Tiếng anh 9

     

Để mua trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K nhằm tải giới hạn max kho tư liệu trên web cùng drive, vui lòng contact contact CLB_HSG_Hà Nội.Giáo án giờ anh 9 sách mới

Xem trọn bộ: 1. Tuyển chọn tập HSG tiếng anh 6,7,8,9,10,11,12 hay và khó

2. Giáo án Anh văn 6,7,8,9,10,11,12 chuyên đề,CV5512, PTNL

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Môn: giờ Anh lớp 9

Tổng số tiết trong năm học: 35 tuần x 3 huyết = 105 tiết

Số ngày tiết thực dạy: 7 tiết/ bài xích x 12 bài = 84 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 03 tiết/ tuần = 54 tiết
Bạn đang xem: Tiếng anh 9

Giáo án giờ anh 9 sách new
*
Để thiết lập trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải giới hạn max kho tài liệu trên web và drive, vui lòng contact liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.

Giáo án tiếng anh 9 sách mới

Xem trọn bộ: 1. Tuyển chọn tập HSG tiếng anh 6,7,8,9,10,11,12 hay với khó

2. Giáo án Anh văn 6,7,8,9,10,11,12 chuyên đề,CV5512, PTNL

PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Môn: tiếng Anh lớp 9

Tổng số tiết trong năm học: 35 tuần x 3 máu = 105 tiết

Số tiết thực dạy: 7 tiết/ bài x 12 bài xích = 84 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 03 tiết/ tuần = 54 tiết


5 5 2

5 - Rất hữu dụng 2


4 - giỏi 0


3 - mức độ vừa phải 0


2 - Tạm gật đầu đồng ý 0


1 - Không bổ ích 0


Mô tả


PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH GIẢNG DẠY

Môn: giờ Anh lớp 9

Tổng số tiết những năm học: 35 tuần x 3 huyết = 105 tiết

Số ngày tiết thực dạy:

7 tiết/ bài bác x 12 bài xích = 84 tiết

Học kỳ I: 18 tuần x 03 tiết/ tuần = 54 tiết

Tuần

Tiết

PPC

T

Tên bài/ Unit

Nội dung đưa ra tiết

Tuần 1

1

2

3

UNIT 1

UNIT 1

Hướng dẫn học/ kiểm tra

Getting started

A closer look 1

Tuần 2

4

5

6

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 1

A closer look 2

Communication

Skills 1

Tuần 3

7

8

9

UNIT 1

UNIT 1

UNIT 2

Skills 2

Looking back và project

Getting started

Tuần 4

10

11

12

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

A closer look 1

A closer look 2

Communication

Tuần 5

13

14

15

UNIT 2

UNIT 2

UNIT 2

Skills 1

Skills 2

Looking back và project

Tuần 6

16

17

18

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

Getting started

A closer look 1

A closer look 2

Tuần 7

19

20

21

UNIT 3

UNIT 3

UNIT 3

Communication

Skills 1

Skills 2

Tuần 8

22

23

UNIT 3

Looking back & project

Review 1

e-mail Facebook Telegram Twitter

Tài liệu cùng hạng mục Anh Văn


Giáo án giờ anh 12 học kì 2

Để cài đặt trọn cỗ chỉ với 50k hoặc 250K để tải giới hạn max kho tư liệu trên webvà drive, vui lòng tương tác Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Xin chia sẻ với thầy cô: Giáoán giờ anh 12 học kì 2


chăm đề giờ anh 9

Để thiết lập trọn bộ chỉ cùng với 50k hoặc 250K để tải giới hạn max kho tài liệu trên webvà drive, vui lòng tương tác Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong nội dung bài viết này xin giớithiệuChuyên đề tiếng anh 9 giúp những em ôn luyện với thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, bên cạnh đó đề thi cũng là tài liệu xuất sắc giúp các thầy cô tìm hiểu thêm trongquá trình dạy. Hãy cài ngayChuyên đề tiếng anh 9.CLB HSG hà thành nơi luôn luôn cậpnhật các kiến thức new nhất. Chúc các bạn thành công!!


