giải pháp đấu tranh phòng chống sự lợi dụng vấn đề dân tộc tôn giáo chống phá cách mạng việt nam

Trong toàn cảnh việt nam hội nhập càng ngày càng sâu sắc rộng lớn nhập môi trường xung quanh chống và toàn thị trường quốc tế, là 1 trong những tỉnh biên cương đem sầm uất đồng bào dân tộc bản địa thiểu số và theo gót những tôn giáo; đối với cả thời cơ và thử thách xen kẹt, nhất là việc chống đập tàn khốc của những gia thế cừu địch, tận dụng những yếu tố về “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” với mọi sơ hở, yếu hèn tầm thường nhập quản lý và vận hành, điều hành và quản lý của tổ chức chính quyền những cung cấp, vì thế, nên dữ thế chủ động phòng tránh, dự đoán đúng chuẩn tình hình nhằm sớm triệt chi những yếu tố bất lợi rất có thể tạo nên rơi rụng ổn định toan chủ yếu trị - xã hội.

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối phù hợp với Ban Dân vận, Sở Nội vụ và Công an tỉnh Kon Tum tổ chức triển khai hội nghị hướng dẫn công tác làm việc tuyên truyền, chuyển động và đấu giành xóa sổ “tà đạo Hà Mòn” năm 2011.
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phối phù hợp với Ban Dân vận, Sở Nội vụ và Công an tỉnh Kon Tum tổ chức triển khai hội nghị hướng dẫn công tác làm việc tuyên truyền, chuyển động và đấu giành xóa sổ “tà đạo Hà Mòn” năm 2011.

