hàm mod trong excel 2010

Excel mang lại Microsoft 365 Excel mang lại Microsoft 365 giành cho máy Mac Excel mang lại web Excel 2021 Excel 2021 mang lại Mac Excel 2019 Excel 2019 mang lại Mac Excel 2016 Excel năm 2016 mang lại Mac Excel 2013 Excel 2010 Excel 2007 Excel for Mac 2011 Excel Starter 2010 Xem thêm thắt...Ẩn bớt

Bạn đang xem: hàm mod trong excel 2010

Bài ghi chép này tế bào miêu tả cú pháp công thức và cách dùng hàm MOD nhập Microsoft Excel.

Mô tả

Trả về số dư sau thời điểm phân tách một số mang lại ước số. Kết quả có cùng dấu với ước số.

Cú pháp

MOD(number, divisor)

Cú pháp hàm MOD đem những đối số sau đây:

  • Number    Bắt buộc. Số mà người mua muốn tìm số dư.

  • Divisor    Bắt buộc. Số mà người mua muốn phân tách số mang lại nó.

Chú thích

  • Nếu ước số là 0, thì hàm MOD trả về giá trị lỗi #DIV/0! .

  • Hàm MOD có thể được biểu đạt bằng các số hạng của hàm INT:

MOD(n, d) = n - d*INT(n/d)

Ví dụ

Sao chép tài liệu ví dụ nhập bảng tại đây và dán nhập dù A1 của một bảng tính Excel mới mẻ. Để công thức hiển thị thành quả, nên chọn bọn chúng, nhấn F2 và tiếp sau đó nhấn Enter. Nếu cần thiết, bạn cũng có thể kiểm soát và điều chỉnh độ rộng lớn cột nhằm coi toàn bộ tài liệu.

Công thức

Mô miêu tả

Kết quả

=MOD(3, 2)

Xem thêm: thien quan tu phuc

Số dư của 3/2

1

=MOD(-3, 2)

Số dư của -3/2. Dấu sẽ như thể như vết của số phân tách

1

=MOD(3, -2)

Số dư của 3/-2. Dấu tương tự với vết của số phân tách

-1

=MOD(-3, -2)

Số dư của -3/-2. Dấu tương tự với vết của số chia

-1

Bạn cần thiết thêm thắt trợ giúp?

Bạn mong muốn coi những tùy lựa chọn khác?

Khám đập phá những quyền lợi của gói ĐK, nhìn qua những khóa huấn luyện và đào tạo, thăm dò hiểu cơ hội bảo mật thông tin trang bị của người sử dụng và không những thế nữa.

Cộng đồng khiến cho bạn bịa và vấn đáp những thắc mắc, cung ứng phản hồi và lắng tai chủ ý kể từ những Chuyên Viên đem kỹ năng đa dạng và phong phú.

Xem thêm: trò chơi nguy hiểm tổng tài tội ác tày trời

Tác giả

Bình luận