chăm đề giờ đồng hồ anh 8

Để cài trọn bộ chỉ cùng với 50k hoặc 250K nhằm tải không giới hạn kho tư liệu trên webvà drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giớithiệuChuyên đề tiếng anh 8 giúp những em ôn luyện cùng thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu xuất sắc giúp những thầy cô tìm hiểu thêm trongquá trình dạy. Hãy tải ngayChuyên đề giờ đồng hồ anh 8.CLB HSG hà nội thủ đô nơi luôn cậpnhật các kiến thức bắt đầu nhất. Chúc các bạn thành công!!


chăm đề giờ anh 7

Để tải trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tư liệu trên webvà drive, vui lòng contact Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giớithiệuChuyên đề giờ anh 7 giúp các em ôn luyện cùng thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, mặt khác đề thi cũng là tài liệu giỏi giúp các thầy cô tham khảo trongquá trình dạy. Hãy thiết lập ngayChuyên đề giờ đồng hồ anh 7.CLB HSG thủ đô nơi luôn cậpnhật những kiến thức mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


siêng đề giờ đồng hồ anh 5

Để tải trọn bộ chỉ cùng với 50k hoặc 250K để tải giới hạn max kho tài liệu trên webvà drive, vui lòng contact Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giớithiệuChuyên đề giờ anh 5 giúp các em ôn luyện cùng thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, đôi khi đề thi cũng chính là tài liệu tốt giúp các thầy cô xem thêm trongquá trình dạy. Hãy tải ngayChuyên đề giờ đồng hồ anh 5.CLB HSG thủ đô hà nội nơi luôn luôn cậpnhật các kiến thức new nhất. Chúc chúng ta thành công!!


siêng đề giờ đồng hồ anh 4

Để download trọn bộ chỉ cùng với 50k hoặc 250K để tải giới hạn max kho tài liệu trên webvà drive, vui lòng contact Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong nội dung bài viết này xin giớithiệuChuyên đề tiếng anh 4 giúp các em ôn luyện và thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, bên cạnh đó đề thi cũng chính là tài liệu xuất sắc giúp các thầy cô xem thêm trongquá trình dạy. Hãy download ngayChuyên đề giờ anh 4.CLB HSG tp. Hà nội nơi luôn luôn cậpnhật các kiến thức bắt đầu nhất. Chúc các bạn thành công!!


siêng đề tiếng anh 6

Để mua trọn cỗ chỉ cùng với 50k hoặc 250K nhằm tải không giới hạn kho tư liệu trên webvà drive, vui lòng contact Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giớithiệuChuyên đề giờ đồng hồ anh 6 giúp các em ôn luyện và thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, mặt khác đề thi cũng chính là tài liệu giỏi giúp những thầy cô tham khảo trongquá trình dạy. Hãy download ngayChuyên đề giờ đồng hồ anh 6.CLB HSG hà nội nơi luôn luôn cậpnhật các kiến thức new nhất. Chúc các bạn thành công!!


siêng đề giờ đồng hồ anh 3

Để sở hữu trọn cỗ chỉ cùng với 50k hoặc 250K nhằm tải không giới hạn kho tài liệu trên webvà drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong nội dung bài viết này xin giớithiệuChuyên đề giờ anh 3 giúp các em ôn luyện cùng thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, đồng thời đề thi cũng là tài liệu giỏi giúp các thầy cô xem thêm trongquá trình dạy. Hãy download ngayChuyên đề giờ anh 3.CLB HSG thành phố hà nội nơi luôn cậpnhật những kiến thức new nhất. Chúc các bạn thành công!!


chuyên đề tiếng anh 25

Để tải trọn cỗ chỉ cùng với 50k hoặc 250K nhằm tải không giới hạn kho tư liệu trên webvà drive, vui lòng tương tác Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong nội dung bài viết này xin giớithiệuChuyên đề tiếng anh 25 giúp các em ôn luyện với thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, đồng thời đề thi cũng chính là tài liệu xuất sắc giúp các thầy cô tham khảo trongquá trình dạy. Hãy mua ngayChuyên đề tiếng anh 25.CLB HSG thủ đô hà nội nơi luôn luôn cậpnhật những kiến thức bắt đầu nhất. Chúc chúng ta thành công!!