Kon Tum là tỉnh miền núi, biên cương, ở Bắc Tây Nguyên, được xây dựng lại nhập mon 8-1991; phía Bắc giáp tỉnh Quảng Nam, phía Nam giáp tỉnh Gia Lai, phía Đông giáp tỉnh Tỉnh Quảng Ngãi, phía Tây giáp những tỉnh Attapư, Sê Kông (nước Cộng hòa Dân mái ấm Nhân dân Lào) và tỉnh Rattanakiri (Vương quốc Campuchia), đem đường biên giới giới nhiều năm 292,522 km (giáp Lào 154,222 km, giáp Campuchia 138,3km); diện tích bất ngờ là 9.690,46 km2, lúc lắc khoảng tầm 17,6% diện tích S chống Tây Nguyên; đem 09 thị xã và 01 thành phố Hồ Chí Minh với 102 xã, phường, thị xã, 756 thôn (làng), tổ dân phố. Dân số toàn tỉnh khoảng tầm rộng lớn 540.000 người với 43 dân tộc (đồng bào dân tộc bản địa thiểu số lúc lắc bên trên 54,93% dân sinh toàn tỉnh, nhập ê đem 7 dân tộc bản địa thiểu số bên trên vị trí là: Xê đăng, Bahnar, Gia Rai, Brâu, Rơ Mâm, Giẻ Triêng, Hre). Toàn tỉnh hiện nay đem 05 tôn giáo (Công giáo, Phật giáo, Tin lành lặn, Cao Đài, và Phật giáo Hòa Hảo) với bên trên 218.674 tín loại (trong ê có tầm khoảng 160.626 tín loại là kẻ dân tộc bản địa thiểu số), 253 chức sắc, 221 mái ấm tu hành là nữ giới tu của đạo Công giáo, 145 hạ tầng tôn giáo.
Trong trong năm qua quýt, những tổ chức triển khai FULRO lưu vong bên trên Mỹ như: Hội những người dân miền núi (MFI), tổ chức triển khai Nhân quyền người Thượng (MHRO), tổ chức triển khai người Thượng thống nhất (UMP), … rời khỏi mức độ tuyên truyền, chống đập Đảng và Nhà nước VN. Chúng tuyên truyền, mách bảo, khích động đồng bào những dân tộc bản địa ở Tây Nguyên đòi hỏi ly khai, tự động trị, xây dựng khuôn mẫu gọi là “Nhà nước Đêga” hoặc “Nhà nước Đêga Mông-ta-nha” ở Đông Dương, tiến thủ cho tới xây dựng “nhà nước độc lập”, tách Tây Nguyên thoát khỏi đại mái ấm gia đình những dân tộc bản địa và hòa bình cương vực Việt Nam; khích động người dân tộc bản địa thiểu số ở Tây Nguyên trốn thanh lịch những nước không giống nhằm mục đích tái mét lập những “trại tỵ nạn” lấy địa phận đứng chân nhằm kiến thiết xây dựng lực lượng. Chúng phối phù hợp với những thành phần cực kỳ đoan của những dân tộc bản địa không giống ở cả nhập và ngoài nước (người Chăm, Khmer, Mông) để hỗ trợ tư liệu cho những tổ chức triển khai nhân quyền quốc tế nhằm mục đích xuyên tạc, vu cáo VN đàn áp người dân tộc bản địa thiểu số, đàn áp tôn giáo. Chúng tận dụng triệt nhằm hoạt động và sinh hoạt kể từ thiện, nhân đạo, góp vốn đầu tư cải tiến và phát triển kinh tế tài chính đột nhập vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số nhằm tuyên truyền, xây đắp lực lượng, tương hỗ, lãnh đạo những hoạt động và sinh hoạt chống đập, tạo nên rơi rụng ổn định toan, tạo nên cớ can thiệp; tuyên truyền, xuyên tạc những yếu tố lịch sử vẻ vang nhằm lại nhằm phân tách rẽ đồng bào những dân tộc bản địa thiểu số với những người Kinh; tìm hiểu cơ hội mua sắm chuộc, mách bảo những người dân đem đáng tin tưởng nhập xã hội những tôn giáo, đồng bào những dân tộc bản địa thiểu số; cài đặt cắm người nhập khối hệ thống chủ yếu trị những cung cấp của tao nhằm chống phá; bọn chúng triệt nhằm dùng những phương tiện đi lại truyền thông văn minh, Internet và social nhằm liên hệ, lãnh đạo thẳng, tuyên truyền, mách bảo, khích động đồng bào, xuyên tạc mái ấm trương, quyết sách của Đảng và Nhà việt nam, tạo hình nên những “điểm rét xung đột”, tạo nên cớ nhằm bọn chúng can thiệp, hòng làm mất đi ổn định toan chủ yếu trị, phân tách rẽ khối đại cấu kết toàn dân tộc bản địa, xóa sổ chính sách xã hội mái ấm nghĩa ở việt nam. Gần trên đây, bọn chúng tiếp tục tuyên truyền và tận dụng những hiện tượng kỳ lạ như “Tà đạo Hà Mòn”, “Thanh Hải Vô thượng sư”, “Bơ từng Brâu” để quảng bá mê tín dị đoan dị đoan và hoạt động và sinh hoạt chủ yếu trị, ẩn chứa nguy cơ tiềm ẩn tạo ra những cuộc biểu tình, bạo loàn chủ yếu trị.
Để chống, chống hiệu suất cao những thủ đoạn, thủ đoạn của những gia thế cừu địch tận dụng yếu tố dân tộc bản địa, tôn giáo nhằm chống đập bên trên địa phận tỉnh Kon Tum, thiết nghĩ về những cung cấp, những ngành bên trên địa phận tỉnh cần thiết triển khai đảm bảo chất lượng một vài biện pháp sau:
Một là, chăm lo ngại nâng lên cuộc sống vật hóa học, ý thức của đồng bào những dân tộc bản địa, tôn giáo.
