hàn thỏ đế

    Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm顶级气运,悄悄修炼千年 ) là đái thuyết tiên hiệp, truyền thuyết tu chân, phối hợp hậu cung văn và cẩu lưu, được sáng sủa tác vày người sáng tác Nhậm Ngã Tiếu. Trước đôi mắt đang được đăng nhiều kỳ, 185 vạn chữ, 905 chương, hero chủ yếu gọi là Hàn Tuyệt.

Sơ lược Đỉnh Cấp Khí Vận, Lặng Lẽ Tu Luyện Ngàn Năm

Bạn đang xem: hàn thỏ đế

Giới thiệu vắn tắt

Chuyển thế tiếp cận tu tiên trái đất, Hàn Tuyệt vạc hiện tại bản thân đem theo đòi trò nghịch tặc tính chất, vậy mà rất có thể ụp xúc xắc thay đổi linh căn tư hóa học nằm trong Tiên Thiên khí vận.

Kết trái khoáy là, hắn ném ra mươi 1 năm lúc lắc Tiên Thiên khí vận.

[ Tuyệt thế vô song: Tiên tư, mị lực đỉnh cấp cho ]

[ Thiên mệnh lần si: Kiếm đạo tư hóa học đỉnh cấp cho, lần đạo ngộ tính đỉnh cấp cho ]

[ Thân pháp tuyệt trần: Thân pháp tư hóa học đỉnh cấp cho ]

[ Tiên Đế hậu duệ: Thu hoạch được một cỗ tuyệt thế tu tiên công pháp, một ngàn khối thượng phẩm linh thạch ]

Hàn Tuyệt vì thế trường thọ, ra quyết định lặng lẽ tu luyện, ko rời khỏi lừng danh.

Ngàn năm tiếp theo, Tu Chân giới một đời đổi một đời.

Làm tiên giới thanh lý trần gian khi, Hàn Tuyệt ko thể ko rời khỏi tay.

Hắn thời điểm hiện tại mới mẻ vạc hiện tại, tựa như Tiên Thần cũng bất vượt lên như vậy.

Nhân vật tương quan

【 Tính danh: Hàn tuyệt 】

【 Chủng tộc: Phàm nhân 】

Xem thêm: truyện ngôn tình sủng ngọt

【 Tu vi: Trúc cơ cảnh thân phụ tầng 】

【 Công pháp: Lục Đạo Luân Hồi công 】

【 Pháp thuật: Tuyệt chỉ thần lần 】

【 Thần thông: Không 】

【 Pháp khí: Không 】

【 Linh căn tư chất: Lục đạo linh thể, chứa đựng đỉnh cấp cho dông tố, lửa, nước, thổ, mộc, Lôi Linh cây, tăng thêm chắc chắn khí vận 】

【 Tiên thiên khí vận như sau 】

【 Tuyệt thế vô song: Tiên tư, mị lực đỉnh cấp cho 】

【 Thiên mệnh lần si: Kiếm đạo tư hóa học đỉnh cấp cho, lần đạo ngộ tính đỉnh cấp cho 】

【 Thân pháp tuyệt trần: Thân pháp tư hóa học đỉnh cấp cho 】

【 Tiên Đế hậu duệ: Thu hoạch được một cỗ tuyệt thế tu tiên công pháp, một ngàn khối thượng phẩm linh thạch 】

Xem thêm: với gia tài bạc triệu tôi cầm kịch bản đoản mệnh

Hệ thống tu hành

Luyện Khí cảnh, Trúc Cơ cảnh, Kim Đan cảnh, Nguyên Anh cảnh, Hóa Thần cảnh, Dung Hư cảnh, Hợp Thể cảnh, Độ Kiếp cảnh, Đại Thừa cảnh, Tán Tiên, Địa Tiên, Thiên Tiên, Chân Tiên, Huyền Tiên, Kim Tiên, Tiên Đế, Thần Nguyên, Đại La Kim Tiên, Chuẩn Thánh, Thánh Nhân

Thánh Nhân phân tách làm: Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên, Tự Tại Hỗn Nguyên cảnh, Đại Đạo Hỗn Nguyên cảnh, Đại Đạo Chí Thượng cảnh, Sáng Tạo đạo fake.

Nguồn: TIÊN HIỀN THƯ VIỆN