giải bài tập toán 12 sgk trang 44Bài 5: Khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng thị của hàm số

Bài 4 (trang 44 SGK Giải tích 12): phẳng phiu cơ hội tham khảo hàm số, hãy dò thám số nghiệm của những phương trình sau:

Bạn đang xem: giải bài tập toán 12 sgk trang 44

a) x3 - 3x2 + 5 = 0 ;

Quảng cáo

b) -2x3 + 3x2 - 2 = 0 ;

c) 2x2 - x4 = -1

Lời giải:

a) Xét hắn = f(x) = x3 - 3x2 + 5 (1)

- TXĐ: D = R

- Sự đổi mới thiên:

+ Chiều đổi mới thiên:

f'(x) = 3x2 - 6x = 3x(x - 2)

f'(x) = 0 ⇔ x = 0 ; x = 2

+ Giới hạn:

Giải bài xích 4 trang 44 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

+ Bảng đổi mới thiên:

Giải bài xích 4 trang 44 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

- Đồ thị:

Giải bài xích 4 trang 44 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

Quảng cáo

Đồ thị hàm số hắn = f(x) hạn chế trục hoành bên trên 1 điều độc nhất.

⇒ phương trình x3 - 3x2 + 5 = 0 chỉ có một nghiệm độc nhất.

b) Xét hàm số hắn = f(x) = -2x3 + 3x2 – 2.

- TXĐ: D = R

- Sự đổi mới thiên:

+ Chiều đổi mới thiên:

y' = -6x2 + 6x = -6x(x - 1)

y' = 0 ⇔ x = 0 ; x = 1

+ Giới hạn:

Giải bài xích 4 trang 44 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

+ Bảng đổi mới thiên:

Giải bài xích 4 trang 44 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

- Đồ thị:

Giải bài xích 4 trang 44 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

Đồ thị hàm số hắn = f(x) hạn chế trục hoành bên trên 1 điều độc nhất

⇒ phương trình f(x) = 0 sở hữu nghiệm độc nhất.

Vậy phương trình -2x3 + 3x2 - 2 = 0 chỉ tồn tại một nghiệm.

c) Xét hàm số hắn = f(x) = 2x2 - x4

- TXĐ: D = ℝ

Xem thêm: cách xóa khoảng trống trong word

- Sự đổi mới thiên:

+ Chiều đổi mới thiên:

y' = 4x - 4x3 = 4x(1 - x2)

y' = 0 ⇔ x = 0 ; x = ±1

+ Giới hạn:

Giải bài xích 4 trang 44 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

Quảng cáo

+ Bảng đổi mới thiên:

Giải bài xích 4 trang 44 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

- Đồ thị:

Giải bài xích 4 trang 44 sgk Giải tích 12 | Để học tập đảm bảo chất lượng Toán 12

Đồ thị hàm số hắn = f(x) hạn chế đường thẳng liền mạch hắn = -1 bên trên nhì điểm.

Suy đi ra phương trình f(x) = -1 sở hữu nhì nghiệm phân biệt.

Vậy phương trình vẫn cho tới sở hữu 2 nghiệm phân biệt.

Kiến thức áp dụng

+ Số nghiệm của phương trình f(x) = m tùy thuộc vào số phó điểm của đồ gia dụng thị hàm số hắn = f(x) và đường thẳng liền mạch hắn = m.

Tham khảo điều giải những bài xích luyện Toán 12 bài xích 5 khác:

 • Trả điều thắc mắc Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 32 : Khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng ....

 • Trả điều thắc mắc Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 33 : Khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng thị....

 • Trả điều thắc mắc Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 35 : Khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng thị....

 • Trả điều thắc mắc Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 36 : Khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng....

 • Trả điều thắc mắc Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 38 : Lấy một ví dụ về hàm số dạng....

 • Trả điều thắc mắc Toán 12 Giải tích Bài 5 trang 42 : Tìm tọa phỏng phó điểm của đồ gia dụng thị....

 • Bài 1 (trang 43 SGK Giải tích 12): Khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng thị...

 • Bài 2 (trang 43 SGK Giải tích 12): Khảo sát tự động đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng thị của ...

 • Bài 3 (trang 43 SGK Giải tích 12): Khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng thị...

 • Bài 4 (trang 43 SGK Giải tích 12): Tìm nghiệm của những phương trình sau:...

 • Bài 5 (trang 43 SGK Giải tích 12): Khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng thị (C) ...

 • Bài 6 (trang 43 SGK Giải tích 12): Cho hàm số...

 • Bài 7 (trang 43 SGK Giải tích 12): Cho hàm số: ...

 • Bài 8 (trang 43 SGK Giải tích 12): Cho hàm số: y=x3+(m+3) x2+1-m

 • Bài 9 (trang 43 SGK Giải tích 12): Cho hàm số : ...

Các bài xích giải Toán 12 Giải tích Tập 1 Chương 1 khác:

 • Bài 5: Khảo sát sự đổi mới thiên và vẽ đồ gia dụng thị của hàm số
 • Bài ôn luyện chương I
 • Bài 1: Lũy thừa
 • Bài 2: Hàm số lũy thừa
 • Bài 3: Lôgarit

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ người sử dụng tiếp thu kiến thức giá rất mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

CHỈ TỪ 250K 1 BỘ TÀI LIỆU GIÁO ÁN, ĐỀ THI, KHÓA HỌC BẤT KÌ, VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa đào tạo và huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết trí thức, chân mây phát minh bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official


khao-sat-su-bien-thien-va-ve-do-thi-cua-ham-so.jsp

Xem thêm: cách tạo thư mục trong word 2010