HAI THÙNG CÓ 58 LÍT DẦU

     
bài bác 1: nhì thùng có 58 lít dầu, nếu cấp dưỡng thùng trước tiên 5 lít thì thùng trước tiên có số dầu hèn thùng trang bị hai 2 lần. Hỏi từng thùng có bao nhiêu lít

Bài 1: hai thùng bao gồm 58 lít dầu, nếu sản xuất thùng đầu tiên 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng vật dụng hai 2 lần. Hỏi từng thùng bao gồm bao nhiêu lít

Bài 1: hai thùng có 58 lít dầu, nếu phân phối thùng trước tiên 5 lít thì thùng trước tiên có số dầu hèn thùng sản phẩm hai 2 lần. Hỏi từng thùng gồm bao nhiêu lít


Hỏi:

Bài 1: hai thùng gồm 58 lít dầu, nếu sản xuất thùng thứ nhất 5 lít thì thùng đầu tiên có số dầu yếu thùng thứ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng gồm bao nhiêu lít

Bài 1: nhì thùng có 58 lít dầu, nếu phân phối thùng thứ nhất 5 lít thì thùng thứ nhất có số dầu yếu thùng đồ vật hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng gồm bao nhiêu lít dầu.Bài 2. Ngày thứ nhất bán được 2358kg gạo, ngày máy hai bán được gấp 3 lần ngày máy nhất. Cà hai ngày bán được số gạo là bao nhiêu?


Đáp án:

Bài 1 :

bài giải:

Nếu sản xuất thùng đầu tiên 5 lít dầu thì nhì thùng có toàn bộ là :

58 + 5 = 63 (lít dầu)

Thùng đầu tiên thêm vào 5 lít dầu thì được:

63 : 3 = 21 ( l dầu )

Số lít dầu của thùng trước tiên là:

21 – 5 = 16 ( l )

Số lít dầu của thùng vật dụng hai là:

58 – 16 = 42 ( l )

Đáp số: Thùng đầu tiên : 16 lít dầu

Thùng sản phẩm hai : 42 lít dầu.

Bạn đang xem: Hai thùng có 58 lít dầu

Bài 2 :

Bài giải :

Số gạo bán được trong ngày sản phẩm hai là :

2358 x 3 = 7074 ( kg )

Số gạo bán được trong cả nhì ngày là là :

2358 + 7074 = 9432 ( kg )

Đáp số : 9432 kg gạo .


phuongthao:

Đáp án:

Bài 1 :

Bài giải:

Nếu cung cấp thùng thứ nhất 5 lít dầu thì nhị thùng có tất cả là :

58 + 5 = 63 (lít dầu)

Thùng trước tiên thêm vào 5 lít dầu thì được:

63 : 3 = 21 ( l dầu )

Số lít dầu của thùng đầu tiên là:

21 – 5 = 16 ( l )

Số lít dầu của thùng máy hai là:

58 – 16 = 42 ( l )

Đáp số: Thùng đầu tiên : 16 lít dầu

Thùng sản phẩm hai : 42 lít dầu.

Xem thêm: Nếu Hai Đường Thẳng Và Cắt Nhau Tại Một Điểm Trên Trục Hoành Thì Hoành Độ Giao Điểm Đó Là

Bài 2 :

Bài giải :

Số gạo bán tốt trong ngày vật dụng hai là :

2358 x 3 = 7074 ( kilogam )

Số gạo bán được trong cả nhị ngày tà tà :

2358 + 7074 = 9432 ( kilogam )

Đáp số : 9432 kilogam gạo .


phuongthao:

Đáp án:

Bài 1 :

Bài giải:

Nếu cung ứng thùng đầu tiên 5 lít dầu thì nhì thùng có tất cả là :

58 + 5 = 63 (lít dầu)

Thùng trước tiên thêm vào 5 lít dầu thì được:

63 : 3 = 21 ( l dầu )

Số lít dầu của thùng trước tiên là:

21 – 5 = 16 ( l )

Số lít dầu của thùng sản phẩm hai là:

58 – 16 = 42 ( l )

Đáp số: Thùng thứ nhất : 16 lít dầu

Thùng trang bị hai : 42 lít dầu.