Tập trung khai quật đem hiệu suất cao tiềm năng, ưu thế, thế mạnh ở từng tè vùng, từng xã; đẩy mạnh ý thức tự động lực, tự động cường, tạo ra, nỗ lực vượt qua của cán cỗ, đảng viên và Nhân dân ở cơ sở; lôi cuốn và dùng đem hiệu suất cao những nguồn lực có sẵn, xã hội hóa nhằm góp vốn đầu tư xây đắp hạ tầng kinh tế tài chính - xã hội, nhất là khối hệ thống giao thông vận tải, giao thông đường thủy, ngôi trường, trạm vừa vặn hùn giảm sút trọng trách mang đến Nhà nước, vừa vặn đưa đến một môi trường xung quanh tuyên chiến và cạnh tranh trong mát nhằm nâng lên quality đáp ứng dịch vụ; tương hỗ, chỉ dẫn đồng bào dân tộc bản địa thiểu số quy đổi tổ chức cơ cấu kinh tế tài chính, cút nhập tạo ra sản phẩm & hàng hóa, tăng thu nhập, xóa đói, tách túng, toan canh, toan cư; xây đắp thôn, xã trở thành xã hội nhiều về kinh tế tài chính, cải tiến và phát triển về văn hóa truyền thống - xã hội, cấu kết, lưu giữ gìn bình an chủ yếu trị, trật tự động và an toàn và đáng tin cậy xã hội; giải quyết và xử lý đảm bảo chất lượng biểu hiện giành chấp khu đất đai, đẩy mạnh tiến trình uỷ thác khu đất, khoán rừng, hùn đồng bào định cư lạc nghiệp. Tiếp tục tổ chức thực hiện đem hiệu suất cao Nghị quyết số 04-NQ/TU, ngày 19-8-2016 của Ban Chấp hành Đảng cỗ tỉnh khóa XV về nối tiếp xây đắp những xã đặc biệt quan trọng trở ngại nhập tình hình mới mẻ.
Tăng cường gia tăng những thiết chế truyền thống lịch sử của xã hội (như mái ấm gia đình, những xã hội xã, xã; vị thế, đáng tin tưởng của già cả xã, trưởng bạn dạng, những người dân đem đáng tin tưởng, bao gồm với một vài thầy cúng...), tạo rời khỏi “quyền uy vô hình” trong những việc giữ lại tín ngưỡng, văn hóa truyền thống truyền thống lịch sử và kim chỉ nan, đẩy mạnh những độ quý hiếm ấy theo gót khunh hướng tích cực kỳ nhằm mục đích tăng mạnh, gia tăng khối cấu kết của xã hội. Chú trọng xây đắp những quy mô xã hội đem tính đồng thuận; tăng mạnh chăm sóc cuộc sống văn hóa truyền thống, ý thức của Nhân dân; nâng lên dạy dỗ đạo đức nghề nghiệp, nhân cơ hội, văn hóa truyền thống, nâng lên ý thức người dân; xây đắp, gia tăng quan hệ phụ thân u - con cháu, bà xã - ông xã, anh - em, đồng chí, cung cấp bên trên - cung cấp bên dưới.
Hai là, đẩy mạnh tuyên truyền, dạy dỗ, chuyển động Nhân dân nắm rõ và nắm rõ lối lối, mái ấm trương, quyết sách của Đảng và Nhà việt nam về dân tộc bản địa, tôn giáo.
Đây là biện pháp cơ bạn dạng nhằm mục đích đem những mái ấm trương của Đảng, pháp lý của Nhà nước về yếu tố dân tộc bản địa, tôn giáo nhập cuộc sống đời thường. Đồng thời, thực hiện mang đến Nhân dân thấy rõ rệt thủ đoạn, thủ đoạn của những gia thế cừu địch, phản động trong những việc tận dụng yếu tố dân tộc bản địa, tôn giáo hòng lắc đầu lối lối thay đổi của Đảng, khích động xích míc thân ái Nhân dân với cung cấp ủy, tổ chức chính quyền những cung cấp, phân tách rẽ đồng bào những dân tộc bản địa và những tôn giáo.
Để đạt hiệu suất cao, cán cỗ, đảng viên, nhất là ở hạ tầng nên sát dân, sát dân, tìm hiểu hiểu và tóm tâm tư tình cảm, nguyện vọng của dân. Phát huy tầm quan trọng của già cả xã, trưởng thôn, những thân sĩ trí thức là kẻ dân tộc bản địa thiểu số và những chức sắc, chức việc tôn giáo tiến thủ cỗ nằm trong chuyển động, thuyết phục đồng bào những dân tộc bản địa đem đạo trang nghiêm chấp hành lối lối, mái ấm trương của Đảng, quyết sách, pháp lý của Nhà nước và những quy toan của địa hạt. Chủ động phân phát hiện nay và đem giải pháp ngăn ngừa kịp lúc, hiệu suất cao biểu hiện tuyên giáo ngược pháp lý, tận dụng tín ngưỡng, tôn giáo thực hiện tác động cho tới bình an chủ yếu trị bên trên từng địa phận.
Trước toàn cảnh nhiều yếu tố xã hội mới mẻ phức tạp nổi lên nhập vùng đồng bào dân tộc bản địa thiểu số và những gia thế cừu địch càng ngày càng tăng thêm hoạt động và sinh hoạt tận dụng yếu tố dân tộc bản địa, tôn giáo nhằm chống đập Đảng và Nhà việt nam thì công tác làm việc phổ cập, tuyên truyền nhằm đồng bào những dân tộc bản địa thiểu số, đồng bào đem đạo nắm rõ và nắm rõ lối lối, mái ấm trương, quyết sách của Đảng và Nhà việt nam về dân tộc bản địa, tôn giáo của đội hình cán cỗ, công chức nhập nghành nghề này càng trở ngại rộng lớn. Vì vậy cần thiết chú ý công tác làm việc đào tạo và giảng dạy, tu dưỡng kỹ năng nhiệm vụ được cho cán cỗ chuyên nghiệp trách móc thực hiện công tác làm việc dân tộc bản địa, tôn giáo nhập khối hệ thống chủ yếu trị, nhất là cán cỗ, công chức cung cấp xã, phường gần giống cán cỗ, đồng chí những bốt biên chống.
