Giải Tiếng Anh 7 Unit 9 Communication

     

Hướng dẫn soạn, giải bài xích tập giờ đồng hồ Anh lớp 7 Unit 9: Communication trang 31 cụ thể đầy đủ những phần giúp học sinh làm bài bác tập giờ Anh 7 thí điểm thuận lợi hơn.

Bạn đang xem: Giải tiếng anh 7 unit 9 communication


Tiếng Anh lớp 7 Unit 9: Communication trang 31

Video giải giờ đồng hồ Anh 7 Unit 9 Festivals around the world: Communication

1 (trang 31 giờ Anh lớp 7) Look at the animal below. Discuss the following questions with a partner. (Nhìn vào loài vật dưới đây. Bàn bạc các câu hỏi sau với cùng một bạn.)

*

a. What animal is it?

b. Why is it a special animal in some countries?

c. Do you know any festivals where it is important?

Đáp án:

a. A turkey

b. It’s one of the traditional foods of an important festival.

c. Thanksgiving

2 (trang 31 giờ đồng hồ Anh lớp 7) Now listen and kiểm tra your answers. (Bây giờ nghe và kiểm tra câu trả lời của bạn.)

Bài nghe:


Nội dung bài nghe:

Thanksgiving (also called Turkey Day) is a seasonal holiday held annually to lớn give thanks lớn God for successful harvests. In the USA the holiday is celebrated on the fourth Thursday of November. In Canada it is celebrated on the second Monday of October because the harvest there generally ends earlier.

Thanksgiving is traditionally celebrated with a feast among family và friends. Not only adults but children take part in the food preparation. Traditional foods are turkey, stuffing, gravy, sweet potatoes, cornbread, mashed potatoes, & cranberry sauce. After the feast people often do some other activities. Some lượt thích to go for a walk. Some take naps. Others play board or thẻ games together. A lot of people take this opportunity lớn help the less fortunate. They volunteer khổng lồ cook và serve food lớn homeless people, spend time with sick people in hospitals or help a needy family.

Hướng dẫn dịch:

Lễ Tạ Ơn (còn call là Ngày con kê tây) là một trong những kỳ nghỉ theo mùa được tổ chức triển khai hàng năm để tạ ơn Chúa vày đã hoa màu thành công. Tại Hoa Kỳ, kỳ nghỉ được tổ chức vào vật dụng năm tuần thứ tứ của tháng mười một. Trên Canada, nó được tổ chức triển khai vào vật dụng hai tuần thứ 2 của mon mười bởi thu hoạch thường chấm dứt sớm hơn.

Lễ Tạ Ơn được tổ chức theo truyền thống cuội nguồn với một buổi tiệc giữa mái ấm gia đình và bạn bè. Không chỉ người mập mà trẻ em tham gia vào việc sẵn sàng thức ăn.

Thực phẩm truyền thống lịch sử là kê tây, nhân nhồi, nước thịt, khoai lang, bánh ngô, khoai tây nghiền cùng nước sốt việt quất. Sau bữa tiệc, mọi tín đồ thường làm một số vận động khác. Một số thích đi dạo. Một trong những đi ngủ. Những người khác chơi trò chơi trên bàn hoặc chơi bài xích với nhau. Tương đối nhiều người tận dụng cơ hội này để giúp người kém may mắn hơn. Bọn họ tình nguyện nấu ăn và phục vụ thức ăn cho những người vô gia cư, dành thời gian với những người bệnh trong bệnh viện hoặc giúp sức một mái ấm gia đình nghèo.

3 (trang 31 giờ đồng hồ Anh lớp 7) In pairs, write true (T) or false (F) for the following sentences. Then listen again and check. (Làm theo cặp, viết đúng (T) hoặc không nên (F) cho các câu vấn đáp sau. Tiếp nối nghe lại cùng kiểm tra.)

Bài nghe:


1. Thanksgiving is a seasonal festival only held in the USA.

2. It is held on the third Thursday of November.

3. Families & friends gather to lớn have a feast.

4. In many families, only adults prepare the feast.

5. Cornbread is one of the traditional dishes.

6. After the feast, people always stay at trang chủ to play board games.

7. People help those less fortunate at Thanks giving.

Đáp án:

1. F (It’s also held in Canada.)

2. F (It’s celebrated on the fourth Thursday of November và in Canada it’s celebrated on the second Monday of October.)

3. T

4. F (Children also take part in food preparation.)

5. T

6. F (Some people lượt thích to go for a walk or take naps.)

7. T

Hướng dẫn dịch:

1. Dịp lễ Tạ ơn là dịp nghỉ lễ hội theo mùa chỉ ra mắt ở Mỹ.

2. Lễ hội ra mắt vào ngày thứ cha của tuần lắp thêm ba vào tháng 11.

3. Nhũng tín đồ trong gia đình và bằng hữu tập trung lại dự yến tiệc.

4. Ở các gia đình, chỉ có fan lớn sẵn sàng yến tiệc.

5. Bánh ngô là trong những món ăn truyền thống.

Xem thêm: Cách Tính Hàm Số Liên Tục - Hàm Số Liên Tục Và Các Dạng Bài Tập Thường Gặp

6. Sau bữa tiệc, mọi người luôn ớ nhà để chơi những trò đùa bảng.

7. đông đảo người hỗ trợ những người thiếu như ý vào dịp lễ Tạ ơn.