chăm đề giờ đồng hồ anh 23

Để thiết lập trọn bộ chỉ cùng với 50k hoặc 250K nhằm tải không giới hạn kho tài liệu trên webvà drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong nội dung bài viết này xin giớithiệuChuyên đề tiếng anh 23 giúp các em ôn luyện và thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, bên cạnh đó đề thi cũng chính là tài liệu tốt giúp các thầy cô tìm hiểu thêm trongquá trình dạy. Hãy mua ngayChuyên đề giờ anh 23.CLB HSG hà nội thủ đô nơi luôn luôn cậpnhật các kiến thức bắt đầu nhất. Chúc chúng ta thành công!!


chăm đề tiếng anh 24

Để thiết lập trọn bộ chỉ với 50k hoặc 250K nhằm tải giới hạn max kho tư liệu trên webvà drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong nội dung bài viết này xin giớithiệuChuyên đề giờ anh 24 giúp các em ôn luyện và thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, đồng thời đề thi cũng chính là tài liệu xuất sắc giúp các thầy cô xem thêm trongquá trình dạy. Hãy tải ngayChuyên đề tiếng anh 24.CLB HSG thành phố hà nội nơi luôn luôn cậpnhật các kiến thức bắt đầu nhất. Chúc các bạn thành công!!


siêng đề giờ đồng hồ anh 22

Để cài trọn cỗ chỉ với 50k hoặc 250K nhằm tải không giới hạn kho tài liệu trên webvà drive, vui lòng contact Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong nội dung bài viết này xin giớithiệuChuyên đề tiếng anh 22 giúp các em ôn luyện với thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, đôi khi đề thi cũng chính là tài liệu xuất sắc giúp những thầy cô xem thêm trongquá trình dạy. Hãy cài đặt ngayChuyên đề giờ anh 22.CLB HSG thủ đô hà nội nơi luôn luôn cậpnhật những kiến thức mới nhất. Chúc các bạn thành công!!


siêng đề giờ đồng hồ anh 21

Để thiết lập trọn bộ chỉ cùng với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên webvà drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong nội dung bài viết này xin giớithiệuChuyên đề tiếng anh 21 giúp các em ôn luyện và thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, mặt khác đề thi cũng là tài liệu tốt giúp các thầy cô tham khảo trongquá trình dạy. Hãy cài ngayChuyên đề tiếng anh 21.CLB HSG tp. Hà nội nơi luôn luôn cậpnhật các kiến thức bắt đầu nhất. Chúc chúng ta thành công!!


chăm đề tiếng anh trăng tròn

Để cài trọn cỗ chỉ cùng với 50k hoặc 250K để tải giới hạn max kho tài liệu trên webvà drive, vui lòng contact Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giớithiệuChuyên đề giờ đồng hồ anh đôi mươi giúp các em ôn luyện cùng thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, đôi khi đề thi cũng chính là tài liệu giỏi giúp các thầy cô tìm hiểu thêm trongquá trình dạy. Hãy cài đặt ngayChuyên đề tiếng anh 20.CLB HSG thủ đô hà nội nơi luôn luôn cậpnhật các kiến thức new nhất. Chúc chúng ta thành công!!


chuyên đề tiếng anh 2

Để cài đặt trọn cỗ chỉ cùng với 50k hoặc 250K nhằm tải không giới hạn kho tài liệu trên webvà drive, vui lòng contact Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong nội dung bài viết này xin giớithiệuChuyên đề giờ đồng hồ anh 2 giúp các em ôn luyện và thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, bên cạnh đó đề thi cũng là tài liệu giỏi giúp các thầy cô tham khảo trongquá trình dạy. Hãy tải ngayChuyên đề giờ anh 2.CLB HSG hà thành nơi luôn cậpnhật những kiến thức bắt đầu nhất. Chúc chúng ta thành công!!


chuyên đề giờ anh 19

Để cài trọn bộ chỉ cùng với 50k hoặc 250K nhằm tải không giới hạn kho tài liệu trên webvà drive, vui lòng contact Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giớithiệuChuyên đề giờ anh 19 giúp các em ôn luyện với thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, bên cạnh đó đề thi cũng là tài liệu xuất sắc giúp những thầy cô tìm hiểu thêm trongquá trình dạy. Hãy cài ngayChuyên đề giờ đồng hồ anh 19.CLB HSG hà nội thủ đô nơi luôn cậpnhật các kiến thức new nhất. Chúc chúng ta thành công!!


