hai phân thức a/b và c/d bằng nhau khi nào

Câu hỏi:

14/05/2021 891

Bạn đang xem: hai phân thức a/b và c/d bằng nhau khi nào

C. A. D = B. C

Đáp án chủ yếu xác

Trả lời:

verified

Giải bởi vì Vietjack

Với nhị phân thức AB và CD, tao thưa AB=CD nếu như A.D = B.C.

Đáp án nên cần chọn là: C

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Với ĐK này của x thì phân thức x-1x-2 có nghĩa?

A. x ≤ 2

B. x ≠ 1

C. x = 2

D. x ≠ 2

Câu 2:

Chọn đáp án đúng?

A. XY=-XY

B. XY=-X-Y

C. XY=X-Y

D. Cả phụ thân đáp án bên trên đều đúng

Câu 3:

Để phân thức x-1x+1x-3 có nghĩa thì x thỏa mãn nhu cầu ĐK nào?

A. x ≠ -1 và x ≠ -3

B. x = 3

Xem thêm: cách gấp chim hạc

C. x ≠ -1 và x ≠ 3

D. x ≠ -1

Câu 4:

Với ĐK này của x thì phân thức -36x+24 có nghĩa?

A. x ≠ -4

B. x ≠ 3

C. x ≠ 4

D. x ≠ 2

Câu 5:

Chọn câu sai. Với nhiều thức B ≠ 0 tao có?

A. AB=A.MB.M (với M không giống nhiều thức 0)

B. AB=A:NB:N (với N là 1 trong nhân tử cộng đồng, N không giống nhiều thức 0)

C. AB=-A-B

D. AB=A+MB+M (với M không giống nhiều thức 0)

Câu 6:

Phân thức AB xác quyết định khi?

A. B ≠ 0

B. B ≥ 0

C. B ≤ 0

D. A = 0

TÀI LIỆU VIP VIETJACK