đường được nửa đàng AB thì xe pháo bị lỗi nên tạm dừng sửa 15 phút, nhằm kịp B đích thị giờ người bại tăng véc tơ vận tốc tức thời 5km/h bên trên quãng đàng sót lại. Tính phỏng lâu năm quãng đàng AB.
 • Một người lên đường xe pháo máy kể từ A cho tới B với véc tơ vận tốc tức thời 30 km/h. Đến B người bại thao tác nhập một giờ rồi trở lại A với véc tơ vận tốc tức thời 24 km/h. hiểu thời hạn tổng số không còn 5 giờ nửa tiếng. Tính quãng đàng AB.
 • Quãng đàng AB lâu năm 45 km. Một người lên đường xe đạp điện kể từ A cho tới B trong vòng thời hạn chắc chắn, bởi đàng khó khăn lên đường nên người lên đường xe đạp điện đã đi được với véc tơ vận tốc tức thời nhỏ hơn véc tơ vận tốc tức thời dự tính 5 km/h và cho tới B muộn rộng lớn dự tính 1h30p. Tìm véc tơ vận tốc tức thời dự tính của xe pháo.
 • Một người lên đường xe đạp điện kể từ A cho tới B cách nhau chừng 24km. Khi lên đường kể từ B quay trở lại A người bại tăng véc tơ vận tốc tức thời thêm thắt 4km/h đối với khi lên đường, nên thời hạn về thấp hơn thời hạn lên đường là nửa tiếng. Tính véc tơ vận tốc tức thời của xe đạp điện Lúc lên đường kể từ A cho tới B.
 • Cho đàng nhập (O, R) và đường thẳng liền mạch d ko qua quýt O hạn chế đàng tròn xoe bên trên nhì điểm A, B. Lấy một điểm M bên trên tia đối của tia BA kẻ nhì tiếp tuyến MC, MD với đàng tròn xoe (C, D là những tiếp điểm). Gọi H là trung điểm của AB.