gọi x1 x2 là 2 nghiệm của phương trình

Bạn đang xem: gọi x1 x2 là 2 nghiệm của phương trình

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Ta đem a=1;c=22.  a.c<0  nên phương trình luôn luôn đem nhị nghiệm phân biệt.

Theo Vi-et có:S=x1+x2=ba=1P=x1x2=ca=2+2

A=1x1+1x2=x2+x1x1x2=12+2.

B=x12+x22=x1+x22x1x2=12+2=32.

C=x1x2=x1x22=x1+x224x1x2.

=142+2=942=22222+1=2212=221.

D=x13+x23=x1+x233x1x2x1+x2=1+32+2=7+32

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Xem thêm: hình có một trục đối xứng là

Gọi  x1,x2 là nhị nghiệm của phương trình: 3x2+5x6=0 . Không giải phương trình, tính các giá trị của các biểu thức sau:

A=3x12x23x22x1.           B=x2x11+x1x21 .

C=x1x2 .                                 D=x1+2x1+x2+2x2

Câu 2:

Gọi x1,x2 là nhị nghiệm của phương trình: x23x7=0. Không giải phương trình
a) Tính các giá trị của các biểu thức sau:
A=1x11+1x21. B=x12+x22.
C=x1x2.D=x13+x23 .
E=x14+x24F=3x1+x23x2+x1 .

Câu 3:

 Gọi x1,x2  là nhị nghiệm của phương trình: 3x2+5x6=0  . Không giải phương trình hãy lập phương trình bậc nhị ẩn  có nhị nghiệm y1 y2   thỏa mãn: y1=2x1x2  và y2=2x2x1

Câu 4:

Gọi x1,x2  là nhị nghiệm của phương trình: 2x23x1=0. Không giải phương trình hãy lập phương trình bậc nhị ẩn  có nhị nghiệm y1 y2   thỏa mãn:

b, y1=x12x2y2=x22x1

Câu 5:

b) Lập phương trình bậc nhị có nhị nghiệm là  1x11 và 1x21 .

Câu 6:

Gọi x1,x2  là nhị nghiệm của phương trình:2x23x1=0 . Không giải phương trình hãy lập phương trình bậc nhị ẩn  có nhị nghiệm y1 y2   thỏa mãn:

a, y1=x1+2y2=x2+2

TÀI LIỆU VIP VIETJACK