chuyên đề tiếng anh 18

Để download trọn cỗ chỉ với 50k hoặc 250K nhằm tải không giới hạn kho tài liệu trên webvà drive, vui lòng liên hệ Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong nội dung bài viết này xin giớithiệuChuyên đề giờ anh 18 giúp những em ôn luyện với thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, mặt khác đề thi cũng là tài liệu tốt giúp những thầy cô tham khảo trongquá trình dạy. Hãy download ngayChuyên đề tiếng anh 18.CLB HSG thủ đô hà nội nơi luôn luôn cậpnhật các kiến thức new nhất. Chúc chúng ta thành công!!


chăm đề tiếng anh 17

Để tải trọn bộ chỉ cùng với 50k hoặc 250K nhằm tải giới hạn max kho tài liệu trên webvà drive, vui lòng tương tác Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong nội dung bài viết này xin giớithiệuChuyên đề tiếng anh 17 giúp các em ôn luyện và thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, bên cạnh đó đề thi cũng chính là tài liệu xuất sắc giúp các thầy cô xem thêm trongquá trình dạy. Hãy thiết lập ngayChuyên đề giờ anh 17.CLB HSG thành phố hà nội nơi luôn cậpnhật các kiến thức new nhất. Chúc chúng ta thành công!!


chăm đề tiếng anh 16

Để sở hữu trọn cỗ chỉ với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tư liệu trên webvà drive, vui lòng tương tác Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giớithiệuChuyên đề tiếng anh 16 giúp các em ôn luyện và thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, bên cạnh đó đề thi cũng chính là tài liệu giỏi giúp những thầy cô xem thêm trongquá trình dạy. Hãy cài ngayChuyên đề giờ đồng hồ anh 16.CLB HSG thủ đô nơi luôn cậpnhật những kiến thức mới nhất. Chúc chúng ta thành công!!


siêng đề giờ đồng hồ anh 15

Để download trọn cỗ chỉ cùng với 50k hoặc 250K để tải không giới hạn kho tài liệu trên webvà drive, vui lòng contact Liên hệ CLB_HSG_Hà Nội.Trong bài viết này xin giớithiệuChuyên đề giờ anh 15 giúp những em ôn luyện và thi HSG môn AnhVăn đạt kếtquả cao, bên cạnh đó đề thi cũng là tài liệu xuất sắc giúp những thầy cô tham khảo trongquá trình dạy. Hãy tải ngayChuyên đề tiếng anh 15.CLB HSG hà nội thủ đô nơi luôn cậpnhật các kiến thức new nhất. Chúc chúng ta thành công!!


Tài liệu mới download


Từ khóa được quan tâm


Danh mục tài liệu


Giáo án
Đề Thi - kiểm tra
tư liệu
Đề thi
Thi giỏi nghiệp trung học phổ thông
Tài liệu, giáo án điện tử - aqv.edu.vn

×

Đăng cam kết theo giõi các thể loại yêu thích


Hãy chọn mọi thể nhiều loại mà bạn yêu thích, các bạn sẽ nhận được e-mail thông báo khi có tài năng liệu new được đăng tải.
Giáo án
Đề Thi - Kiểm tra
trò chơi trợ giảng
Ngữ Văn
Toán Học
Anh Văn
Tài liệu
Tin học
Đề Ngữ Văn
Đề Anh văn
tài liệu Anh văn
tư liệu Văn
Đề Toán
tài liệu Toán
GDCD
Đề thi
Đề thi vào lớp 10
Đề thi thpt quốc gia
Văn phiên bản pháp luật
Biểu mẫu
dịp nghỉ lễ hội tết
Thi giỏi nghiệp THPT
Sinh Học
Đề sinh học
Công nghệ
Đề thi học sinh giỏi
Lớp 12
Ngữ văn 12
Văn chủng loại 12
Địa lý 12
Sinh học 12
lịch sử hào hùng 12
giờ đồng hồ Anh 12
chất hóa học 12
Trắc nghiệm lịch sử vẻ vang 12
Toán lớp 12
công nghệ 12
trang bị lý 12
Trắc nghiệm tiếng Anh 12
Lớp 11
giờ Anh 11 cũ
giờ đồng hồ Anh 11 mới
Ngữ văn 11
Toán lớp 11
Văn chủng loại 11
Địa lí 11
hóa học 11
Sinh học tập 11
lịch sử 11
Trắc nghiệm lịch sử 11
Lớp 10
Địa lí 10
Ngữ văn 10
Toán lớp 10
lịch sử hào hùng 10
giờ Anh 10
chất hóa học 10
Tin học 10
Lớp 9
Ngữ văn 9
Văn mẫu lớp 9
Địa lí 9
giờ đồng hồ Anh 9 mới
đồ dùng lý 9