4 (trang 31 giờ Anh lớp 7) Work in pairs. Imagine that one of you is from the USA và the other from Phu Yen, Viet Nam. Ask & answer questions about Thanksgiving & Hoi Mua, a harvẽt festival in Phu Yen. Use the information in this lesson and on page 35. (Làm vấn đề theo cặp. Tưởng tượng rằng một trong những số các bạn đến tự Mỹ cùng một bạn khác tới từ Phú Yên, Việt Nam. Hỏi và vấn đáp câu hói về dịp lễ Tạ ơn cùng Hội Mùa, một lễ hội thu hoạch ở Phú Yên. Sử dụng thông tin trong bài học kinh nghiệm và trang 35.)

Gợi ý:

A: This photo is so beautiful. Where did you take it?

B: I took it at Hoi cài đặt festival in my village. Do you have a festival in your country?

A: Sure. Thanksgiving is an example. When bởi vì you celebrate Hoi Mua? In March. What about Thanksgiving?

A: In November. Why do you celebrate Hoi Mua?

B: We celebrate Hoi sở hữu to thank the Rice God for the crop and to pray for better crops in the future. Families also worship their ancestors & parents on this occasion.

A: Who takes part in Hoi Mua?

B: Everybody in our village does. What about Thanksgiving? Who participates in this celebration?

A: Most American families. What bởi they do in Hoi Mua?

B: They vì lots of activities such as playing drums, dancing, drinking rice wine, etc. There are also some cultural activities such as buffalo races, cultural shows and traditional games. Could you tell me some activities in Thanksgiving?

A: We gather khổng lồ have a feast with turkey. Turkey is the traditional food of Thanksgiving.

B: Wow. I like turkey. Tell me more about...

Hướng dẫn dịch:

A: album này đẹp quá. Cậu chụp nơi đâu thế?

B: Tớ chụp sống Hội Mùa trong làng tớ. Nước cậu có tiệc tùng, lễ hội không?

A: bao gồm chứ. Lễ Tạ ơn chẳng hạn. Các cậu tổ chức triển khai Hội Mùa lúc nào?

B: hồi tháng 3. Nỗ lực còn lễ Tạ ơn?

A: hồi tháng 11. Lý do các cậu tổ chức triển khai Hội Mùa?

B: bọn chúng tớ tổ chức triển khai Hội Mùa để cảm ơn Thần Nông vì đã giúp mùa màng giỏi tươi và nguyện ước cho mùa màng tốt hơn nữa trong tương lai. Các mái ấm gia đình cũng cầu nguyện cho tổ tiên, phụ huynh trong lúc này.

A: Ai tham gia Hội Mùa?

A: Mọi tín đồ trong xóm tớ. Vắt còn ngày lễ Tạ ơn? Ai gia nhập lễ này?

B: Hâu hết các mái ấm gia đình ở Mỹ. Họ làm những gì trong Hội Mùa?

A: có nhiều chuyển động như đùa trống, nhảy múa, uống rượu cần, v,v... Có cả những vận động văn hóa như đua trâu, trình diễn văn hóa truyền thống và các trò nghịch truyền thống. Cậu có thế kể mang lại tớ vài hoạt động trong thời điểm dịp lễ Tạ ơn không?

B: bọn chúng tớ họp phương diện và nạp năng lượng tiệc bao gồm món kê tây. Gà tây là món truyền thống lâu đời của lễ Tạ ơn mà.

A: Chà. Tớ thích con kê tây. Kể đến tớ nghe về ...

Hướng dẫn dịch bài bác đọc trang 35:

HỘI MÙA PHÚ YÊN

Những người dân tộc bản địa thiểu số sinh hoạt vùng Phú Yên tổ chức Hội Mùa vào thời điểm tháng 3 hàng năm. Nó được tổ chức nhằm mục đích cảm ơn Thần Nông về vụ mùa và để nguyện ước cho mùa màng bội thu không chỉ có thế trong tương lai. Các gia dinh cũng thờ cúng tiên sư cha và cầu nguyện cho cha mẹ trong cơ hội này. Những người dân xã tình nguyện quyên góp chi phí và các thứ khác nhằm kỷ niệm tiệc tùng này.

Trong lễ hội, những sư thầy được mời đến để tụng kinh. Mọi bạn chơi trống, ca hát và nhảy múa. Họ cũng uống rượu gạo bằng một ổng tre dài cùng nhỏ. Có một trong những các vận động khác như biểu lộ văn hóa, đua trâu và các trò chơi truyền thống. Không khi hội được cảm giác ở khắp chỗ trong làng mạc làng.

Bài giảng tiếng Anh 7 Unit 9 Festivals around the world: Communication

Unit 9: tự vựng tiếng Anh: Liệt kê các từ vựng phải học vào bài...

Unit 9: Getting Started (trang 26 - 27): Listen and read...

Unit 9: A closer look 1 (trang 28): Can you complete the table below with appropriate verbs...

Unit 9: A closer look 2 (trang 29 - 30): Look at the pictures below. What information would you like...

Unit 9: Skills 1 (trang 32 - 33): La Tomatina Festival in Spain...

Unit 9: Skills 2 (trang 33): Look at the pictures below. What kind of festivals bởi vì you think it is...

Xem thêm: Thế Giới Sau Chiến Tranh Lạnh

Unit 9: Looking back (trang 34): Rearrange the letters lớn make reasons for holding festivals...