Xem thêm: Chuột Máy Tính Có Mấy Bộ Phận? Chức Năng Các Bộ Phận Của Chuột Máy Tính

Bài 2 :

Bài giải :

Số gạo bán tốt trong ngày lắp thêm hai là :

2358 x 3 = 7074 ( kilogam )

Số gạo bán tốt trong cả hai ngày là là :

2358 + 7074 = 9432 ( kg )

Đáp số : 9432 kg gạo .


Bài 1: nhì thùng có 58 lít dầu, nếu cung cấp thùng thứ nhất 5 lít thì thùng trước tiên có số dầu yếu thùng sản phẩm công nghệ hai 2 lần. Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu lít


hai thùng dầu chứa 40 lít dầu Nếu lấy 5 lít dầu ngơi nghỉ thùng trước tiên đổ vào thùng đồ vật hai thì số dầu ở hai thùng đều bằng nhau Hỏi mỗi thùng tất cả bao nhiêu lít


nhì thung tất cả 58l dầu nếu phân phối thùng trước tiên 5l thì thùng thứ nhất có số dầu kém thùng thứ hai 2 lần Hỏi mỗi thùng có bao nhiêu ldâu


nhì thung có 58l dầu nếu cấp dưỡng thùng đầu tiên 5l thì thùng đầu tiên có số dầu kém thùng sản phẩm công nghệ hai gấp đôi Hỏi mỗi thùng gồm bao nhiêu ldâu


gồm hai thùng dầu. Thùng thứ nhất đựng nhiều hơn thùng máy hai 8 lít dầu, thùng thứ nhất chứa 33 lít dầu. Hỏi thùng trang bị hai chứa từng nào lít dầu?


tất cả hai thùng dầu. Thùng trang bị nhất đựng nhiều hơn thùng trang bị hai 8 lít dầu, thùng trước tiên chứa 33 lít dầu. Hỏi thùng sản phẩm công nghệ hai chứa bao nhiêu lít dầu?


nhì thùng đựng 275 lít dầu. Ví như rót từ bỏ thùng sản phẩm công nghệ nhứ độc nhất vô nhị sang thùng thứ hai 33 lít dầu thì thùng thứ hai rộng thùng trước tiên 15 lít. Hỏi từng thùng thời điểm


hai thùng đựng 275 lít dầu. Ví như rót tự thùng đồ vật nhứ duy nhất sang thùng thứ hai 33 lít dầu thì thùng sản phẩm công nghệ hai rộng thùng đầu tiên 15 lít. Hỏi mỗi thùng dịp


gồm hai thùng dầu . Thùng đầu tiên đổ 29 lít dầu sang đồ vật hai thì nhị thùng dầu có 130 lí dầu hoi thùng 1 có bao nhiêu lít đàu hỏi thùng hai gồm bao n


Có cha thùng dầu, thùng đầu tiên chứa 16 lít , thùng lắp thêm hai chứa gấp 3 lần thùng trước tiên ,thùng thiết bị 3 không kém thùng lắp thêm hai gấp đôi . Hỏi thùng trang bị 3


aqv.edu.vn
aqv.edu.vn là trong số những website bài bản chuyên hệ thống kiến thức, chia sẻ lại bạn đọc những thông tin hottrend vào nước với quốc tế.
Hệ thống aqv.edu.vn cập nhật liên tục mặt hàng giờ
Góc khách hàng
Chứng nhận
DMCA.com Protection Status
Đăng ký kết nhận thông tin khuyến mãi
Nhập e-mail để có thời cơ giảm một nửa cho chuyến đi tiếp theo của Quý khách