Xem thêm: Giải Bài Tập Tiếng Anh 9 Unit 1 Communication, Hướng Dẫn Học Tiếng Anh Lớp 9 Unit 1

chất hóa học 9
Toán lớp 9
tiếng Anh 9
Trắc nghiệm giờ đồng hồ Anh 9
Lớp 8
Sinh học tập 8
giờ đồng hồ Anh 8
lịch sử hào hùng 8
Toán lớp 8
Địa lí 8
Ngữ văn 8
vật dụng lý 8
Văn mẫu lớp 8
công nghệ 8
Lớp 7
giờ Anh 7
Toán lớp 7
lịch sử hào hùng 7
Ngữ văn lớp 7
trang bị lý 7
Văn mẫu mã lớp 7
Lớp 6
Ngữ văn lớp 6
Văn chủng loại lớp 6
Toán lớp 6
lịch sử lớp 6
giờ đồng hồ Anh lớp 6
Sinh học 6
Địa lý lớp 6
Trắc nghiệm lịch sử dân tộc lớp 6
Lớp 5
giờ Việt lớp 5
Toán lớp 5
Văn mẫu Lớp 5
giờ Anh lớp 5
Lớp 4
giờ Việt lớp 4
Toán lớp 4
giờ Anh lớp 4
Lớp 3
Toán lớp 3
giờ đồng hồ Việt lớp 3
giờ đồng hồ Anh lớp 3
Lớp 2
giờ đồng hồ việt lớp 2
Lớp 1
giờ việt lớp 1
thông tin tuyển sinh lớp 10
tin tức tuyển sinh Đại học, Cao đẳng
Đề thi vào lớp 6
Đề KSCL
Đề thi học tập kì 2
Đề thi học kì 2 lớp 9
Đề thi học kì 2 lớp 3
Đề thi học tập kì 2 lớp 10
Đề thi học kì 2 lớp 7
Đề thi học tập kì 2 lớp 8
Đề thi học tập kì 2 lớp 1
Đề thi học tập kì 2 lớp 6
Đề thi học kì 2 lớp 4
Đề thi học tập kì 2 lớp 12
Đề thi học tập kì 2 lớp 5
Đề thi học kì 2 lớp 2
Đề thi giữa kì 2
Đề thi giữa kì 2 lớp 6
Đề thi thân kì 2 lớp 5
Đề thi giữa kì 2 lớp 9
Đề thi thân kì 2 lớp 8
Đề thi thân kì 2 lớp 12
Đề thi giữa kì 2 lớp 7
Đề thi giữa kì 2 lớp 10
Đề thi thân kì 2 lớp 3
Đề thi giữa kì 2 lớp 4
Đề thi thân kì 2 lớp 1
Đề thi giữa kì 2 lớp 11
Đề thi học tập kì 1
Đề thi học kì 1 lớp 8
Đề thi học kì 1 lớp 6
Đề thi học tập kì 1 lớp 9
Đề thi học tập kì 1 lớp 12
Đề thi học tập kì 1 lớp 4
Đề thi học tập kì 1 lớp 10
Đề thi học kì 1 lớp 7
Đề thi học kì 1 lớp 5
Đề thi học tập kì 1 lớp 11
Đề thi thân kì 1
Đề thi thân kì 1 lớp 6
Đề thi thân kì 1 lớp 8
Đề thi giữa kì 1 lớp 4
Đề thi giữa kì 1 lớp 7
Đề thi thân kì 1 lớp 5
Đề thi giữa kì 1 lớp 9
Đề thi thân kì 1 lớp 10
Văn mẫu lớp 2
Hóa học
Giáo án PPT
vật lí
định kỳ sử
gợi ý - Quy định
tài liệu Hóa
Đề đồ lí
Địa lí
Âm nhạc
Giáo án tế bào đun
Giáo án STEAM
tư liệu lí
SKKN


Xem thêm: Ancol X C4H10O Có Mạch Phân Nhánh, Ancol X(C4H100) Có Mạch Phân Nhánh

Theo giõi