Ba là, củng cố và xây đắp khối hệ thống chủ yếu trị hạ tầng vững vàng mạnh.
Trong toàn cảnh việt nam hội nhập càng ngày càng sâu sắc rộng lớn nhập môi trường xung quanh chống và toàn thị trường quốc tế, là 1 trong những tỉnh biên cương đem sầm uất đồng bào dân tộc bản địa thiểu số và theo gót những tôn giáo; đối với cả thời cơ và thử thách xen kẹt, nhất là việc chống đập tàn khốc của những gia thế cừu địch, tận dụng những yếu tố về “dân tộc”, “tôn giáo”, “dân chủ”, “nhân quyền” với mọi sơ hở, yếu hèn tầm thường nhập quản lý và vận hành, điều hành và quản lý của tổ chức chính quyền những cung cấp, vì thế, nên dữ thế chủ động phòng tránh, dự đoán đúng chuẩn tình hình nhằm sớm triệt chi những yếu tố bất lợi rất có thể tạo nên rơi rụng ổn định toan chủ yếu trị - xã hội. Trong số đó, nâng lên năng lượng điều khiển, mức độ đánh nhau của tổ chức triển khai đảng, tổ chức chính quyền hạ tầng, chăm sóc xây đắp đội hình cán cỗ, nhất là cán cỗ cốt yếu là kẻ dân tộc bản địa thiểu số, vùng tôn giáo vững vàng mạnh về từng mặt;  triển khai đảm bảo chất lượng phong thái dân vận “trọng dân, sát dân, hiểu dân, học tập dân, đem trách móc nhiệm với dân”, kể từ ê kịp lúc phân phát hiện nay, giải quyết và xử lý dứt điểm những yếu tố nổi cộm, bức xúc, những vụ việc đột biến đem tương quan cho tới yếu tố dân tộc bản địa, tôn giáo; triển khai nghiêm chỉnh Quy chế Dân mái ấm hạ tầng, tôn trọng và đẩy mạnh rất đầy đủ quyền thực hiện mái ấm của Nhân dân; triệu tập “Xây dựng và đẩy mạnh uy lực “thế trận lòng dân” nhập nền quốc chống toàn dân và nền bình an nhân dân” như Văn khiếu nại Đại hội Đảng XIII tiếp tục đưa ra, thực hiện hạ tầng, điểm dựa vững chãi mang đến đồng bào những dân tộc bản địa thiểu số và đồng bào đem đạo đấu giành đem hiệu suất cao với thủ đoạn, thủ đoạn tạo nên bạo loàn, ly khai của những gia thế cừu địch.
Cùng với tăng cường cải tiến và phát triển kinh tế tài chính, kết phù hợp với bảo đảm an toàn phúc lợi an sinh xã hội, nâng lên hiệu suất cao cuộc đấu giành chống phòng tham lam nhũng, lãng phí; tăng cường cách tân hành chủ yếu, tạo nên môi trường xung quanh sáng tỏ cho việc cải tiến và phát triển của địa phương; bên cạnh đó, dữ thế chủ động đấu giành chống những ý kiến sai ngược, cừu địch nằm trong thủ đoạn, thủ đoạn tận dụng những sơ hở, giới hạn nhập quản lý và vận hành, điều hành và quản lý của tổ chức chính quyền những cung cấp nhằm gieo rắc thiếu tín nhiệm, khích động tư tưởng chống đối, tạo nên rơi rụng ổn định toan xã hội. Mặt không giống, nên thông thường xuyên thâu tóm và dự đoán những khuynh phía tư tưởng nhập cán cỗ, đảng viên và toàn dân, nhất là so với mới trẻ em nhằm kịp lúc phòng tránh, ngăn ngừa và giải quyết và xử lý đảm bảo chất lượng những yếu tố đột biến mới mẻ. Qua ê, tạo nên gửi trở nên uy lực cả về trí tuệ và hành vi nhằm dữ thế chủ động phòng tránh, phân phát hiện nay sớm, triệt chi đem hiệu suất cao những yếu tố bất lợi ngay lập tức kể từ địa hạt, hạ tầng.
Trong tình hình lúc này, nếu như rơi rụng cảnh giác, hữu khuynh, đấu giành thiếu hụt nhất quyết, triệt nhằm với những bộc lộ, chồi mống tạo nên đột trở nên, rất có thể kéo theo kết quả khó tính. Điều ê yên cầu nên tăng mạnh không chỉ có thế sự điều khiển của những cung cấp ủy Đảng, sự quản lý và vận hành, điều hành và quản lý của tổ chức chính quyền những cung cấp. Trong số đó, nên rất là chăm sóc máy bộ của khối hệ thống chủ yếu trị thực sự trong trắng, vững vàng mạnh, thực sự sát dân và vì thế dân; đem năng lượng quản lý và vận hành mô hình lớn càng ngày càng hoàn mỹ. Chú trọng thực hiện đảm bảo chất lượng công tác làm việc tuyên truyền, phổ cập, quán triệt những mái ấm trương quyết sách của Đảng, pháp lý của Nhà nước, nhất là về công tác làm việc dân tộc bản địa, tôn giáo được cho cán cỗ, đảng viên và Nhân dân những dân tộc bản địa bên trên địa phận tỉnh; kể từ ê nâng lên quyết tâm, trách móc nhiệm của những cung cấp, ngành và toàn dân chống, chống hiệu suất cao những thủ đoạn, thủ đoạn của những gia thế cừu địch tận dụng yếu tố dân tộc bản địa, tôn giáo nhằm chống đập Đảng, Nhà việt nam, thêm phần lưu giữ vững vàng bình an chủ yếu trị, trật tự động xã hội bên trên địa phận.

Lê Quang Thới

 Từ khóa: dân tộc, biên giới, khu vực, vấn đề, sâu rộng, quản lý, thời cơ, thách thức, ngày càng, môi trường, thiểu số, tôn giáo, dân chủ, đồng bào, nhất là, quyết liệt, thế lực, lợi dụng, thù địch, nhân quyền, toàn cầu

Những tin cẩn mới mẻ hơn

Những tin cẩn cũ hơn

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ BAN TUYÊN GIÁO TỈNH ỦY KON TUM
Giấy luật lệ số: Giấy luật lệ số 01/GP-TTĐT, ngày 28 mon 8 năm 2020
Chịu trách móc nhiệm: Ông Huỳnh Quốc Huy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
Địa chỉ: 67 Bà Triệu, Phường. Thắng Lợi, Tp. Kon Tum
Điện thoại: 0260.3862301
Fax: 0260. 3865464
Email: [email protected]
Website: http://https://tuyengiaokontum.org.vn/

Văn bạn dạng mới

TÀI LIỆU

phục vụ uỷ thác ban báo chí truyền thông mon 8-2023

Lượt xem:1103 | lượt tải:50

CV.1916.BTGTU

V/v phổ cập, quán triệt, tuyên truyền những quy toan, thông tư của Sở Chính trị và plan của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ

Lượt xem:155 | lượt tải:467

ĐỀ CƯƠNG

Đề cương tuyên truyền Đại hội MTTQ VN những cung cấp và Đại hội Đại biểu toàn nước MTTQ VN đợt loại X, nhiệm kỳ 2024-2029

Lượt xem:1624 | lượt tải:59

CV.1885.BTGTU

V/v chào dự HN trực tuyến toàn nước uỷ thác ban, hướng dẫn công tác làm việc dạy dỗ lý luận chủ yếu trị ở hạ tầng năm 2023

Lượt xem:2589 | lượt tải:59

CV.1879.BTGTU

Xem thêm: khuôn đúc nhôm

Về tăng mạnh vấn đề, tuyên truyền lưu ý những thủ đoạn lừa hòn đảo bên trên không khí mạng

Lượt xem:627 | lượt tải:338

CV.1864.BTGTU

V/v phổ cập, quán triệt, tuyên truyền những KL, NQ, KH của Trung ương, Tỉnh uỷ, gồm: KL.57.TW, KL.58.TW, NQ.21.TU, KH.95.TU, KH.104.TU, KH.105.TU

Lượt xem:580 | lượt tải:495

CV.5910.BTGTW

tuyên truyền ngày truyền thống lịch sử ngành Tuyên giáo của Đảng 1.8

Lượt xem:4086 | lượt tải:325

bacho 2

truongsa


sls

Video

Thống kê

Xem thêm: sách giáo khoa tiếng anh lớp 6 chương trình mới

  • Đang truy cập48
  • Máy mái ấm tìm hiểu kiếm1
  • Khách viếng thăm47
  • Hôm nay11,021
  • Tháng hiện nay tại89,820
  • Tổng lượt truy cập26,314,196